Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (juuni 2019)

 

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Rumeenia EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

24. biotehnoloogia konverents

08.08-.09.08.2019, Pariis, Prantsusmaa

Konverentsi teema: “Biotehnoloogia viimaste edusammude ja rakenduste esiletõstmine tuleviku väljakutsetele”, mis keskendub biotehnoloogiaga seotud uudsete lähenemisviiside jagamisele ja teadusuuringute tipptasemega seotud probleemide uurimisele. Konverentsile kutsutakse biotehnikuid, professoreid, teadlasi, ärimehi, tegevjuhte, direktoreid, asepresidente, tööstuse ohutusametnikke, keskkonna- ja taimeteadlasi, järeldoktoreid, ravimiteadlasi, biotehnoloogia ja teiste alade üliõpilasi.

Konverents on tasuline. Rohkem infot saab veebilehelt. https://biotechnology.euroscicon.com/

24th Edition of International Conference on Biotechnology
08.08-09.08.2019, Paris, France

The theme of the conference: “Highlighting Latest Advancements and Applications of Biotechnology for Future Challenges” that focuses to share novel approaches related to biotechnology and exploring the challenges concerning excellence in research and advancements. We are pleased to invite all Biotechnologists, Professors, Researchers, scientists, Business Giants, CEOs, COOs, Directors, Vice Presidents, Co-directors, Managing Directors, Industry Safety Officers, Environmental & Plant Scientists, Post Doctorate Fellows, Vendors of Consumer Products/ Managers, Pharmaceutical Scientists, Students from the Biotechnology and its allied areas.

Conference participation fee rates and registration can be found on the website. https://biotechnology.euroscicon.com/  

Grafeeni nädal 2019

23.09-27.09.2019, Helsinki, Soome

Grafeeni Nädal on Euroopa suurim grafeeni konverents, mis koondab üle 190 ala eksperdi, et uurida kuumimaid valdkonda mõjutavaid teemasid ning tutvustada innovatsioone ja uuringuid grafeeni kohta.

https://graphene-flagship.eu/grapheneweek/GrapheneWeek2019/Pages/default.aspx

Graphene Week 2019
23.09-27.09.2019, Helsinki, Finland

Graphene Week is Europe´s Leading Graphene Conference, bringing together the latest innovations and leading-edge technology and research on graphene from more than 190 experts related to industry and academia meeting to explore the hottest topics influencing the field (industry).

https://graphene-flagship.eu/grapheneweek/GrapheneWeek2019/Pages/default.aspx

Euroopa TA päevad

24.09.2019 – 26.09.2019, Brüssel, Belgia

Euroopa teaduse ja innovatsiooni päevad on Euroopa Komisjoni esimene iga-aastane poliitiline sündmus, mis koondab sidusrühmad, et arutada ja kujundada tulevast teadus- ja innovatsioonimaastikku.
Üritusel esinevad ministrid, volinikud, Euroopa Parlamendi liikmed, teadlased ning üllatusesinejad.
Registreerimine on avatud.  Üritus toimub Brüsselis. Lisainfo veebilehelt: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en

European Research and Innovation Days
24.09.2019 – 26.09.2019, Brussels, Belgium

European Research and Innovation Days is the first annual policy event of the European Commission, bringing together stakeholders to debate and shape the future research and innovation landscape.

Speakers will include ministers, commissioners, members of European Parliament, researchers, as well as surprise guests each day.

More info and registration on the website. https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en

CONCORDi 2019

25.09-27.09.2019, Seville, Hispaania

JRC koostöös OECDga korraldab CONCORDi 2019 konverentsi, mille eesmärgiks on tuvastada teadus-, äri- ja poliitilisi väljakutseid ettevõtete TA majandus- ja poliitikaküsimustes järgmise aastakümne jaoks ning anda ELile juhiseid tööstusuuringute ja innovatsioonipoliitika tegevuskava jaoks.

http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2019/index.html

CONCORDi 2019
25.09-27.09.2019, Seville, Spain

Organised by the Joint Research Centre in association with the OECD, CONCORDi 2019 aims to identify the research, business and policy challenges on issues related to the economics and policy of corporate R&D and innovation for the decade to come, and to provide guidance to the EU industrial research and innovation policy agenda.
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord/2019/index.html

Rahvusvaheline ringmajanduse teemaline parterlusüritus

09.10.2019, Varssavi, Poola

NCPs CaRE projekti kaaskorraldamisel toimub ringmajanduse teemal partnerlusüritus Varssavis 09.10.2019.
See on hea võimalus leida endale projektipartner Horisont 2020 taotlusvoorude jaoks.

