Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (oktoober 2018)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses 
Horisont 2020 kalendris
.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused
Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

  • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
  • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
  • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

Euroopa biogaasi tulevik 2018
7.11-8.11.2018 London, Suurbritannia

Kahepäevane konverents “Euroopa biogaasi tulevik” toob Londonisse kokku kogenud juhid ja eksperdid biojäätmete anaeroobse lagundamise ja biogaasi tootmise valdkonnast. Energiatootjad, tehnoloogiafirmad, põllumajandussektori esindajad, toidu- ja joogitööstuse esindajad, jäätmetööstuse esindajad ja juhtivad tehnoloogialahenduste pakkujad on kõik seotud biogaasi valdkonna arenguga. Konverentsil saavad huvigrupid arutada hiljutisi biogaasitööstust mõjutavaid katsumusi ja arenguid. 

Lisainfo saamiseks ja piletite ostmiseks külastage ürituse kodulehte.

Future of Biogas Europe 2018
7.11-8.11.2018 London, United Kingdom

The two day event will bring together senior executives and experts from the full value chain to provide a forum for all parties active in the field of anaerobic degradation of organic matter and renewable energy production in the form of biogas. Power producers, technology providers, agricultural sector, food and beverage industry, waste industry and leading technology and solution providers are all impacted by the development of Biogas. The conference will provide a forum to discuss the latest challenges and developments making an impact on the industry.

For further information and registration please click here.

Rahvusvaheline infopäev:  Euroopa muutuvas maailmas – kaasavad, innovaatilised ja arutlevad ühiskonnad
8.11.2018 Varssavi, Poola

Varssavis toimuval infopäeval tutvustatakse teemasid, mida käsitletakse 2019. aasta 6. ühiskondliku probleemi taotlusvoorus. Ürituse käigus on võimalik osaleda partnerlussessioonil, mille raames arutatakse potentsiaalsete koostööpartneritega taotlusvooru sobivate teemade üle.
Lisainfo ja registreerimine asub ürituse kodulehel.  

International Brokerage Event – Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
8.11.2018 Warsaw, Poland

This international information-day event will highlight research topics covered within the 2019 calls for proposals in Societal Challenge 6.. Participants will have the possibility to join in a matchmaking event dedicated to the topics of the 2019 Societal Challenge 6 call for proposals. The matchmaking event will give participants the opportunity to join pre-arranged meetings with other participants in order to identify possible collaborators and topics.

For further information please visit the conference website.

Euroopa kultuuripärandi novaatorid
15.11-16.11.2018 Brüssel, Belgia

Kahepäevasel konverentsil on osalejatel võimalik avastada, kuidas Euroopa Liit toetab kultuuripärandi valdkonnas tehtavat teadustööd ning aitab kaasa loovuse ja piiriülese koostöö edendamisele. Üritus jätkab märtsikuus toimunud kultuuripärandi konverentsi raames tehtud tööd ja keskendub EL-i kultuuripärandi tegevuskavale.
Osalejatele tutvustatakse kultuurisektoris toimunud läbimurdeid ning arutatakse, kuidas edulood võivad nii ühiskonnale kui ka turule kasu tuua. Valdkonna novaatorid soovivad luua avatud kultuuripärandiga seotud innovatsiooni ökosüsteemi Euroopas.

Lisainfo ja registreerimine

The Fair of European Innovators in Cultural Heritage
15.11-16.11.2018 Brussels, Belgium

The Fair is a wonderful occasion to see how the EU is promoting research & innovation in cultural heritage, fostering creativity and new connections across countries. The event will build on the results of the ‘Heritage and Innovation’ conference and will focus on the next steps and contributions to the EU Action Plan on Cultural Heritage.
We will showcase the latest innovations in cultural heritage, discussing why they are developed and how they can benefit both the society and the market. We will promote stronger ties between R&I, policies and arts. Our aim is to contribute to an open cultural heritage innovation ecosystem in Europe and beyond.

For further information and registration please click here.

ICPerMed konverents 2018 „personaalmeditsiini rakendamine“
20.11-21.11.2018 Berliin, Saksamaa

Esimest korda toimuv ICPerMed konverents „Personaalmeditsiini rakendamine“ leiab aset Berliinis dbb foorumis.
Konverentsi peamine eesmärk on tutvustada personaalmeditsiini edulugusid ning anda osalejatele võimalus kohata ja kuulata valdkonna eksperte.
Konverents algab 20. novembril kell 9.00 ning lõppeb 21. novembril kell 14.00.

