EMBL-EMBC infopäevad Tallinnas ja Tartus

EMBL, ETAg ja HTM ootavad Teid
EMBL-EMBC infopäevadele

26.09.19 (kell 13-16)
Tallinna
 Tehnikaülikoolis
(ICT-A1, IT maja)
ja
27.09.19  (kell 10-13)
Tartu Genoomika Instituudis (Riia 23b)

Eesti on alates 2019. aasta juunikuust Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi* (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) eeldatav liige (prospect member)**.

Infopäevadel tutvustatakse neid võimalusi, teenuseid ja koolitusprogramme, mis Eestile EMBLi liikmelisusega avanevad.

Lisaks EMBLi tegevuse tutvustamisele antakse infopäeval ülevaade ka EMBO (Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon) programmidest, mida rahastab EMBC (Euroopa Molekulaarbioloogia Konverents).  Eesti on EMBC liige alates 2006. aastast.

Ettekannetega astuvad EMBList üles Silke SchumacherVladimir Benes. EMBLi järeldoktori kogemusi jagab Vallo Varik ning Tartus EMBO stipendiaadi kogemusi Elin Org.

Päevakava on toimumiskohtades mõningase erinevusega.

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine, mida saab teha kuni 20. septembrini.

Registreeru Tallinna infopäevale (26.09.19): https://www.etag.ee/uritus/embli-european-molecular-biology-laboratory-infopaev-tallinna-tehnikaulikoolis/

Registreeru Tartu infopäevale (27.09.29): https://www.etag.ee/uritus/embli-european-molecular-biology-laboratory-inforpaev-tartu-genoomika-instituudis/

 

*Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) on riikidevaheline teadusasutus (organisatsioon), mis tegutseb 1974. aastal kinnitatud põhikirja alusel. Asutajaliikmeid oli 10, neile on lisandunud 16 liikmesriiki ja kaks assotsieerunud liiget. EMBL paikneb praegu kuues asukohas viies eri riigis. Kokku töötab EMBLis rohkem kui 1600 inimest (teadlased, insenerid, tugistruktuur), peale selle 200 doktoranti ja 260 järeldoktoranti. EMBLis tehakse tipptasemel fundamentaalteadust, pakutakse koolitusi ning oma tuumiklaborite teenuseid. Praeguse seisuga on EMBLi koosseisus üle 80 toimiva teadusrühma ja 23 ERC grandi hoidjat.

**Täisliikme staatust saab Eesti taotleda 3 aasta möödudes.

Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Kristi Auli kristi.auli@etag.ee

Kommenteerimine on suletud