Küberkaitseteemalise uuringu läbiviija konkursi lõpptähtaeg pikeneb

Eesti Teadusagentuur (ETAg) otsustas pikendada RITA programmist rahastatava uuringu „Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal“ läbiviija konkursi lõpptähtaega. Uus tähtaeg on 12. august 2019, kell 17:00.

Kriitilise info infrastruktuur on vara või süsteem, mis on vajalik eluliselt tähtsate toimingute tegemiseks. Olgu selleks näiteks tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku või inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu toimimine.

Digitaliseerimine toimub tänapäeval valdkondadeüleselt. Selle arengu varjukülg on paratamatult oluliste kübersüsteemide ja –teenuste haavatavus rünnakutele. Selleks, et võimalikeks ohtudeks valmis olla ja neid ennetada, on oluline ohuolukordi harjutuskeskkonnas läbi mängida.

Kõnealuse uuringu eesmärk ongi töötada välja virtuaalne keskkond, milles simuleerida olukordi, mis võivad kriitilise informatsiooni valdkondades tekkida. Loodav digitaalne tehnoloogia peab võimaldama uurida ja katsetada võimalikke turvaprobleeme, harjutada süsteemide küberkaitset ning tõsta sellealast kompetentsi nii riigiasutuste personali seas kui ka teadus- ja arendusasutustes.

Uuringu läbiviimseks on kaks aastat

Tellitava uuringu eelarve on kuni 1 136 840 eurot. Konkursile ootame osalema interdistsiplinaarseid konsortsiume, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahest teadus- ja arendusasutuse uurimisrühmast.

Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Osaleda soovivad konsortsiumid teavitavad ETAg-i (aadressil indrek.suitso@etag.ee), kes võimaldab ligipääsu ETISe taotlusvormile. Taotlus tuleb esitada inglise keeles.

Soovi korral on konkursil osalevatel konsortsiumitel võimalus kohtuda tellija (ETAg) ja tellija esindajatega (Kaitseministeerium ja Riigi Infosüsteemide Ameti esindajad), et rääkida läbi ettevalmistatava pakkumuse sisu.

Uuringut rahastab ETAg RITA programmist, mille eesmärk on aidata kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks. RITA eelarve tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi vahenditest.

Lähteülesanne ja muu tehniline info.

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee
Indrek Suitso, RITA programmi vanemkonsultant, Eesti Teadusagentuur, 730 0320,  indrek.suitso@etag.ee

Kommenteerimine on suletud