Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid

Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile kuni 16. septembrini 2019.

Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursikeskkonnas https://konkursid.etag.ee. Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt.

Konkursi eesmärk on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Lisaks riiklikele preemiatele antakse sel aastal välja rohkem eripreemiaid kui kunagi varem: Eesti Teaduste Akadeemia presidendi ja riigiõiguse, Sotsiaalministeeriumi, Välisministeeriumi, Muinsuskaitseameti ja Uno Lauri merenduse eripreemiad.

Preemiafond on sel aastal 77 277,79 eurot ja preemiasummad jagunevad järgmiselt:

Riiklikud preemiad (antakse välja neljas valdkondlikus kategoorias):

 • rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
 • magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 • doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
 • kaks valdkondade ja tasemete ülest peapreemiat väärtuses 3600 eurot;

Eripreemiad:

 • Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad, kokku 5497,79 euro väärtuses;
 • Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad, kokku 2300 euro väärtuses;
 • Välisministeeriumi eripreemiad, kokku 1500 euro väärtuses;
 • Sotsiaalministeeriumi eripreemiad, kokku 3400 euro väärtuses;
 • Muinsuskaitseameti eripreemiad, kokku 1600 euro väärtuses;
 • Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia, 1000 eurot.

Eesti Teadusagentuur korraldab üliõpilaste teadustööde konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tänavu juba 28. korda.

Lisainfo:

Sirli Taniloo
telefon: 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

_________________

Estonian National Contest for University Students awaits participants

The Estonian Research Council invites students to submit research papers to the national contest.

Deadline for submitting the applications is 16 September 2019. Submission of research papers should be done through the contest website https://konkursid.etag.ee/.

The aim of the national contest for university students is to promote research among university students, to acknowledge students who have achieved outstanding results with their thesis, study, research or scientific publication.

The contest is open for all students studying in Estonia (including foreign students studying in Estonia) and Estonian citizens studying abroad. Research papers can be submitted on all university levels: applied higher education and bachelor studies; master studies; doctoral studies and in all fields of research.

In addition to national awards, special prizes are issued.

In total 77 277,79 EUR will be awarded.

The national prizes are given as follows:

 • Research papers of applied higher education and undergraduate students (I prize 960 EUR, II prize 650 EUR, III prize 320 EUR);
 • Master level students research papers (I prize 1600 EUR, II prize 1300 EUR, III prize 700 EUR);
 • Doctorate level students research papers (I prize 1600 EUR, II prize 1300 EUR, III prize 700 EUR);
 • two major prizes at the level and level of 3600 EUR;

Special prizes will be awarded 15 297,79 EUR in total.

The Estonian Research Council is organizing the contest for student research in cooperation with the Ministry of Education and Research 28th time this year.

Contest homepage

The conditions of the contest can be found here.

 

Additional information:

Sirli Taniloo
Contest Coordinator
phone: +372 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud