Ühendkuningriigi osalemine Horisont 2020s seoses BREXITiga

Olukord aprillis 2019

Ühendkuningriigi (ÜK) TA kontaktbüroo Brüsselis andis 17. aprillil järjekordse ülevaate BREXITi mõjust Briti teadlaste ja ettevõtete osalemistingimustele ELi TA raamprogrammis Horisont 2020.

Tänaseks on EL ja ÜK leppinud kokku, et ÜK ELst lahkumine lükkub edasi 31. oktoobrini 2019. Kuni selle ajani on ÜK ELi liige ja täieõiguslik osaleja Horisont 2020s. Võimalikud edasised stsenaariumid on järgmised:

  • lahkumislepingu jõustumise korral säilitab ÜK raamprogrammis oma õigused kuni H2020 lõpuni ning enne BREXITit allkirjastatud lepingutega projektides osalevatele partneritele tagatakse rahastus raamprogrammist kuni projekti lõpuni.
  • lahkumislepinguta BREXITi puhul osalevad enne ÜK lahkumist esitatud taotlustega projektides ÜK partnerid täieõiguslike raamprogrammis osalejatena ja nende rahastamise tagab ÜK valitsus. Euroopa Komisjoni esindajad siiski hoiatavad, et päris elu ei pruugi alati sujuda plaanipäraselt ning projekti konsortsium peaks vastama miinimumnõuetele ja olema teovõimeline ka juhul, kui ÜK partner on sunnitud konsortsiumist lahkuma.
  • lahkumislepinguta BREXITi puhul saavad britid pärast BREXITi teoks saamist esitatud taotlustega projektides osaleda H2020 projektides kui kolmanda riigi partnerid, mida ei rahasta EK, vaid ÜK valitsus. Seega peavad konsortsiumi miinimumnõuded olema täidetud enne ÜK partneri kaasamist.

Euroopa Komisjoni juhised granditaotlejatele on esitatud Osalejaportaalis; 2018-2020 tööprogrammi tiitellehele on samuti lisatud asjakohane märkus.

Teate originaali saab lugeda: https://www.ukro.ac.uk/Documents/factsheet_brexit.pdf?pubdate=20180824

 

Argo Soon
Eesti Teadusagentuur

 

Kommenteerimine on suletud