Brüsseli büroo edastatavad teadusuudised (aprill 2019)

Üldised teadusuudised
Digitaalne ühtne turg: komisjonil on hea meel, et Euroopa Parlament hääletas avaliku sektori andmete jagamise uute normide poolt
Autoriõiguse reform ületab viimase tõkke: komisjon tunneb heameelt digiajastule sobivate tänapäevaste õigusnormide heakskiitmise üle
ELilt rahalist toetust saanud teadlased avaldavad esimese foto mustast august
TalTech saab rekordilise 32 miljonilise rahasüsti targa linna arendamiseks
Brüsselis toimus EL-Hiina vaheline neljas innovatsioonialane koostöödialoog
Uueks EUA presidendiks saab Michael Murphy
Aruanded, analüüsid
EUA avaldas 2017-2018 Open Access uuringu tulemused
OECD avaldas aruande ülikoolide ja tööstuse vahelisest koostööst
Konkursid
ERA Stipendium
ERC kuulutas välja 222 uut Advanced granti

Üldised teadusuudised

Digitaalne ühtne turg: komisjonil on hea meel, et Euroopa Parlament hääletas avaliku sektori andmete jagamise uute normide poolt

Euroopa Parlament ja Nõukogu kiitsid heaks avatud andmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe direktiivi, mis parandab märkimisväärselt avaliku sektori ja avaliku sektori vahenditest rahastatud andmete kättesaadavust ja innovatiivset kasutamist, ning aitab seega kaasa andmemahukate tehnoloogiate (nagu tehisintellekt) arendamisele. Edaspidi peavad liikmesriigid läbivaadatud norme rakendama kahe aasta jooksul, enne kui need jõustuvad. Komisjon hakkab tegema liikmesriikidega koostööd, et selgitada välja rakendusakti lisatavad väärtuslikud andmestikud.

Uute normide aluseks on avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise direktiiv (2003/98/EÜ, muudetud 2013. aastal), millega reguleeritakse avaliku sektori (nt õiguse, liikluse, meteoroloogia, rahanduse jm valdkondade) asutuste poolt loodud andmete ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel taaskasutamist.
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1935_et.htm

Digital Single Market: Commission welcomes European Parliament’s vote on new rules for sharing public sector data
The European Parliament and the Council approved the Open Data and Public Sector Information Directive that will significantly improve the availability and innovative use of public and publicly-funded data, helping in turn to fuel the development of data-intensive technologies such as artificial intelligence. Member States will now have to implement the revised rules within two years before they take effect. The Commission will start working with the Member States on the identification of the high-value datasets which will be set out in an Implementing Act. 

The new rules are successors to the Public Sector Information Directive (2003/98/EC, reviewed in 2013) that governs the re-use of data generated by public sector bodies (e.g. legal, traffic, meteorological and financial, etc.) for commercial and non-commercial purposes. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1935_en.htm

Autoriõiguse reform ületab viimase tõkke: komisjon tunneb heameelt digiajastule sobivate tänapäevaste õigusnormide heakskiitmise üle

Euroopa Liidu Nõukogu andis heakskiidu uuele autoriõiguse direktiivile, millest saavad konkreetset kasu kodanikud, loovsektor, ajakirjandus, teadlased, haridussektor ja kultuuripärandiga tegelevad asutused.

Reformiga kohandatakse kehtivad autoriõiguse normid tänapäeva maailmaga, kus muusika voogedastusteenused, nõudevideoplatvormid, uudisteagregaatorid ja kasutajate üleslaaditud sisu platvormid on muutunud peamisteks vahenditeks, mille kaudu loometeostele ja ajakirjandusartiklitele juurde pääseda. Direktiiviettepaneku tegi komisjon 2016. aasta septembris ja Euroopa Parlament hääletas selle poolt 2019. aasta märtsis.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2151_et.htm

Copyright reform clears final hurdle: Commission welcomes approval of modernised rules fit for digital age
Today the Council of the European Union gave its green light to the new Copyright Directive which will bring concrete benefits to citizens, the creative sectors, the press, researchers, educators, and cultural heritage institutions.

The reform will adapt copyright rules to today’s world, where music streaming services, video-on-demand platforms, news aggregators and user-uploaded-content platforms have become the main gateways to access creative works and press articles. It was proposed by the Commission in September 2016 and voted by the European Parliament in March 2019. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2151_en.htm

ELilt rahalist toetust saanud teadlased avaldavad esimese foto mustast august

Euroopa Komisjon avaldas esimese kujutise mustast august, mis on tehtud ülemaailmse teaduskoostöö „Event Horizon Telescope“ raames, kuhu on kaasatud ELi rahastatud teadlased. See suur avastus annab esimese otsese visuaalse tõendi mustade aukude olemasolu kohta ja avardab nüüdisteaduse piire. Ajaloo esimene ülesvõte mustast august on laiaulatusliku rahvusvahelise teaduskoostöö „Event Horizon Telescope“ (EHT) tulemus, milles ELi rahastatud teadlastel on olnud keskne roll. See suur teaduslik saavutus tähendab paradigma muutust meie arusaamades mustadest aukudest, kinnitab Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria prognoose ja avab meie universumi uurimisel uusi suundi. Esimene õnnestunud foto mustast august avaldati täna kuuel üle kogu maailma samal ajal toimunud pressikonverentsil. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2053_et.htm

EU-funded scientists unveil first ever image of a black hole
The Commission revealed the first ever image of a black hole taken by Event Horizon Telescope, a global scientific collaboration involving EU-funded scientists. This major discovery provides visual evidence for the existence of black holes and pushes the boundaries of modern science.
The first ever observation of a black hole is the result of the large scale international research collaboration Event Horizon Telescope (EHT), where EU-funded researchers have played a key role. This major scientific achievement marks a paradigm shift in our understanding of black holes, confirms the predictions of Albert Einstein’s General Theory of Relativity and opens up new lines of enquiry into our universe. The first image of a black hole successfully captured was unveiled in six simultaneous press conferences across the globe today. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2053_en.htm

TalTech saab rekordilise 32 miljonilise rahasüsti targa linna arendamiseks

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Ragnar Nurkse instituudi eestvedamisel sai ülikool Euroopa Komisjoni programmist Horisont 2020 rekordilise toetuse targa linna tippkeskuse Finest Twins loomiseks.

TalTechi rektor Jaak Aaviksoo rõhutab: „See on suur võit – tegemist on läbi ajaloo suurima konkurentsipõhise teadustoetusega Eestis: Euroopa Komisjoni ja Eesti riigi toetus kokku on ca 32 miljonit eurot. Eesti Teadusagentuur on Horisont 2020 Teamingu rahastusmeetme saamist võrrelnud ka teadus-ja arendustegevuse Oscari võiduga. Selle projektiga loob TalTech koos Aalto Ülikooliga kaasaegseimate linnatehnoloogiate tippkeskuse, millest tõuseb praktilist kasu ka kõigile Tallinna ja Helsinki inimestele.“ https://www.ttu.ee/taltech-saab-rekordilise-32-miljonilise-rahasusti-targa-linna-arendamiseks

TalTech and Aalto University win €32M teaming grant to build Talsinki smart city prototype
The Ragnar Nurkse Department of Innovation Governance of Tallinn University of Technology (TalTech) has received, together with Aalto University, Forum Virum Helsinki and the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, a thumbs up from the European Commission for the Finest Twin Teaming Project. The 32 Million Euros grant, co-financed by the EU and the Estonian government, will build the first global centre of excellence focusing on developing solutions for cross-border smart cities to be tested and implemented first in Tallinn and Helsinki and then scaled globally. https://sciencebusiness.net/network-news/taltech-and-aalto-university-win-eu32m-teaming-grant-build-talsinki-smart-city

Brüsselis toimus EL-Hiina vaheline neljas innovatsioonialane koostöödialoog

Brüsselis toimus aprilli alguses neljas innovatsioonialane koostöödialoog, mida juhatasid teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas ning Hiina teadus- ja tehnoloogiaminister Wang Zhigang. EL ja Hiina koostavad ühise tegevuskava, et rikastada ja tasakaalustada koostööd teaduse ja innovatsiooni vallas, samas kui dialoog keskendus ka koostöö raamtingimustele, sealhulgas vastavate teadus- ja innovatsiooniprogrammide vastastikusele avatusele. https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-china-step-cooperation-research-and-innovation-2019-apr-09_en

EU and China met for 4th innovation cooperation dialogue in Brussels
The European Union and China will develop a joint roadmap in order to enrich and balance their cooperation in research and innovation. The roadmap will cover both rules and mechanisms as well as specific science and technology fields for this collaboration.

