Eesti Teadusagentuuri COVID-19 ideekorje käigus esitatud juba tehtud või tegemisel uuringud

Eesti Teadusagentuuri algatatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorje käigus kogunenud info juba tehtud või käivitunud uuringute kohta leiab SIIT

Tegu ei ole ammendava ülevaatega kõigist Eestis toimunud/toimuvatest uuringutest, vaid ülevaatega, mis kogunes ETAg-ile ideekorje raames.

Kommenteerimine on suletud