Novo Nordisk Foundation avas taotlusvooru „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“

Taanis asutatud rahvusvaheline tervise- ja ravimiuuringuid rahastav fond Novo Nordisk Foundation avas taotlusvooru „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“.

Käesolev koroonaviirusepideemia (2019-nCoC) tuletab meelde, et epideemiad ega ka pandeemiad ei ole jäänud minevikku ja võivad probleeme tekitada tänagi. Ka viimaste kümnendite SARS, MERS ja Ebola-puhangud on näidanud, et haigused ei tunnista riigipiire ning levivad eeskätt tänu riikide puudulikule valmisolekule, sh kehv kommunikatsioon riigis ja riikide vahel, ebapiisavad või puuduvad vaktsiinide ja ravimite varud ning monodistsiplinaarne lähenemine probleemidele. Lisaks on aidanud epideemiate puhkemisele kaasa urbaniseerumine ja inimeste suur mobiilsus globaalses mastaabis. Tänapäevalgi ilmnevad meid ohustavad uued viirused ning nendega võitlemine saab edukas olla vaid rahvusvahelise koostöö tulemusel.

Taotlusvoor „Ühiskondlik tegevus ja valmisolek seoses viirusinfektsioonidega aastal 2020“ kutsub teadlasi ja riiklikke ning rahvusvahelisi terviseorganisatsioone koostööle, lahendamaks järgmisi küsimusi:

  • Viirusinfektsioonide diagnostika ja seiremetoodika edendamine; uute viiruste kiirtestide kiirarendamise metoodika; uued tehnoloogiad viirusepideemiate ennetamiseks ja ohjamiseks.
  • Infektsioonhaiguste epidemioloogia edendamine, sh nakkuspuhangute modelleerimine, mis võimaldaks neid nähtusi paremini mõista, ennustada ja hallata. IT-süsteemide rakendamine puhangute varaseks avastamiseks.
  • Riikide epideemiateks valmistumise strateegia, mis hõlmab poliitikate, tegevuskavade ja õigusaktide edendamist; elanikkonna kiirtestimise võimekuse parendamist; uute ravimite ja vaktsiinide turuletoomise kiirendamist kriisiolukorras; uute tehnoloogiate kasutamist olukordade ennetamiseks ja leevendamiseks.

Projektide teaduslik tase peab olema suurepärane, kuid lähenemine problemaatikale peab olema interdistsiplinaarne.

Nõuded taotlejaile

Taotlejaks võivad olla 2-4 partneriga konsortsiumid. Projektide juhtohjad peavad olema Taani teadusasutuste teadlaste käes, kuid soovitav on kaasata ettevõtteid ja riiklikke ning rahvusvahelisi tervise valdkonna asutusi ja organisatsioone. Siiski võivad kaasatavad asutused oma tegevused teostada oma koduriigis.

Taotlusvooru eelarve on 20 miljonit Taani krooni ning sellest loodetakse rahastada kaht 10-miljonilise eelarvega projekti kestusega kuni 3 aastat.
Taotluste esitamise tähtaeg on 4. juuni 2020 kell 14:00 kesk-Euroopa aja järgi.

Taotlemiskeskkond ja juhised: https://novonordiskfonden.dk/en/grants/societal-responses-to-and-preparedness-for-emerging-viral-infections-2020/

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris

Argo Soon
Argo.soon@etag.ee

Kommenteerimine on suletud