ÜTI COST projekti YOUNG-IN avapauk Brüsselis

COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim teaduse ja tehnoloogia valdkonna ühendus, mille eesmärk on soodustada interdistsiplinaarset koostööd ning lähendada teadlas- ja poliitikaringkondi.

Septembris toimus kevadel positiivse rahastusotsuse saanud COST projekti “Noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste transdistsiplinaarsed lahendused“ (Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth“ (YOUNG-IN) esimene juhtkogu koosolek, mis on projekti ametlikuks alguseks.

Seni on Eesti teadlased osalenud COST võrgustikes partneritena, ÜTI tippkeskuse koostatud projekt on esimene, mida juhitakse Eestist.  Konkurents oli ülitugev – rahastuse sai vaid  8% esitatud taotlustest.

YOUNG-IN põhieesmärk on mõista, millised on noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste kujunemise mehhanismid ning leida poliitikaid nende kumuleeruvate halvemuste leevendamiseks.  Peamine teaduslik väljakutse on avardada poliitikakujundajate teadmisi noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste põhjustest ning tõhustada nende teadmiste distsipliinide- ja riikideülest rakendatavust.  Projekt üritab seni suhteliselt eraldiseisva noortepoliitika paigutada kaasaegse sotsiaal- ja hõivepoliitika põhivoolu lähenemistesse  (nagu nt sotsiaalse investeeringu poliitikad). Tulemusena on võimalik kujundada holistlikke sekkumisviise noorte halvemusriskide leevendamiseks ilma et see tooks kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemise.

Tallinna Ülikooli ja Eesti jaoks on see oluline sündmus mitmel moel. Tegu on esimese Eestist juhitud COST projektiga. Lisaks sellele valiti YOUNG-IN projekti juhiks professor Anu Toots ning Eesti juhtkomitee liikmeteks professor Marge Unt ja dotsent Triin Lauri. Triin juhib ka projekti töörühma, mis keskendub noortele suunatud poliitika kujundamisele ja teadlaste ning poliitika elluviijate vahelise koostöö soodustamisele. Samuti on Tallinna Ülikooli kanda projekti administreerimine.

Vastkäivitatud YOUNG-IN on osutunud eriliseks ka selle poolest, et alates projekti väljakuulutamise hetkest COST kodulehel, on huvi projekti vastu olnud väga suur ning konkurents kaasalööjate osas tihe. Nii on tänaseks esialgsest taotlejate ringist saanud 28 riigi teadlasi liitev koostöövõrgustik.
Eesti esimese COST projektist saavad  kasu mitmed osapooled: Tallinna ülikool, selle õppejõud, teadlased ja doktorandid saavad kandideerida YOUNG-INi raames korraldatavate koolitustele, teadusmissioonidele ja konverentsidele ning liituda iga projekti töögrupiga. Projekti juhtimisega kaasnev kogemus on projektipõhises teadusmaailmas väärtuslik investeering nii ülikoolile kui inimestele, kes COST projektis  juhtivaid rolle kannavad. YOUNG-IN projekt kestab neli aastat, st 2022. a septembrini.

YOUNG-IN TLÜ tiim

Kommenteerimine on suletud