JRC strateegilise prognoosimise aruanne

JRC avaldas selles aasta strateegilise prognoosimise aruande, milles tuuakse välja esimesed õppetunnid COVID-19 kriisist ning tutvustatakse vastupanuvõime (resilience) kontsepti kui ELi poliitikakujundamise uut kompassi. Aruanne analüüsib vastupanuvõimet neljas omavahel seotud valdkonnas – sotsiaalne ja majanduslik, geopoliitiline, roheline ja digitaalne.

Rohkem infot: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en

Info Eesti Teadusagentuuris
Anna Mossolova
anna.mossolova@etag.ee

Kommenteerimine on suletud