Eestile olulised teadustaristud said kaante vahele

Eesti Teadusagentuur andis välja trükise „Eesti teadustaristu teekaart 2019“, mis annab ülevaate lähiaastatel Eestile olulistest ja suure mõjuga mahukatest teadustaristutest.

Teekaardi teadustaristute uuendatud nimekirja kiitis Vabariigi Valitsus heaks selle aasta veebruaris. Trükisest leiabki kõigi nii juba varem nimekirjas olnud kui sinna lisandunud teekaardi objektide lähemad kirjeldused teadusvaldkondade kaupa.

„Teekaardi ettevalmistamine on meie jaoks üks keerulisemaid ja vastutusrikkamaid ülesandeid, sest teekaardis olevad objektid on Eesti teadusele pikaajalise mõjuga“, tõi esile teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps toob eessõnas välja, et teekaart on värav mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa teadusmaailma: „Tipptasemel teaduse tegemine nõuab juurdepääsu väga mitmekesistele uurimiskeskkondadele. Tänapäeval ei piisa sobivate tingimuste loomisest Eestis, vaja on eelkõige rahvusvahelist koostööd.“

Teadustaristu komisjoni esimees Kristjan Haller kirjeldab oma eessõnas lähemalt mullu käivitunud teekaardi uuendamise protsessi. „Kokkuvõtvalt on meeldiv tõdeda, et teekaardi kaheksa-aastane tegevus ja sellele osaliselt toetuv teadustaristute lisarahastamine Euroopa Liidu tõukefondidest on andnud silmaga nähtavaid tulemusi, tõhustanud koostööd ning parandanud konkurentsivõimet nii teadus- kui majandusvallas, avanud Eestile uusi rahvusvahelisi tegutsemisvõimalusi,“ ütleb Haller.

Teekaart on oluline sisend strateegilistele otsustele ja annab parema võimaluse arvestada riiklike prioriteetidega rahastamise otsustamisel. Selle loomise ettepaneku valmistas ette teadusagentuur.

Teekaarti täiendatakse kolme kuni nelja aasta järel. Praegune teekaart on järjekorras kolmas, eelmised koostati 2010. ja 2014. aastal.

Teadustaristud on teadus- ja arendustegevuses kasutatavad vahendid ning nendega seotud tingimused, oskusteave, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused.

Trükis ilmus Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös ja selle veebiversiooni leiab siit.

Lisainfo
Priit Tamm, teadustaristu valdkonna juht, priit.tamm@etag.ee

——————————-

The “Estonian Research Infrastructure Roadmap 2019” is now available

The Estonian Research Council has published the “Estonian Research Infrastructure Roadmap 2019”. The publication provides an overview of the research infrastructures which have the most importance and those that will have the greatest impact on Estonia over the coming years.

The Estonian government approved the updated research infrastructure roadmap in February this year. The publication provides an overview of objects in the roadmap list, separated by specific fields.

“Preparing a roadmap is one of the most difficult and responsible tasks for us, because the objects there have a long-term impact on Estonian science,” said Andres Koppel, Chairman of the Board of the Research Council.

In her foreword, the Minister of Education and Research, Mailis Reps, says that the roadmap is a gateway to both the research sectors of Estonia and also those throughout Europe: “Conducting excellent research requires access to varied research environments. Nowadays, creating suitable conditions in Estonia is not sufficient:  above all, we need international cooperation.“

In his foreword, Kristjan Haller, Chairman of the Research Infrastructure Committee, describes the updating process of the roadmap, which started last year, stating, “All in all, it is great to see that the roadmap’s eight years of activity in providing research infrastructures with additional funding from European Union structural funds has produced tangible results, facilitated cooperation and improved competitiveness in both research and the economy and opened up new international opportunities for Estonia”.

The roadmap serves as input for future strategic decisions and makes it easier to consider national priorities while making funding decisions. The proposal for this was prepared by the Research Council.

The roadmap is supplemented regularly, in cycles lasting 3-4 years. The current roadmap is the third, with previous ones having been made in 2010 and 2014.

Research infrastructures are tools and the conditions, expertise, methods, materials, activities and services related thereto, are used for research and development.

The publication was published in cooperation with the Estonian Research Council and the Ministry of Education and Research. An online-version of the publication is avaliable here.

More information
Priit Tamm, Manager of Research Infrastuctures, priit.tamm@etag.ee

Kommenteerimine on suletud