This is one of the main outcomes of the fourth Innovation Cooperation Dialogue, held today in Brussels in the margins of the EU-China Summit. The high-level meeting was co-chaired by Carlos Moedas, Commissioner for Research, Science and Innovation, and Wang Zhigang, Chinese Minister of Science and Technology. Apart from the decision  to develop a joint the roadmap, the Dialogue also focussed on framework conditions for cooperation, including mutual openness of the respective research and innovation programmes. https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-china-step-cooperation-research-and-innovation-2019-apr-09_en

Uueks EUA presidendiks saab Michael Murphy

11.aprillil 2019 teatas Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (EUA), et professor Michael Murphy, Corki ülikooli kolledži emeriitprfessor (Iirimaa), valiti Euroopa Ülikooli Assotsiatsiooni presidendiks perioodiks 2019-23.

Michael Murphy elected next EUA president
On 11 April 2019, the European University Association (EUA) announced that Prof Michael Murphy, President Emeritus of University College Cork (Ireland) was elected President of the European University Association for the period of 2019-23. https://eua.eu/news/298:michael-murphy-elected-eua-president.html

Aruanded, analüüsid

EUA avaldas 2017-2018 Open Access uuringu tulemused

EUA Open Access uuringu aruande neljandas väljaandes räägitakse Euroopa ülikoolide edust Open Access-i saavutamises ning vaadeldakse, mil määral nad on rakendanud institutsioonilist poliitikat ja praktikat selles valdkonnas. Uuring viidi läbi aastatel 2017–2018 ja see keskendub avatud teadustööde publikatsioonidele, uuringuandmete haldamisele ja teadusuuringute andmete avatusele. Uuringu jooksul koguti andmeid 321 institutsioonist 36 Euroopa riigis. Esmakordselt sisaldab väljaanne küsimusi uurimuse hindamise kohta.
https://eua.eu/downloads/publications/2017-2018%20open%20access%20survey%20results.pdf

EUA publishes 2017-2018 Open Access Survey Results
The fourth edition of the EUA Open Access Survey Report tracks European universities’ progress towards Open Access by looking at the degree to which they have implemented institutional policies and practices in the field. The survey was conducted in 2017-2018 and focuses on Open Access to research publications, research data management and the openness of research data. It gathers data from 321 institutions in 36 European countries. Notably, this latest edition includes questions about research assessment for the first time.

The report can be downloaded here https://eua.eu/downloads/publications/2017-2018%20open%20access%20survey%20results.pdf

OECD avaldas aruande ülikoolide ja tööstuse vahelisest koostööst

11. aprillil 2019 avaldas OECD uue aruande “Ülikooli ja tööstuse koostöö: uued tõendid ja poliitilised valikud”. Aruandes käsitletakse väljakutseid ja võimalusi teaduse ja tööstuse teadmiste vahetuse mõju hindamisel innovatsioonile. See annab uusi tõendeid tööstuse ja teaduse ühiste patenteerimistegevuse ja akadeemiliste start-upide, samuti teadusasutuste ja tööstuse geograafilise läheduse mõju kohta kohalikule innovatsioonile. Samuti katsetatakse tööjõu-uuringu andmete kasutamist, et hinnata sotsiaalteaduste lõpetajate panust erinevatesse tööstusharudesse.

https://www.innovationpolicyplatform.org/university-industry-collaboration-new-evidence-and-policy-options

OECD publishes report on University-Industry Collaboration
On 11 April 2019, the OECD launched a new report on “University-Industry Collaboration: New Evidence and Policy Options”. The report discusses challenges and opportunities in assessing the impacts of science-industry knowledge exchange on innovation. It provides new evidence on joint industry-science patenting activity and academic start-ups, as well as on the impact of geographical proximity between research institutions and industry on local innovation. It also experiments with using labour force survey data to assess the contributions of graduates in social sciences to different industries.

https://www.innovationpolicyplatform.org/university-industry-collaboration-new-evidence-and-policy-options 

EIC pilot: 277 ettevõtet valiti rahastamiseks, et viia oma innovatsioonid turule kiiremini

