Horisont 2020 edasi lükkuvad või tühistatud üritused ja taotlusvoorud seoses COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega

Edasilükkunud taotlusvoorud ja konkursid

Teema Tähtaeg Kontakt Lisainfo
Euroopa Innovaatiliste Ravimite Algatuse IMI2 12.05.2020 argo.soon@etag.ee Taotlusvooru avanemine: 21.01.2020
Uus eeltaotluste esitamise tähtaeg: 12.05.2020
Uus eeltaotluste hindamiskoosolekud: 9.-12.06.2020
Uus täistaotluste esitamise tähtaeg: 19.11.2020
Uus täistaotluste hindamiskoosolekud: 7.-11.12.2020
Projektide kavandatav algusaeg: 2021 II kvartal
Marie Sklodowska-Curie RISE 12.05.2020 kristin.kraav@etagee
Teadusinfra teemad 14.05.2020 priit.tamm@etag.ee H2020-INFRASUPP-2018-2020
H2020-INFRAIA-2018-2020
H2020-INFRAINNOV-2019-2020
ERA-NET Cofund Aquatic Pollutants 18.05.20 margit.suuroja@etag.ee  Lisainfo
   
H2020-S2RJU-2020 27.05.2020 maria.habicht@etag.ee Rohkem infot
H2020-SC1-BHC-2020 04.06.2020 argo.soon@etag.ee 
Novo Nordisk Foundation 04.06.2020 argo.soon@etag.ee Taotlusvoor „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“.Rohkem infot
H2020-SC1-DTH-2020 18.06.2020 argo.soon@etag.ee  Rohkem infot
H2020-NMBP-TR-IND-2020 19.06.2020 argo.soon@etag.ee taotlusvooru teema CE-BIOTEC-08-2020
H2020-SC1-FA-DTS-2020 18.06.2020 argo.soon@etag.ee  Rohkem infot
ERA-NET CoBioTech  30.06.2020 katrin.saar@etag.ee  https://www.submission-cobiotech.eu/call3
Balti teaduskoostöö programmi kolmas (Läti) voor aprilli lõpp/mai algus katrin.piller@etag.ee Tavapärast ava- ja partnerlusüritust ei toimu.
Kaalumisel on ürituse läbiviimine veebi vahendusel.
Partnerotsingu platvormi loomine.
COST konkursi tähtaeg oktoobri lõpp 2020 katrin.kello@etag.ee Sel aastal korraldatakse vaid üks taotlusvoor
DT-ICT-12-2020 aavo.kaine@etag.ee Hetkel ei ole veel teada uut tähtaega.
Anname sellest teada niipea kui saame uut informatsiooni
H2020 IKT aavo.kaine@etag.ee  Veebileht
Euroopa Komisjon kaalub (esialgse tähtajaga 22.04)
IKT kutsete tähtaegade edasilükkamist
Edasilükkunud  üritused
Üritus Kuupäev Kontakt Lisainfo
ERC üritus Uutest kuupäevadest teatatakse varakult  kristin.kraav@etag.ee Algselt 17. ja 18. märtsile planeeritud üritus TLÜs

 

Kommenteerimine on suletud