Koostööpartnerluse doktoriõpe JRCga

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC)* otsib ülikoolide seast partnereid, kellega koos luua ja viia ellu poliitika kujundamisele suunatud doktoriõppe programmid (Collaborative Doctoral Partnerships=CDP). Algatuse eesmärgiks on suurendada teaduse ja poliitika alast koostööd ning koolitada välja tugevate teaduskommunikatsiooni oskustega noorteadlasi. Iga doktoriõppe tööplaan koostatakse ja lepitakse valitud kõrgkooli/ülikooliga ühiselt kokku. Käimasoleva CDP taotlusvooru fookuses on 13 temaatilist valdkonda:

 1. Digital Governance
 2. Smart, connected and clean mobility  
 3. EU Energy Transition  
 4. Development of methods to monitor progresses, design transformations and identify solutions to achieve SDGs  
 5. Secure and sustainable supply of raw materials for strategic value chains  
 6. Artificial intelligence for earth observation  
 7. Graphic causal models for hybrid threats  
 8. Resilience of built infrastructure to natural and man-made hazards  
 9. Health promotion and prevention of non-communicable diseases (NCDs)  
 10. Non-power nuclear and radiological technologies to achieve the SDGs 2030 Agenda  
 11. Synergies of qualitative and quantitative methods for anticipation activities  
 12. Behavioural insights applied to policy-making  
 13. Robustness in complex data analysis and statistical modelling  

*JRC on Euroopa Komisjoni sisene teadustalitus, mis pakub ELi poliitikatele sõltumatut, tõenditel põhinevat teaduslikku ja tehnilist tuge. Tegevust rahastatakse raamprogrammist. JRC instituudid asuvad kuues Euroopa linnas: Brüsselis, Ispras, Pettenis, Geelis, Sevillas ja Karlsruhes. 

Nagu ka teiste JRC programmide puhul, koostöö CDP raames toimub “raha ei liigu kummaski suunas” põhimõttel. See tähendab, et iga institutsioon (JRC ja kõrgkool/ülikool) katab omapoolsed kulud ise vastavalt doktorandi viibimisele vastuvõtvas asutuses. Doktorant viibib JRC juures 1 kuni 2 aastat ning selle perioodi jooksul katab JRC tema kulud, sh palk, vajalikud koolitus- ja reisikulud.

Täiendav informatsioon taotlusvooru kohta: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/call-universities

Kandideerimistähtaeg on 3. mai 2020.

Huvi korral, võtke julgesti ühendust:

Anna Mossolova
JRC Eesti konsultant
Eesti Teadusagentuur

Kommenteerimine on suletud