„Nutikas“ rubriik aprillis ja mais

Nutikas“ on Vikerraadioga koostöös sündinud iganädalane raadiorubriik, mille eesmärk on tutvustada teaduse rakendusvõimalusi ettevõtluses ja ühiskonnas laiemalt.

04.04 Nutikas. Sildade koormuste mõõtmine

Tallinna Tehnikakõrgkool ja ViaCon Eesti AS mõõtsid Maanteeameti tellimusel kahe aasta jooksul Eesti teedel liikuvate sõidukite massi, et uurida nende mõju meie maanteedele. Selgus, et maanteedel liigub üllatavalt palju lubatust raskemaid veokeid. Teemat avasid Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Martti Kiisa ja Maanteeameti sillainsener Taivo Kurg.

11.04 Nutikas. Eesti merealade uuringust

Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased on ühendanud jõud, et selgitada välja innovaatilised seire- ja analüüsimeetodid Eesti merealade paremaks uurimiseks. Tulemused võimaldaks riigil planeerida mere kaitseks ja mereressursside säästlikuks kasutamiseks teaduspõhiseid meetmeid. Mida kolme aastaga saavutada loodetakse, sellest rääkisid lähemalt uuringukonsortsiumi juht Georg Martin Tartu Ülikoolist ja keskkonnaministeeriumi teadusnõunik Katariina Viik.

18.04 Nutikas. Kuidas tarkvaratehnoloogia arenduskeskus aitab tehisintellektiga

Tarkvaratehnoloogia arenduskeskus STACC ootas 5. maini ettevõtteid osalema tehisintellekti rakendusuuringus. Kuidas andmeteadurid ettevõttele abiks saavad olla, sellest rääkis lähemalt STACCi tegevjuht Kristjan Eljand.

25.04 Nutikas. Uuring kaugseire võimalustest

Kaugseire avab uusi võimalusi mitmete riigiteenuste tõhusamaks muutmiseks. Selles vallas kasutatavad uudsed metoodikad võimaldaks riigil ellu viia seni arendamata ettevõtlussuundi nii digimajanduses kui robootikas. Kuidas täpsemalt, sellest rääkisid lähemalt kaugseirevõimaluste rakendamist uuriva konsortsiumi juht Anu Reinart Tartu Observatooriumist ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna ekspert Paul Liias.

02.05 Nutikas. EMÜ ja RMK koostööprojekt metsapuude parendamiseks

Eesti Maaülikool ja RMK teevad tihedat koostööd selle nimel, et meie metsades hakkaks tulevikus kasvama parimate omadustega kuused, männid ja kased. Lähemalt rääkisid RMK taimla- ja seemnemajandusosakonna juhataja Esko Krinal ning Eesti Maaülikooli teadur Tiit Maaten.

09.05 Nutikas. Ettevõtluse paradoks innovatsioonis

Kuigi Eesti on võrreldes teiste riikidega päris suure ettevõtlusaktiivsusega, siis innovaatilisust on meie ettevõtetes siiski vähe. Miks see nii on, selgitas Tartu Ülikooli ettevõtluse professor Tõnis Mets.

16.05 Nutikas. TalTech ja Silberauto Iseauto2 arendusest

Tallinna Tehnikaülikooli iseauto tegi debüütsõidu mullu sügisel. Nüüd on käimas jätkuprojekt Iseauto 2, mis uurib võimalusi auto kergliiklusteedele sobilikuks muutmiseks. Ennekõike on huvi selle vastu USAs, mistõttu on projekti kaasatud partnerina ka Florida Polütehnilise Ülikool. Tulevastest arengutest rääkisid lähemalt TalTechi arvutisüsteemide teadur Mairo Leier ja projekti üks vedajatest Johannes Mossov.

23.05 Nutikas. Toiduainete külmkuivatus ja uutmoodi pakendamine

Vale pakendamismeetod võib saada heale tootele hukatuslikuks. Mida peaks külmkuivatatud toodete pakendamisel jälgima ning milline võiks olla toidupakendite tulevik laiemalt, sellest rääkis lähemalt Polli aiandusuuringute keskuse peaspetsialist Peeter Laurson.

 

Piret Ehrenpreis
Eesti Teadusagentuur

Kommenteerimine on suletud