EMP Balti teaduskoostöö programmi teine taotlusvoor – Second call for proposals in the EEA Baltic Research Programme

Käimas on Leedu Teadusnõukogu korraldatav teine taotlusvoor EMP finantsmehhanismi 2014-2021 Balti teaduskoostöö programmis.

Taotlusi saavad elektroonilises taotlussüsteemis JUNKIS esitada Leedu ülikoolid ja teadusorganisatsioonid, kes on kantud Leedu riiklikku ülikoolide ja teadusasutuste inforegistrisse AIKOS (www.aikos.smm.lt). Kohustus on kaasata vähemalt ühte projektipartnerit Eestist ja Lätist ning vähemalt ühte partnerit Norrast, Islandilt ja/või Liechtensteinist. Partneritel on nõue vastata teadusorganisatsiooni mõistele  EL TAI riigiabi definitsiooni tähenduses.

Kavandatavad teadusprojektid peavad käsitlema vähemalt ühte teemat, mis on esitatud viie prioriteetse valdkonna all.

Projektide pikkus: 36 kuud

Projekti maksimaalne eelarve: 1 mln eurot
2. taotlusvooru toetuste kogumaht: 10 mln eurot

Taotluste esitamise tähtaeg: 3. aprill kl 16 (EET).

Lähemalt saab tutvuda avatud taotlusvooru kõigi juhendmaterjalidega Leedu Teadusnõukogu kodulehel.

Kontaktid Leedu Teadusnõukogus:

Kontakt ETAg-is:

***

The Research Council of Lithuania (RCL) has published the call for proposals within the Baltic Research Programme (EEA Grants 2014-2021).

Eligible applicants are research and higher education institutions established in Lithuania. List of these institutions is provided in the state Register of Education and Research Institutions in the information, Consultation and Guidance System AIKOS (www.aikos.smm.lt).

Applications are submitted electronically to RCL via JUNKIS submission system by the Lithuanian institutions as Project Promoters. A mandatory criterion for the projects is the involvement of at least one Project Partner from Estonia and Latvia, and at least one Project Partner from Norway, Iceland and/or Liechtenstein. Project Partners have to be research organisations as defined in the EU framework or State aid for research and development and innovation.

For the Lithuanian call, applications have to address at least one theme listed up under five thematic priorities.

Eligible duration of projects: 36 months
Maximum amount of project grant: 1 MEUR

Call budget in total: 10 MEUR

Deadline: 3 of April at 16:00 (EET)

The call information is available on the RCL website.   

For further information please contact:

Contact at ETAg:

 

 

Kommenteerimine on suletud