EMP Balti teaduskoostöö programmi Leedu vooru ava- ja partnerlusüritus 5. veebruaril 2020 Vilniuses

Leedu Teadusnõukogu avas registreerimise Balti teaduskoostöö programmi Leedu vooru ava- ja partnerlusüritusele, mis toimub 5. veebruaril 2020.a Vilniuses Leedu Teadusnõukogu suures saalis (Gedimino pr. 3).

Taotlusvoor on plaanis avada 3. veebruaril 2020.

Registreerimisvormi (tähtaeg 31.01) ning lähemat teavet leiab Leedu Teadusnõukogu kodulehelt

Eesti Teadusagentuur toetab Eesti teadlaste osalemist Leedu vooru ava- ja partnerlusüritusel, kattes nende reisi- ja majutuskulud kuni 400 euro ulatuses. Kulud hüvitatakse tagantjärele vastava kuluaruande esitamisel. Aruandele tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid (sh pardakaardid) ja saata hiljemalt ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist e-posti aadressil katrin.piller@etag.ee.

Lähem teave:


Launching and Matchmaking event of the Baltic Research Programme (EEA Grants)

on 5 February 2020 in Vilnius, Lithuania

Registration to the Matchmaking event of the Baltic Research Programme in Lithuania, to be organized by the Research Council of Lithuania on 5 February in Vilnius (venue: Research Council of Lithuania, Gedimino pr. 3, Main Hall) is now open.

The call is expected to be launched on 3 February, 2020.

Please find registration form (deadline by 31.01) and some further information published on homepage of the Research Council of Lithuania.

Estonian Research Council intends to support the participation of Estonian researchers in this event by reimbursing their travel and accommodation costs up to a maximum of EUR 400 per person. Expenses will be reimbursed after submission of Reimbursement Form. Proof of expenses (including boarding passes) must be attached to the Reimbursement Form and sent to the e-mail address katrin.piller@etag.ee within one month after the event.

Further information:

Kommenteerimine on suletud