Koolitus vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist Ukrainas

4. veebruaril tegi Kiievis avapaugu ETAgi ja Archimedese arengukoostöö projekt “Horisondi taga – toetades Ukraina TAI süsteemi“, mida rahastab Välisministeerium.

Toimus koolitus Ukraina raamprogrammi konsultantidele vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni teemadel. Kuna tegemist on väga laia teemaga, siis koolituse siht oli anda eelkõige ülevaade kontseptsiooni tagamaadest ning hetkeseisust ja selle kokkupuutekohtadest raamprogrammi konsultantide töös.

Koolituse teine pool oli suunatud eelkõige eetika teemadele, mis on vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni kontseptsiooni võtmeteema. Koolituse viisid läbi Ülle Must SA-st Archimedes ning professor Arto Mustajoki Helsingi Ülikoolist.

Kuna tegemist oli valdavalt ise teadus- ja õppetööd läbi viivate osalejatega, siis kujunes koolitus aktiivseks ning kaasamõtlevaks ühistegevuseks. Teoreetilised ettekanded vaheldusid praktiliste näidetega, mis tõid kaasa elava diskussiooni. Koolitust kokkuvõtvas ringis jäidki võtmesõnadena kõlama ”hea kommunikatsioon”, “grupitöö”, “uued vaated”, “uus teadmine” jne.

Vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni teemat käsitletakse projektis veel järgneva kahe aasta jooksul –  viiakse läbi internetipõhine küsitlus, korraldatakse seminar, laiemale osalejate ringile avatakse rändnäitus Odessas ning valmistatakse ette vebinar.

* Käesolevat projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Ülle Must
SA Archimedes

Kommenteerimine on suletud