JRC küsitlus COVID-19 teemal

Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) — Euroopa Komisjoni teadus- ja teadmusteenistus — viib läbi küsitlust, mille eesmärk on paremini mõista, kuidas COVID-19 puhang mõjutab EL kodanike elu. Teie arvamus ja kogemused on olulised sisendid asjakohaste poliitikameetmete sõnastamisel. Küsimustikule vastamiseks kulub umbes 15 minutit. Uuring on anonüümne ja kogutud teavet kasutatakse üksnes mitteärilisteks teadusuuringuteks. Kohaldatakse isikuandmete kaitse üldeeskirju GDPR).
Eestikeelne küsitlus: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JRC-Covid19-Survey?surveylanguage=ET


Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Anna Mossolova
anna.mossolova@etag.ee 

Kommenteerimine on suletud