1. jaanuaril algavad Mobilitas Pluss teadlaste mobiilsustoetuste taotlusvoorud

Eesti Teadusagentuuri Mobilitas Pluss taotlusvoorud järeldoktoritele ja välismaalt Eestisse tagasi pöörduda soovivatele teadlastele algavad 01.01.2020. Toetusi saavad taotleda teadusasutused, kõrgkoolid ja ettevõtted. Taotluse esitamise tähtaeg on 31.01.2020 kell 17.00 (EET).

„Tegemist on viimase Mobilitas Pluss mobiilsustoetuste taotlusvooruga. Prognoositavalt saame toetada 20 järeldoktori ja 10 tagasipöörduva teadlase Eestisse teadustööle asumist,“ ütles Mobilitas Pluss programmi juht Oskar Otsus Eesti Teadusagentuurist.

Toetust on võimalik küsida 12-24 kuud vältavateks uurimisprojektideks. Võrreldes varasemate aastatega on suurenenud uurimisprojektide toetussummad. Nii on algava taotlusvooru puhul eksperimentaalsetele uurimisprojektidele aastas ette nähtud 54 000 eurot, mitte-eksperimentaalsetele projektidele aga 51 000 eurot. Projektide omaosalus on kuni viis protsenti projekti kogumaksumusest. Omaosaluse tasub asutus, kus järeldoktor või tagasipöörduv teadlane tööle asub.

Eduka taotlusega kaasneb võimalus kasutada ka ühekordset ümberasumistoetust, kui taotleja pole 180 päeva enne taotlusvooru algust elanud, õppinud või töötanud Eestis. Ümberasumistoetus on 4000 eurot alla kahe aasta vältavate projektide puhul ja 5500 eurot, kui projekt kestab kaks aastat.

Taotlusi saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemis (www.etis.ee). Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt 2020. aasta juunis. Projekte tuleb hakata ellu viima poole aasta jooksul pärast rahastusotsust ja vastuvõtvas asutuses tuleb töötada täiskoormusega.

Mobilitas Pluss toetused on Eestisse toonud 138 teadlast

Senise nelja taotlusvooruga on Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuste abil Eestisse tulnud 83 teadlast. Tagasipöörduva teadlase toetus on võimaldanud tulla siinsetesse asutustesse teadustööle 55 teadlasel. Kui valdavalt on Mobilitas Pluss toetustega Eestisse tulnud teadlased tööle asunud teadusasutustes ja kõrgkoolides, siis kaks teadlast on tulnud teadustööle siinsetesse ettevõtetesse.  Kokku on Eesti Teadusagentuur sel moel uurimisprojekte toetanud ligi 10,5 miljoni euroga.

Mobilitas Pluss programmi eesmärk on aidata kaasa Eesti teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ning toetada noorte teadlaste pealekasvu. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Rohkem infot:

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Tagasipöörduva teadlase toetus

Kontakt:

Tiina Loit-Oidsalu, vanemkonsultant; 731 7359; tiina.loit-oidsalu@etag.ee

Oskar Otsus, Mobilitas Pluss programmi juht; 731 7350; oskar.otsus@etag.ee

Kommenteerimine on suletud