Euroopa Innovatsiooni Nõukogu VKEde rahastamisvahendi viimase vooru raames on rahastamiseks välja valitud kokku 277 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet 25 riigist. Ettevõtted saavad kokku 13,7 miljonit eurot, mida nad võivad jagada oma projektide vahel selleks, et tuua innovatsioone kiiremini turule. Enamik rahastamiseks valitud ettevõtteid on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), tervishoiu ja tehnika valdkonnas. Euroopa Komisjon sai VKEde rahastamisvahendi I etapi 13. veebruari lõpptähtpäevaks 2,822 ettepanekut. Toetuse saajate hulgas on neli Eesti ettevõtet.

https://ec.europa.eu/info/news/eic-pilot-277-innovators-selected-funding-bring-their-innovations-faster-market-2019-apr-11_en

EIC pilot: 277 innovators selected for funding to bring their innovations faster to market
A total of 277 small and medium-sized enterprises (SMEs) from 25 countries have been selected for funding under the latest round of the EIC SME Instrument. The companies will receive a total amount of €13.7 million to share between their projects to get their innovations faster on the market. The majority of companies selected for funding are in the field of information and communication technology (ICT), health and engineering. The European Commission received 2,822 proposals by the 13 February cut-off date under Phase I of the SME Instrument, which provides grants of €50,000 grants for business plan development. Four Estonian companies are amongst grant receivers.

https://ec.europa.eu/info/news/eic-pilot-277-innovators-selected-funding-bring-their-innovations-faster-market-2019-apr-11_en

Konkursid

ERA Stipendium

ERA riikliku strateegia osana laiendab Saksamaa oma koostööd EL 13 liikmesriikidega. Stipendiumid on mõeldud teaduse juhtidele (keskastme haldusjuhid) uurimisinstituutidest, teadust rahastavatest organisatsioonidest, ülikoolidest või sarnastest asutustest EL13 riikides ja Saksamaal.

Seega saavad EL13 osalejad ja Saksamaa vastu võtvad asutused võimaluse koguda praktilisi kogemusi, omandada ja suurendada pädevusi ning luua või tugevdada võrgustikke.
Kandideerimine on kaheastmeline. Projekti lühikirjeldus tuleb esitada 19. juuniks 2019. Seejärel esitavad edukad kandideerijad taotluse täies mahus.

Rohkem infot SIIN

ERA Fellowship
As part of the national strategy for the European Research Area (ERA), Germany is expanding its collaboration with the EU13 member states. The action is designed for science managers (middle administrative management level) from research institutes, research funding organisations, universities or similar institutions in the EU13 states and Germany which provide scientific contributions. The participants from the EU13 states (EU13 fellows) and the German host institutions will thus be given the opportunity to gather practical experience, acquire and expand competencies, and to establish new or strengthen existing networks.

Applications follow a two-step process. Project outlines must be submitted to DLR-PT by 19 June 2019. After evaluation is completed, all successful applicants will be invited to hand in a full application. More information HERE

ERC kuulutas välja 222 uut Advanced granti

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) on teatanud, et viimase konkursi raames on antud 222 uut Advanced granti kogusummas 540 miljonit eurot. Uute toetusesaajate töö hõlmab kõiki teadusvaldkondi, kaasarvatud selliseid küsimusi nagu taastuvenergia tootmise ja säilitamise parandamine, meie bioloogiliste kellade toimetulek 24/7 eluga ning naiste rolli uurimine võitluses sotsiaalse ja soolise õigluse eest Ida-Euroopas. Toetusesaajad esindavad 29 erinevat rahvust. Uurijad viivad oma projekte läbi ülikoolides ja uurimiskeskustes 20 EL-i riigis ja Horisont 2020-ga assotsieerunud riikides.

Varsti tuleb uus taotlusvoor. Kandideerida saab alates 21. maist kuni 29. augustini. Lisainfot leiate siit https://erc.europa.eu/news/erc-2018-advanced-grants-results

ERC announces 222 new Advanced Grants
The European Research Council (ERC) has announced that 222 new Advanced Grants have been awarded under its most recent call, with a total funding volume of € 540 million. The work of these new grantees covers all fields of research, looking at issues such as improving the generation and storage of renewable energy, helping our biological clocks cope with our 24/7 modern lives and exploring the role of women in the fight for social and gender justice in Eastern Europe. The grantees have 29 different nationalities. The researchers will carry out their projects at universities and research centers in 20 countries across the EU and Horizon 2020 Associated Countries.

A new round of competition is coming up soon. Apply between 21 May and 29 August. More information can be found here https://erc.europa.eu/news/erc-2018-advanced-grants-results

 

 

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Artur Panov
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, artur.panov@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud