Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (detsember 2018 – jaanuar 2019)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

Digitaalne avatud uste päev – aastalõpu vastuvõtt

18.12.2018 Brüssel, Belgia

Pühade eel kutsuvad DIGITALEUROPE’i peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl ja tema meeskond kõiki tähistama. Üritus toimub 18. detsembril kl 17.30-19.30 Brüsselis.

Esialgne ürituse ajakava:

17.45 – Cecilia Bonefeld-Dahli avakõne ja tervitussõnad
18.00 – aukülaline Rosanna Kurrer, CYBERWAYFINDER (CWF) looja ja direktor

Huvilistel palutakse end registreerida enne 14. detsembrit siin.

Digital Open House – End of year Cocktail Reception

18.12.2018 Brussels, Belgium

To kick off the start of the holiday season, we invite you to a friendly cocktail with the DIGITALEUROPE family – Director General, Cecilia Bonefeld-Dahl, the whole Team and Members.

The event will take place on the 18th of December 2018, from 17:30 – 19:30, in Brussels.

The tentative agenda is as follows:

17:45: Welcome by Cecilia Bonefeld-Dahl
18:00: Guest speaker: Rosanna Kurrer, Co-founder and Managing Director, CYBERWAYFINDER (CWF)

Those interested in participating are kindly invited to register here before the 14th of December.

Veebiseminar: Horisont 2020 projektide tulemuste maksimeerimine

19.12.2018

Horisont 2020 veebiseminaril tutvustatakse projektide käigus loodud intellektuaalomandi otstarbekat kasutamist ning intellektuaalomandiga seotud õigusi. Seminari käigus analüüsitakse korduma kippuvaid vigu ning antakse praktilisi juhtnööre selle kohta, kuidas saada H2020 projektist parimaid tulemusi.

Lisainfo ja registreerimine

Webinar: Maximising the impact of Horizon 2020 project results

19.12.2018

Learn more about exploitation of IP rights in H2020 projects. This webinar gives an overall view of the creation and the development of IP rights both during and after the duration of an H2020 project. The most common planning mistakes will be analysed and some practical tips will be given, so that you can have the best possible results from an H2020 project.

Further info and registration

Digitaalne Euroopa: Euroopa IKT lõhe vähendamine

9.01.2019 Brüssel, Belgia

2018. a maikuus avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku, mille tulemusel luuakse 9,2 miljardi suuruse eelarvega Digital Europe programm. Kui ettepanek võetakse liikmesriikide poolt vastu, siis suunatakse lisarahastust tehisintellekti, kübertehnoloogia jt valdkondade edendamisse. Programm aitaks samuti edendada digiharidust ja digitaalset infrastruktuuri. Kuidas peaks see programm täpselt välja nägema? Kas Euroopa Liit suudab järele jõuda USA superarvutitele?

Üritus on Science|Business liikmetele.

Lisainfo ja registreerimine

Digital Europe: Can it bridge Europe’s IT gap?

9.01.2019 Brussels, Belgium

In May 2018, the European Commission proposed a €9.2 billion programme to boost European competitiveness in digital technologies: Digital Europe. If approved, it will plow extra funding into developing and deploying state of the art supercomputing, artificial intelligence and cyber-security technologies, as well as promoting digital skills and infrastructure. It would work alongside earlier-stage R&D funding inside its sister programme, Horizon Europe. But how would this programme work, exactly? And after decades of Europe trailing US ICT competitors, is this really going to make a difference?

This event is for Science|Business members only.

Further information and registration can be found here.

Innovatsioonimootorid: teekond tervislikuma Euroopa suunas

22.01.2019 Brüssel, Belgia

Me kõik tahame elada kauem ja tervislikumalt ning Euroopa Liidul on suurel hulgal potentsiaali, et avastada uusi diagnoosimise protseduure, teraapiaid, luua uusi ravimeid või ehitada uudseid masinaid. Mis tõkestab EL-i teaduse- ja innovatsiooni investeeringuid tervishoiusektoris? Kuidas kiirendada uudsete avastuste teekonda turule? Kuidas saavad EL ja partnerlusplatvormid aidata kaasa tervishoiuvaldkonna innovatsioonile?

Euroopa horisondi raamprogrammi läbirääkimiste taustal on Science|Businessi üritusel võimalik kuulata kõrgetasemelist arutelu ning teada saada, milline on EL-i tervishoiu uuenduste hetkeolukord.

Lisainfo ja registreerimine

Innovation engines: A roadmap towards a healthier Europe

22.01.2019 Brussels, Belgium

We all want to live longer and healthier lives, and Europe has a fantastic potential to innovate with new diagnostic procedures, therapies, drugs, or medical devices. As researchers, SMEs, corporates and governments thrive to unlock that potential, they encounter different challenges that put a halt to this innovation engines. For every new drug or medical device that hits the market, hundreds of potential medicines or potential new technologies fall by the wayside. What are the current barriers to improve R&I in Europe in the health(care) sector? How to speed up the transition from discovery to market? What is the role of the EU and collaboration platforms to accelerate healthcare innovation?

As negotiations around the European Commission’s proposal for Horizon Europe are underway, this event will be a unique opportunity for a high-level debate aiming to evaluate the current state of play and establish a set of recommendations to move towards a more coherent EU innovation strategy for health in the years to come.

For further information and registration, please click here.

Tuleviku energiapoliitika loomine: sotsiaal- ja humanitaarteaduste rakendamine säästvale energiale üleminekus

22.01.2019 Brüssel, Belgia

Energiapoliitika ei täida kõiki eesmärke, kui sotsiaal- ja humanitaarteaduste panusega ei ole arvestatud. Kodanike huvid peavad olema energiapoliitika loomise keskmes. 22. jaanuaril toimuval konverentsil arutatakse sotsiaalteaduste tähtsust süsinikheidete vähendamisel ja kliimamuutustega võitlemisel.

Üritus toimub Horisont 2020 projekti SHAPE ENERGY raames. Konverentsil kohtuvad kõrgtasemeliste paneelide osalejad ning poliitikakujundajad, et arutada investeeringuid ja edasisi plaane sotsiaalteaduste integreerimiseks energiapoliitika valdkonnas.

Üritusele on võimalik end registreerida siin ja programmiga on võimalik tutvuda siin.

Designing future energy policies: Social sciences and humanities to accelerate the energy transition

22.01.2019 Brussels, Belgium

Energy policies cannot fulfil their maximum potential if the knowledge stemming from social sciences and humanities research is not factored into the decision-making process. Citizens should be at the core of all policies, including those to do with energy. This conference will underline how crucial social knowledge is to accelerating the decarbonisation of our economy and making a real dent in climate change.

The event is organised as part of the SHAPE ENERGY H2020 EU-funded project. It will bring the perfect opportunity for a wide range of high level panellists and senior stakeholders to connect the dots, debate the key issues and think through on the political and social changes as well the necessary research and innovation investments needed to further integrate social sciences in the future of policymaking.

For further information, please click here. Participants can register here and the programme can be downloaded here.

Elu pärast Brexitit: Uued tuuled Suurbritannia ja EL-i teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni partnerluses

24.01.2019 Brüssel, Belgia

Suurbritannia eeldatava lahkumine Euroopa Liidust (Brexit) tuleva aasta märtsikuus mõjutab tugevalt teaduse ja innovatsiooni maastikku. Teaduskoostöö on üks edukamatest EL-i ettevõtmistest, kuid Brexiti tõttu võivad Suurbritannia teadlased kaotada võimaluse osaleda EL-i raamprogrammis ja liikumisvabaduse ning tekitada probleeme teaduse ja innovatsiooniga seotud seadusloomes.

Sellegipoolest on mitmed Suurbritannia ja teiste EL-i riikide partnerid otsustanud luua strateegilised koostööprojektid, mis vähendaksid Brexiti mõju nende tööle. Nende partnerluste abil saavad mõlemad osapooled kaitsta aastakümneid kestnud koostöö pärandit ning töötada samamoodi edaspidigi jätkusuutliku Euroopa suunas.

Üritus on Science|Business liikmetele.

Lisainfo ja registreerimine

Beyond Brexit: New approaches to sustaining UK-EU partnerships in science, technology & innovation

24.01.2019 Brussels, Belgium

The UK’s prospective withdrawal from the EU in March 2019 has cast a shadow over the research and innovation landscape. Cross-border scientific collaboration has been one of the undoubted success stories of the European project to date. Yet many uncertainties remain, from access to the EU’s framework programmes and mobility of talent to the impacts on industrial R&D networks and regulatory alignment.  

Against this backdrop, new strategic alliances are being established between leading UK actors and European counterparts. In part, this can be seen as a way to mitigate various risks surrounding the Brexit process. However, it is also about protecting a critical legacy of partnership and established value chains, and the continued co-creation of breakthrough science and technologies for a sustainable European future.

This event is reserved for members of Science|Business.

For further information and registration, please click here.

  1. a infopäev, tipptasemel teadus ja teadlaste oskused, anded ja karjääriareng

29.01.2019 Brüssel, Belgia

29. jaanuaril toimuvale infopäevale on oodatud ülikoolide, teadusasutuste ja rahastusorganisatsioonide esindajad, kes järgivad Euroopa teadlaste hartat ja teadlaste värbamise tegevusjuhendit.

Üritusel esinevad seitse eksperti erinevatest Euroopa teadusrahastusorganisatsioonidest, kes saavad jagada kogemusi ja soovitusi teadlaste karjääri toetamisega seoses.

Lisainfo ja registreerimine

2019 Infoday, Ensuring Excellent Research by Investing in Researchers Talents, Skills and Career Development

29.01.2019 Brussels, Belgium

This INFO-DAY addresses ‘newcomer’ universities, research institutions and research funders investing in researchers’ talents, skills and career development by implementing the 40 principles of the ‘European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (C&C)’.

Seven invited high-level speakers from different European research or funding institutions will evidence benefits and impact, showcase improved training opportunities, career development and talents and skills management in their respective institutions.

For further information, please click here.

 

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Ingrid Annilo
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, ingrid.annilo@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud