Ringmajanduseteemaline seminar Antwerpenis 26.02.2019

Horisont 2020 projekt CICERONE, mis koondab olulisi sidusrühmi, sealhulgas teadust rahastavaid organisatsioone, teadlasi ja ettevõtjaid, korraldab Antwerpenis 26.02.2019 ringmajanduseteemalise seminari. Seminari peamiseks eesmärgiks on tuua kokku ringmajanduseteemalised huvigrupid üle Euroopa, et arutada ringmajandusealase teadus- ja arendustegevuse prioriteete.

CICERONE projekt keskendub konkreetsemalt Euroopa teadus- ja arendustegevuste prioriteetide seadmisele ringmajanduses, uurides riikide vajadusi ja juba kasutusel olevaid ringmajanduse praktikaid. Üheks projekti eesmärgiks on koostada ka ringmajanduseteemaline tegevuskava. Kõik need tegevused peaksid tulevikus tagama ühtsetel alustel ringmajandusteemaliste projektide rahastamine.

CICERONE on kavandatud ja seda rakendavad 24 partnerit erinevatest organisatsioonidest üle Euroopa. Eestipoolseks partneriks projektis on SA Eesti Teadusagentuur, kes esindab projektis rahastava organisatsiooni ja erinevate temaatiliste programmide rakendaja vaadet ja kogemusi. Tihe koostöö kogu projekti vältel on planeeritud Keskkonnaministeeriumiga, sest projekti tulemused on üheks aluseks siseriiklikule ringmajanduse tegevuskava koostamisele.

Lisateave projekti kohta on leitav aadressilt www.cicerone-h2020.eu

Kontakt SA Eesti Teadusagentuuris: Ülle Napa (ulle.napa@etag.ee)

Seminar toimub ürituse World Resources Forum raames – lisainfo allolevas teates.

———————————–
Workshop invitation: Circular Europe – the future of circular economy programming

We are pleased to announce the launch of H2020 CICERONE (Circular economy platform for European priorities strategic agenda). CICERONE brings together key European stakeholders including programme owners, researchers and businesses to build a common, joint platform that will accelerate the circular economy transition.

The project is coordinating the needs and priorities for circular economy objectives in Europe by researching the state of the art, developing a roadmap and enabling joint programming for circular economy projects to ensure a strategic approach across regional, national and European funding programmes.

On this occasion, we would like to invite you to our first Workshop “Circular Europe: the future of circular economy programming”

When: February 26th 2019
Where: World Resources Forum Conference – Antwerp, Belgium
Time: 9:50-11:20 am

Our workshop will take place at the World Resources Forum Conference, an annual event that gathers thousands of circular economy actors.
To register please go to: https://wrf-antwerp2019.eventsite.be/

We hope to see you soon in Antwerp!

H2020 CICERONE Team

Kommenteerimine on suletud