Lisainfo ja registreerimine asub siin.

ICPerMed Conference 2018 ‘Personalised Medicine in Action’
20.11-21.11.2018 Berlin, Germany

The first ICPerMed Conference ‘Personalised Medicine in Action’ will take place on 20-21 November 2018 at the dbb forum in Berlin, Germany.
The main focus of this conference is to present best practice examples of successful implementation of personalised medicine approaches. This is complemented by high-level keynote talks addressing different aspects of personalised medicine.
The conference will start in the morning of November 20 at 9:00 AM and will finish on November 21 at 2:00 PM.

For further information and registration, please click here.

Avatud teadus 2018 – Belgia ja Euroopa Komisjoni vaatepunktist
21.11.2018 Brüssel, Belgia

Avatud teaduse mõiste tähendab rohkemat kui lihtsustatud ligipääsu teadusartiklitele. Avatud teadus hõlmab palju muud, näiteks avatud andmete jagamist ja kodanike teadusalgatusi. Tänu avatud teadusele on meil võimalus kasutada asjakohaseid näitajaid ning stiimuleid ja jagada õiglaselt tunnustusi. Kuna avatud teaduse lahendusi on vaja arendada ühtsel viisil nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil, on Komisjoni korraldatud konverents õige koht otsida avatud ligipääsuga seotud probleemidele ja katsumustele lahendusi. Ürituse keskmes on teadlased, kes töötavad avatud teaduse süsteemis.

Lisainfo ja registreerimine
Ürituse programmiga on võimalik tutvuda siin.

Open science conference 2018, Back-to-Back Belgium-European Commission
21.11.2018 Brussels, Belgium

Open Science goes beyond open access to publication, encompassing the sharing of open research data and citizen science. It also paves the way for the development of appropriate metrics, incentives and rewards. Since Open Science solutions have to be developed in a coherent way both at national and European level, this conference combines a discussion of the Belgian Open Science policies with debates relating to a H2020 Policy Support Facility Mutual Learning Exercise on Open Science with a prominent European outlook. Special emphasis is put on researchers working in an Open Science environment, skilling, incentivising and rewarding them.

For further information and registration, please click here.
Download the draft agenda here.

Science Europe sümpoosion
21.11.2018 Brüssel, Belgia

Iga-aastane Science Europe’i sümpoosion keskendub sel aastal multidistsiplinaarsusele ning toimub 21. novembril 2018 kl 12.00 kuni 18.00.
Teadustöö, mis ühendab endas ekspertiisi mitmest erinevast valdkonnast, omab suuremat potentsiaali jõuda murrangulise innovatsioonini. Aga kas faktid toetavad seda väidet? Millised on valdkonnaülese teadustöö tegemise targad viisid, ning millised asjaolud toetavad interdistsiplinaarsuse kasvu? Ning kuidas saavad ja peaksid rahastajad ja teadusorganisatsioonid seda tüüpi teadust toetama? Sümpoosionil loodetakse kõigile nendele küsimustele vastused leida.

Huvilistel palutakse registreerida siin enne 7. novembrit.

Science Europe Symposium
21.11.2018 Brussels, Belgium

The annual Science Europe Symposium will focus on the issue of ‘Multidisciplinarity’ and take place in Brussels on Wednesday 21 November from 12:00 to 18:00, followed by a reception.
Research that combines expertise from multiple disciplines has great potential for breakthrough innovation. But what is the evidence for this? What are smart ways of working across disciplines, and what conditions are needed for interdisciplinary research to thrive? And what is the role of funders and research organisations in supporting this type of research? These topics will be up for discussion at the Symposium.

If you wish to attend the Symposium, please register via this link before the 7th of November.

EL-i teaduse ja innovatsiooni mõju igapäevaelule
27.11.2018 Brüssel, Belgia

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi korraldavad 27. novembril konverentsi, mis lahkab EL-i teaduse ja innovatsiooni rahastusprogrammidest toetust saanud projektide mõju eurooplaste igapäevaelule.
Kuidas on näiteks Euroopa GPS Galileo ning robot Casper meie elu paremaks muutnud? Mitukümmend Euroopa teadlast on viimase kümne aasta jooksul Nobeli auhinna laureaadid olnud? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastatakse Brüsselis toimuval üritusel.

Lisainfo ja registreerimine

Conference: the impact of EU research and innovation on your daily life
27.11.2018 Brussels, Belgium

Discover how EU research and innovation improves everyday life in a conference organised by the European Parliament and the European Commission on 27 November.
From Galileo – the European GPS – to Casper, a robot that helps children fighting cancer, the benefits of research are wide-ranging. Last year, more than 60% of completed projects funded by the European Research Council (ERC) were considered major scientific breakthroughs.

For further information and registration please click here

Austria ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Tööstustehnoloogiad 2018
29.10-31.10.2018 Viin, Austria

Austria eesistumise egiidi all toimuv üritus keskendub innovaatilise tööstuse panusele arukasse majandusarengusse ning annab sidusrühmadele võimaluse arutada EL-i tööstuse tulevikku ja seotud arenguid EL-i teaduse ja innovatsioonitegevustes.
Konverentsi raames toimuvad kõned, arutelusessioonid, partnerlusüritus, maailmakohvikud ja näitus, mis tutvustab nanotehnoloogia, kõrgtehnoloogiliste materjalide, biotehnoloogia ning uute tootmis- ja töötlemissüsteemide valdkondades tehtud teadustöö uusi rakendamissuundi.

Plenaarsessioonidelt oodatakse suurt mõju tööstusmaastikule ning nendele sessioonidele järgnevad sama olulised paralleelselt toimuvad töötoad, mis keskenduvad:

        tehnoloogia rollile jätkusuutliku arengu strateegias;
        innovaatilisele tööstusele ja kodanikele;
        ökosüsteemidele ja koostöövõimalustele.

Lisainfo ja registreerimine

Industrial Technologies 2018
29.10-31.10.2018 Vienna, Austria

The “INDustrial TECHnologies – Innovative industries for smart growth conference” will give stakeholders the opportunity to discuss the future of EU industry and related EU’s research & innovation activities.
The event will combine keynote presentations, discussions, a matchmaking event, fish-bowls, world cafés and an exhibition on new industrial applications for research on Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing.

Plenary sessions with great political impact on the industrial landscape will be followed by parallel sessions in three main pillars:

        Technologies for sustainable growth
        Innovative Industry for citizens
        Ecosystem and framing conditions

Further information and registration is available here

Konverents „Muutuv Euroopa, kus inimestest hoolitakse
14.11-15.11.2018 Viin, Austria

Neljandat korda toimuv rahvusvaheline konverents, mis keskendub majanduskasvule üleminekuperioodis kannab 2018. aastal pealkirja „Muutuv Euroopa, kus inimestest hoolitakse“. Üritust korraldavad Austria jätkusuutlikkuse ja turismiministeerium ning Austria keskkonnaagentuur ning selle raames tuuakse kokku valdkonna aktiivsemad organisatsioonid.
Kahepäevasel konverentsil on osalejatel võimalik avastada majanduslikke ja ühiskondlikke strateegiaid, mis aitaksid luua ühiskonna, kus kodanike heaolu oleks prioriteet. Konverentsile on kutsutud teadlased, poliitikud, avaliku sektori esindajad, ettevõtjad, kodanikuühendused ja teised huvilised.

Lisainfo ja registreerimine

Europe’s Transformation: Where People Matter
14.11-15.11.2018 Vienna, Austria

The 4th International Growth in Transition Conference: ‘Europe’s Transformation: Where People Matter’, jointly organised by the Federal Ministry of Sustainability and Tourism and the Environment Agency Austria, will link up the transformative processes and power already taking effect within the particular participating institutions.
The event will focus on exploring economic and societal pathways towards pro-active approaches and a vision of a society that improves the well-being of its citizens. The conference will bring together researchers, professionals, politicians, public officials, entrepreneurs, enthusiasts, practitioners and other civil society groups from Austria and Europe.

For further information and registration please click here.

Muud teadus- ja innovatsiooniüritused:

Other R&I events:

Koostajad

Maria Alajõe
ETAg-i Brüsseli büroo juht, maria.alajoe@etag.ee

Ingrid Annilo
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, ingrid.annilo@etag.ee

Kommenteerimine on suletud