Läheneb tähtaeg BAFF Research Scholarship stipendiumile kandideerimiseks (31.10.2019)

Stipendiumprogramm on mõeldud Baltikumi õppejõududele, teaduritele jt. kuni aastaseks iseseisvaks või kollektiivseks teadustöö tegemiseks USA-s. Programmi teeb eriliseks asjaolu, et rahaline stipendium, kuni 60 000 dollarit katab ära lennupiletid, tervisekindlustuse, elamiskulud (majutus ja toitlustus) ning samuti aitab see katta ka abikaasa ning kahe alaealise lapse sealsed elamiskulud Ameerikas.
Eestist on tänaseks antud programmi abil Ameerikas teadustööd tegemas käinud 25 inimest ja ootame aktiivset osavõttu kandideerimisprotsessist.

Kandidaatidel endil tuleb leida vastuvõttev organisatsioon (ülikool, teadusasutus vmt) ja kandideerimiseks vajalike dokumentide nimekirja ja programmi kirjelduse leiab fondi kodulehelt SIIT

Ameerikas saab programmi abil teadustööd teha pea aasta ning seejärel tuleb kindlasti kodumaale naasta ning Baltikumis elada ja töötada vähemalt 2 aastat.

Taotluste esitamise tähtaeg: 31.10.2019

Lisainfo: Eeva Kauba Baltic – American Freedom Foundation Mobile: +372 55528323 Email: ekauba@ciee.org
Web: www.BalticAmericanFreedomFoundation.org

Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) tegutseb Baltimaades alates 2010. aasta sügisest. Fondi missioon on tugevdada sidet USA ning Eesti, Läti ja Leedu vahel majanduskasvule ja demokraatlike protsesside arengule suunatud hariduslike vahetusprogrammide läbiviimisega. Fond investeerib Baltimaade inimressurssidesse, pakkudes perspektiivikatele tudengitele ja teadlastele stipendiumiprogramme, mis võimaldavad saada toetust praktikaks ja uurimistööks Ameerika Ühendriikides.

Kommenteerimine on suletud