Teadusagentuur edendab teaduskoostööd Jaapaniga

Eesti Teadusagentuur (ETAg) korraldas 26. septembril koostöös Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) Stockholmi esindusega seminari, mille eesmärk oli edendada akadeemilist teaduskoostööd Eesti ja Jaapani vahel.

Seminarile eelnes JSPSi Stockholmi esinduse direktori Tadaharu Tsumoto ja ETAg-i juhatuse esimehe Andres Koppeli kohtumine. Ehkki ETAg-i koostöö JSPS-ga on kestnud väga pikalt, toimus taoline kohtumine esmakordselt. Arutati, kuidas Eesti-Jaapani teaduskoostööle kaasa aidata ning edaspidi ETAg-i ja JSPS-i suhteid veelgi tihendada.  „Arvestades Jaapani teaduse väga kõrget taset, on Eesti teadlastel sealsete kolleegidega kindlasti kasulik senisest rohkem koostööd teha. Loodetavasti aitas see kohtumine kaasa sellele, et koostöövõimalusi tekiks rohkem,“ ütles Andres Koppel.

Seminaril tutvustati JSPSi Stockholmi büroo tegevusi ning jagati kahe riigi füüsika ja keemia valdkondade teadlastest grandisaajate kogemusi tulevastele taotlejatele. Külalistena Jaapanist esinesid seminaril prof Hiroshi Kageyama  ja Jaapanis resideeruv eestlane, prof Mikk Lippmaa. Eesti poolelt esinesid ettekandega prof Raivo Stern  ja dr Ilona Oja Acik.

Päeva lõpus toimus paneelarutelu kõigi esinejatega, kus räägiti nii ettekannetest kui vahetati mõtteid sellest, kuidas tuua häid teadlasi tagasi Eestisse. Ürituse moderaator, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Liis Seinberg ütles, et jaapanlased jäid üritusega väga rahule ning pidasid seda edukaks. „Edaspidi võiks korraldada temaatilisi ühisseminare koos Jaapani teadlaste või seal töötanud Eesti teadlastega ka teistes teadusvaldkondades. See aitab edendada kahe riigi teadlaste koostööd ja on ühtlasi suurepärane võimalus tuua kokku tudengid ja tulevased stipendiumitaotlejad Jaapani teadlastega, et luua nii-öelda esimene kontakt edasiseks koostööks,“ ütles Seinberg.

Paljud üritusel osalenud tudengid ja noorteadlased avaldasid huvi kandideerida JSPSi stipendiumi järgmises voorus, mis avaneb selle aasta novembris-detsembris. Stipendiumite suurused on:

  • igakuine toetus: 362 000 jeeni ehk ca 2700 eurot;
  • sisseelamise toetus: 200 000 jeeni ehk ca 1700 eurot.

Lisaks tasutakse lennupiletid ja  reisikindlustus. Samuti saab vastuvõtja organisatsioon taotleda raha teadustöö tegemiseks.

Eesti (tollase sihtasutuse Eesti Teadusfondi ehk ETFi) ja JSPSi vahel sõlmiti juba 2002. aastal koostööleping, millega ETF sai õiguse esitada JSPS-ile kandidaate nende järeldoktori grandile teadustööks Jaapanis. Praegu saab Eesti esitada igal aastal ühe kandidaadi.  Alates 2003. aastast on grandi saanud 14 järeldoktorit – viis Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tartu Ülikoolist, kaks Tallinna Ülikoolist, üks Eesti Maaülikoolist ja Leedsi Ülikoolist.

Kommenteerimine on suletud