http://www.ncps-care.eu/?p=3538&fbclid=IwAR27wCbxTF5lZs25lRIkIIVn3RHhWCc41Ph4bXWqs5PdQhOCzKWY4FcWmFs

International Brokerage Event Horizon 2020 for Circular Economy & Transforming Industry
09.10.2019, Warsaw, Poland

The purpose of the event will be to bring together potential applicants for Horizon 2020 calls related to the Circular Economy and Transforming Industry to help them build consortium and develop their proposals. The event is notably targeting participants from Eastern and Central European Countries and from the European Neighbourhood Policy Countries to foster international cooperation, but participants from all countries are welcome: Horizon 2020 is “Open to the world”!  
http://www.ncps-care.eu/?p=3538&fbclid=IwAR27wCbxTF5lZs25lRIkIIVn3RHhWCc41Ph4bXWqs5PdQhOCzKWY4FcWmFs

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal

7.10-10.10.2019, Brüssel, Belgia

Euroopa Regioonide ja Linnade nädal on iga-aastane neljapäevane üritus, kus linnad ja regioonid esitlevad oma suutlikkust tagada majanduskasvu ja töökohti, rakendada Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning tõestada kohaliku ja piirkondliku tasandi tähtsust hea Euroopa juhtimise jaoks. Heade tavade vahetus majandusarengus ja sotsiaalses kaasatuses, piiriülene koostöö, avaliku ja erasektori partnerlus ja piirkondlik innovatsioon on mõned näited teemadest, millest konverentsil räägitakse.

https://europa.eu/regions-and-cities/_en

European Week of Regions and Cities
7.10-10.10.2019, Brussels, Belgium

The European Week of Regions and Cities is an annual four-day event during which cities and regions showcase their capacity to create growth and jobs, implement European Union cohesion policy, and prove the importance of the local and regional level for good European governance. Exchange of good practice in economic development and social inclusion, cross-border cooperation, public-private partnerships, regional innovation and community-led local development have become some of its many topics.
More information and registration are here: https://europa.eu/regions-and-cities/_en

EIT Innovatsiooni Foorum

15.10.2019, Budapest, Ungari

Igal aastal koguneb EIT ühendus, et tähistada oma liikmete ettevõtlikke ja sotsiaalseid saavutusi. Edukate innovatsioonide ja neid loovate meeskondade esiletõstmisega inspireerib iga-aastane INNOVEIT üritus uue põlvkonna noori spetsialiste ja võimaldab isiklikku kontakti ettevõtlusmudelitega. INNOVEIT näitab ka seda, kuidas EIT aitab ettevõtluskarjääri arendada.

INNOVEIT 2019 toob kokku ettevõtjaid, kõrghariduse ja teaduse esindajaid, ELi, rahvuslikud ja piirkondlikud poliitikakujundajaid, samuti EIT lõpetajad ja peamised innovatsioonitöötajad.
https://eit.europa.eu/innoveit

EIT Innovation Forum
15.10.2019, Budapest, Hungary

Each year, the EIT Community comes together to celebrate the entrepreneurial and social achievements of its members. By highlighting successful innovations and the teams that created them, the annual INNOVEIT event inspires a new generation of young professionals and enables personal contact with entrepreneurial role models. INNOVEIT also showcases how the EIT can help develop entrepreneurial careers.

INNOVEIT 2019 will bring together entrepreneurs, representatives of higher education and research, EU, national and regional policy makers, as well as EIT graduates and key innovation actors.
https://eit.europa.eu/innoveit

5. Euroopa Grafeeni Foorum 2019

23.10-25.10.2019, Lissabon, Portugal

See üritus hõlmab uusimaid tehnoloogiaarendusi, rakendusi, turustamisprotsessi, lõppkasutaja nõudmisi ja väljakutseid grafeeni ja 2D materjalide jaoks. Ära jäta kasutamata head võimalust grafeeni potentsiaali uurimiseks.

http://www.setcor.org/conferences/EGF-2019

The 5th Edition of the European Graphene Forum 2019
23.10-25.10.2019, Lisbon, Portugal

This event will cover the latest technology developments, applications, commercialization progress, end user requirements and challenges for Graphene and 2D Materials. Don’t miss on this great opportunity to explore the graphene potential.
http://www.setcor.org/conferences/EGF-2019

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artu.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud