Eesti Teadusagentuur aitas kaasa silmapaistva teadusgrandi Eestisse jõudmisele

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) avalikustas täna, et Tartu Ülikooli teadlane Dominique Unruh pälvis 1,7 miljoni euro suuruse väljakujunenud teadlase grandi. (Euroopa teadusnõukogu grandiotsus )

Professor Dominique Unruh plaanib grandi abil arendada uudseid kvant-krüptograafia lahendusi ja loogikat, et parandada krüptograafiliste protokollide turvalisust ning konstrueerida krüpteerimisalgoritm, mis on turvaline ka tulevikus, kvantarvutite ajastul ning mis välistab inimlikust eksimusest tekkivad turvalisuse vead.

Eesti Teadusagentuur toetas Dominique Unruh’d ERC grandi taotlemise toetusega. „Sain Mobilitas Pluss grandi toel jätkata oma uurimistööd kvantkrüptograafia turvalisuse tagamiseks, pärast seda, kui mu esimene ERC taotlus tagasi lükati. Sain juurde vajalikke kogemusi ning teisel korral oli mu ERC grandi taotlus edukas,” sõnas Unruh Mobilitas Plussi toetuse olulisust kommenteerides.

Eesti Teadusagentuur toetab teadlasi, kes on ERC grandi taotlusega teise hindamisvooru jõudnud, kuid Euroopa Teadusnõukogu rahastusest ilma jäänud. „Pakume Mobilitas Pluss grandi abil võimalust oma teadustööd Eestis jätkata ning järgmises taotlusvoorus uus ERC grandi taotlus esitada. Suur on rõõm selle üle, et see toetus on nüüd esmakordselt eduka ERC grandini viinud,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Teadusagentuur hüvitab ERC grandi taotlusega seotud teadustöö kulusid ja uue ERC taotluse ettevalmistamise kulusid, sealhulgas lähetusi välisriikide teadusasutustesse, kus on edukaid ERC grandi hoidjaid. Projekti käigus saab muuhulgas minna kuni kuue kuuni vältavatele õppevisiitidele ERC grandihoidjate juurde.

Kokku on Eesti Teadusagentuur viimase kolme aasta jooksul andnud välja üheksa ERC grandi taotlemise toetust, neist 5 projekti on alles käimas.

Horisont 2020 jooksul on Eestisse tulnud neli ERC granti.

Mobilitas Pluss programmi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kommenteerimine on suletud