7RP tervise valdkonna infokiri 15.07.2010

7. raamprogrammi tervise valdkonna uus taotlusvoor avaneb viimaste Euroopa Komisjonilt laekunud andmete kohaselt 20. juulil. Tööprogramm on „Orientation paper’i“ näol kättesaadav ka praegu Cordise kodulehel http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html.

7. juunil 2010 toimunud Euroopa Komisjoni korraldatud tervise valdkonna infopäeva videosalvestised ja ettekannete materjalid on leitavad veebilehelt            http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=9437.

Alates 20. juulist on võimalik taotlusi elektroonilises taotlussüsteemis (EPSS – Electronic Proposal Submission System) täitma hakata. Süsteem võimaldab salvestada ka pooleli olevat tööd, millele saab taotleda ka oma partnerite ligipääsu. Seeläbi on koostööks head võimalused avatud juba projekti taotlemise järgus. Taotluse vormistamise juhendid leiab samuti EPSSist.

V taotlusvooru iseloomustus. Varasemast suurem osakaal on kaheastmelise protseduuriga taotlustel, mis moodustavad tööprogrammis esitatud teemadest ligikaudu 70%. Kuna taotluste esitamise tähtajad on tulenevalt erinevast taotlusprotseduurist erinevad, tuleb tähtaegu jälgida tähelepanelikult. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et nii mõnedki teemadeblokid on selles taotlusvoorus suletud.

Taotlusvooru eeldatav eelarve on 682 miljonit eurot. Seejuures on märkimisväärne, et esile on tõstetud kaks nn  High impact research initiative teemat, mille maksimumeelarveks lubatakse koguni 30 miljonit eurot:

  • High impact research initiative for better immunisation
  • High impact research initiative on the human epigenome

Mainitud teemade detailsem kirjeldus on tööprogrammis küllalt põhjalik ning käsitletavaid aspekte võib taotletav projekt katta vähemal või suuremal määral, kõiki asjaolusid ei pea ega saagi üks projekt hõlmata. Siiski ei tähenda nende hiigelprojektide algsest konsortsiumist välja jäämine veel antud teemal uurimistoetuse saamise võimaluse kaotamist. Nimelt võimaldab antud skeem projekti teatud ülesannete täitmiseks korraldada täiendavaid konkursse.

Euroopa Komisjon ei ole seni rahul väikese ja keskmise suurusega ettevõtete osalusmääraga 7RP tervise valdkonna projektides. Kui taotletav määr on selline, et vähemalt 15% eelarvest läheks VKEdele, siis senised tulemused selleni veel küündinud ei ole ning nelja seni toimunud taotlusvooru keskmine VKEdele osaks saanud toetustest moodustab vaid 11% uurimistoetuste kogumahust. Sellest asjaolust tulenevalt on viienda taotlusvooru tööprogrammis tavalisest enam selliseid teemasid, mille konsortsiumis on VKEde kaasamine kohustuslik.

Viienda taotlusvooru tööprogrammi temaatikas kajastuvad seekord varasest enam eluviisiga (toitumine, keskkond, stress, suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine, liikumisharjumused jne) seostuvate terviseseisundite uuringud. Nii kajastuvad aju- ja närvisüsteemi uuringute teemablokis lapseea kompulsiivsete häirete ja neurodegeneratiivsete haiguste uuringuteemade kõrval ka mõnuainete sõltuvusest tingitud vaimset tervist käsitlevad teemad. Samuti on mitu teemat orienteeritud diabeedi, rasvumise ja kardio-vaskulaarsete haiguste seostele eluviisiga. Toitumise ja mainitud haiguste vaheliste seoste uurimiseks on seekordses tööprogrammis ka  ühisteemad valdkonnaga „Toit, põllumajandus ja biotehnoloogia“.

Globaalsete terviseprobleemide seas on fookus mikroobide ravimresistentsuse ning jätkuvalt ähvardavate epideemiate uuringuil. Kõnealused teemad ei kajastu mitte ainult ravimite uuringutes ja arendamises, vaid ka immunoloogia ja diagnostikameetodite uuringute temaatikas.

Traditsiooniliselt on mitmed teemad suunatud rahvusvahelisele koostööle maailma teiste piirkondadega. Konkreetsed piirkonnad või riigid on enamasti määratud vastava koostööleppega, konkreetsemad teemad või valdkonnad määratakse siiski vastava taotlusvooru tööprogrammiga. Nii võib SICA (Special International Cooperation Actions) hõlmatava programmi raames välja tuua proteoomika teemad koostöös Venemaa teadlastega; inimgeneetika uuringud koostöös Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia (Eastern Europe and Central Asia  EECA)  teadlastega. Samuti on eraldi teemad määratud koostööks Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna maadega.

Koostöölepe Ameerika Ühendriikidega võimaldab Ameerika teadlastel saada rahastust raamprogrammi projektide partneritena ning Euroopa teadlastel USA rahvuslikes, National Institute for Health’i koordineeritavates grandiprogrammides.

Euroopa Liidu ja USA teaduse ja innovatsiooni alased ühistegevused leiavad nüüd kajastamist 7. raamprogrammist rahastatud projektide BILAT-USA ja Link2US ühisel veebilehel http://www.EuUsScienceTechnology.eu. Huvitavat lugemist, sh EU-USi koostöö- ja rahastusvõimalustest, on päris palju. Temaatilist uudiskirja on võimalik tellida viidatud veebilehe vahendusel oma e-postkasti.

Jätkuvalt toimib projekti SMEs go Health andmebaas, kus saab nähtavaks teha enda uurimisrühma huvid ning siduda need konkreetsete teemadega V taotlusvooru tööprogrammis. Selleks on vaja teha vaid linnuke teema ees olevasse kasti. Uurimisrühma üldandmete ülesriputamiseks tuleb end küll www.smesgohealth.org kodulehel kasutajaks registreerida, ent see on tasuta. Süsteem võimaldab otsida praktiliselt ühe liigutusega sobivaid partnereid, selleks saab kasutada kas konkreetseid märksõnu või siis tööprogrammi teemasid. Vajadusel abi ja täiendav info allakirjutanult.

 

Muud teated tervise valdkonna teadlastele:

European Molecular Biology Organization pakub põnevaid kursusi ja konverentse ning toetab söakaid ettevõtmisi molekulaarbioloogia valdkonnas. Järgmine toetuste taotlemise tähtaeg on 1. august 2010. Võimalustest lähemalt www.embo.org.

Kel head sidemed Venemaa füsioloogia valdkonna teadlastega või soov neid luua või värskendada, siis hea võimaluse selleks annab sügisel Peterburis toimuv konverents:

Всероссийская научно-практическая конференция: «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине», посвященной 85-летнему юбилею Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, которая состоится 23-26 ноября 2010 года в г. Санкт-Петербурге.

Konverents toimub paralleelselt (sünkroontõlkega) vene ja inglise keeles. Täiendav info veebilehel http://physiomedi.com.

Kel huvi Brasiilia teadlaste ja ettevõtjate tegemiste vastu, see saab Brasiilia teadusmaastikust ülevaate 7RP projekti BB.Bice raames koostatud veebilehelt www.bbice.unb.br. Andmebaas täieneb pidevalt ning Briti lipule klikates muutub enamik lehekülgedest ka ingliskeelseks.

4.–5. oktoobril 2010 toimuvad Pariisis biotehnoloogia ja farmaatsiaettevõtetele suunatud innovatsioonipäevad. Soodushinnaga registreerimine kuni 31. juulini, lähem info ürituse kohta on veebilehel  http://www.universal-biotech.com/lang-en/innovation-days.

Argo Soon
7RP tervise valdkonna konsultant
SA Archimedes
Teaduskoostöö keskus
argo.soon@archimedes.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga