Uuring selgitab välja koroonaviiruse põdemise kulgu ja tõsidust mõjutavad tegurid ning neist tulenevad riskirühmad

Üleilmse koroonaviiruse pandeemia puhul puudub seni põhjalik arusaam teguritest, mis haiguse kulgu ja tõsidust mõjutavad. Eesti Teadusagentuuri tellimusel algab uuring, mille käigus viivad Tartu Ülikooli teadlased koostöös Tartu Ülikooli Perearstikeskus OÜ arstidega läbi Eesti SARS-CoV-2 viiruse ja selle põhjustatud haiguse – COVID-19  – juhtude põhjaliku analüüsi, mis võimaldab teha tulevaste viiruspuhangute korral informeeritud otsuseid ja kasutada suurimate riskirühmade säästmiseks kõige tõhusamaid ennetus- ja ravimeetmeid.

Kevadine koroonaviirusepuhang näitas, et mõned inimesed põevad SARS-CoV-2 viirusest põhjustatud haigust raskemal kujul, teised kergemalt või hoopis ilma sümptomiteta. Kahjuks pole hetkel sügavamat arusaama haiguse erinevate raskusastmete põhjustest. Algav uuring võimaldakski koguda andmeid Eestis COVID-19 haigust põdenute kohta loomaks seoseid nende inimeste haigestumise raskust määranud tegurite kohta.

Võtmeroll aktiivselt uuringus osalevatel elanikel

Uuringu käigus analüüsivad teadlased SARS-CoV-2 viirusega nakatunute haiguse kulgu,  võttes arvesse nende geneetilist tausta ja üldist tervisekäitumist enne ja pärast viiruse põdemist, samuti rakendatud raviskeemi tõhusust, immuunvastuse tugevust ja kestust ning võimalike tervisehäirete ilmnemist pärast haiguse põdemist.

„Toome uuringus kokku heatasemelise terviseteaduse, geneetika, molekulaarviroloogia ja Eesti eesrindliku e-tervisesüsteemi pakutavad võimalused parima rahvusvahelise teadmisega ning loome selle põhjal meditsiinilise otsustoe, mis aitab hinnata haigusjuhtumite võimalikku kulgu ja erineva raskusastmega haigusjuhtude osakaalusid kõigi nakatunute hulgas,“ selgitas uuringukonsortsiumi juht, Tartu Ülikooli epidemioloogia professor Anneli Uusküla, „julgustan kõiki uuringusse kutsutavaid inimesi kindlasti osalema, sest see on võimalus aidata edendada kogu rahva tervist.“

Uuring „COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine” vältab 18 kuud ja läheb maksma 530 000 eurot. Uuringu teema on välja kasvanud Eesti Teadusagentuuri korraldatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorjest ning tulemuste rakendamisest on huvitatud Sotsiaalministeerium. Uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur programmi RITA kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest.

Lisainfo:
Anneli Uusküla, uuringukonsortsiumi juht, epidemioloogia professor, Tartu Ülikool, anneli.uuskula@ut.ee
Mari Teesalu, teadusnõunik, Sotsiaalministeerium, mari.teesalu@sm.ee
Liina Eek, programmi RITA juht, Eesti Teadusagentuur, liina.eek@ut.ee

 

Kommenteerimine on suletud