Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused

Detsember 2019

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Soome EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

ELi energiapäev – teel kliimaneutraalsuseni

13.01.2020, Brüssel, Belgia

EL-i kaheksandal energiapäeval tutvustatakse Euroopa rohelist ettevõtmist ning teed maailma esimeseks kliima-neutraalseks mandriks.
Konverents annab võimaluse arutada uusi ettepanekuid Green Deal-I kohta.

EU Energy Day – on the road to becoming a climate-neutral continent (13.01.2020, Brussels, Belgium)
The 8th EU Energy Day is part of the EU side events at the World Future Energy Summit and will feature the European Green Deal and the road to becoming the world’s first climate-neutral continent.

There will be a chance to discuss the new policy proposals under the Green Deal

GRANteD sidusrühmade konverents

24.02.2020, Viin, Austria

GRANteD teadusprojekti eesmärk on suurendada empiirilisi tõendeid (võimalike) sooliste eelarvamuste kohta teadusuuringuid rahastavate organisatsioonide otsustamisprotseduurides, protsessides ja tavades.
Konverentsil antakse soovitusi, kuidas muuta need protseduurid läbipaistvamaks, objektiivsemaks ja lõppkokkuvõttes sooliselt õiglasemaks.
Esimese GRANteD sidusrühmade konverentsiga tahame kaasata oma uurimistöösse erinevaid sidusrühmi ja alustada nendega koostööd.

GRANteD Stakeholder Conference (24.02.2020, Vienna, Austria)

The purpose of the GRANteD research project is to increase the empirical evidence regarding (potential) gender bias in decision-making procedures, processes and practices in research funding organisations.
Subsequently we aim to provide recommendations to make these procedures more transparent, objective and ultimately more gender-fair.
With the first GRANteD stakeholder conference, we want to engage different groups of stakeholders into our research and start a co-creation process with diferent Stakeholders.

Linnade foorum 2020

30.-31.01.2020, Porto, Portugal

Linnade Foorum 2020 -“kujundame koos jätkusuutlikku linna tulevikku” on Euroopa Komisjoni kahepäevane suursündmus, mis toob kokku peamised sidusrühmad nii Euroopa, riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Antud foorum on koht, kus kõik sidusrühmad saavad rääkida saavutustest ning  arutada linnaarenduse tulevasi suundi ühtekuuluvuspoliitika raames, sealhulgas EL-i Urban Agenda tulevikku.

Cities Forum 2020 (30-31.01.2020, Porto, Portugal)

The CITIES Forum 2020 – “together we shape a sustainable urban future” is a two-day major event of the European Commission bringing together key stakeholders from European, national and local levels. The Forum is a place for all stakeholders to capitalise on common achievements and reflect on the future directions of urban development within Cohesion Policy including the future of the Urban Agenda for the EU.

Horisont 2020 seminar

12.02.2020, Tallinn, Eesti

Tallinnas toimub ühepäevane Horisont 2020 seminar. Käsitlemisele tulevad järgmised teemad: audit, personalikulud, lump-sum toetused. Ettekannetega esinevad ja küsimustele vastavad Euroopa Komisjoni esindajad. Osalema on oodatud kõik Horisont 2020 projektides osalejad ja teised huvilised. Lisainfo ja registreerimine uue aasta alguses.

Horizon 2020 Seminar  (12.02.2020, Tallinn, Estonia)

A one-Day Horizon 2020 will take place in Tallinn. The following topics will be treated: Audit, staff costs, lump-sum grants. Representatives of the European commission will participate and answer the questions. All participants of Horizon 2020 program and other interested parties are invited to participate. Registration will be opened at the beginning of the new year.

TRA2020

27.-30.04.2020, Helsingi, Soome

Transpordiuuringute areen TRA on Euroopa suurim transpordi- ja liikuvusalane teadus- ja tehnoloogiakonverents. Temaatiline konverents koondab TRA2020 eksperte kogu maailmast, et arutada liikuvuse ja transpordi viimaseid innovatsioone ning transpordi tulevikku.

TRA2020 (27-30.04.2020, Helsinki, Finland)

TRA, the Transport Research Arena, is the largest European research and technology conference on transport and mobility. In 2020, TRA takes place in Helsinki, Finland. Themed Rethinking transport – towards clean and inclusive mobility, TRA2020 brings together experts from around the world to discuss the newest innovations and future of mobility and transport.

 

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud