Viimane aeg esitada töid haridusteaduslike tööde riiklikule konkursile – tähtaeg 15. jaanuar!

Ootame üliõpilasi ning haridus- ja kasvatusteadlasi osalema haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on  15. jaanuar 2020 ja konkursi preemiafond on 8100 eurot.

Konkursi eesmärk on väärtustada haridus- ja kasvatusteaduste valdkonna teadustööd, innustada tulemuste publitseerimist ning avaldada tunnustust teadustöö tegijatele. Konkurss jätkab kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi traditsioone, aidates kaasa teadustulemuste jõudmisele praktikuteni. Konkursi uue nime alla mahuvad nii kasvatus- ja haridusvaldkondades tehtud tööd kui ka paljude sellega seonduvate valdkondade teadustulemused – näiteks logopeedia, psühholoogia, pedagoogiline psühholoogia, haridussotsioloogia, hariduse juhtimine jne.

Töid saab esitada järgmistes kategooriates:

  1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad;
  4. magistritööd.

Auhinnad parimatele antakse üle ülikoolide ja Eesti Teadusagentuuri korraldataval haridusteaduste konverentsil selle aasta kevadel.

Esimene kasvatusteaduslike tööde konkurss toimus 1990. aastal. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi veebileht ja elektrooniline osalusvorm

 

Kontakt ja lisainfo
Sirli Taniloo
Konkursi koordinaator
tel: 526 0562
e-post: sirli.taniloo@etag.ee

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Last call for submissions to National Contest of Educational Research – deadline 15th of January!

The Estonian Research Council invites to submit research papers to the National Contest of Educational Research. The contest is open and the deadline for submitting the applications is 15 January 2020. The award fund is 8100 euros.

The aim of the contest is to promote research in the field of educational sciences, encourage publication of results, acknowledge educational researchers and introduce the research results to teachers, all practitioners in the field as well as the general public.

The contest accepts entries in 4 categories:

  1. research articles/papers published in Estonian language;
  2. research articles/papers published in foreign language;
  3. published and/or approbated doctoral theses and monographs;
  4. Master’s theses.

Prizes will be presented at the Conference of Educational Science organized by universities and the Estonian Research Council this Spring.

The contest is organized by the Estonian Research Council and financed by the Ministry of Education and Research.

Contest homepage and electronical application form

Contacts:
Sirli Taniloo
Estonian Research Council
Phone: +372 52 60 562
E-mail address: sirli.taniloo@etag.ee

Kommenteerimine on suletud