Teadusfoorumil „teadusEST2018“ arutavad teadlased teaduse hindamise tavasid ja unistusi

Ootame teid teadusfoorumile teadusEST2018 15. novembril kell 10.30–18.00 Tartus, Dorpati Konverentsikeskus. Teadusfoorumi seekordseks teemaks on „Teaduse hindamise tavad ja unistused – kuidas murda vanu mõttemalle“.

Teadusfoorum teadusEST on teadlastele suunatud iga-aastane info- ja arva­mus­vahetusüritus, kus teadlased saaks ülevaade olulisematest arengutest Eesti teadus­(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle.

Konverentsile palume registreeruda hiljemalt 9. novembril siin: http://www.etag.ee/uritus/teadusfoorum-teadusest-2018/

Viimasel paaril aastal on Eestis väga aktiivselt tegeletud nn teadlaskarjääri mudeli loomi­sega. Arvukad arutelud, uuringuid, uuendatud uurimistoe­tus­te süsteem, kavandatavad seaduse­muudatused ja nn tenuurisüsteemi juurutamine – kõik need peaksid toetama nii Eesti teadlaskonna kui terviku jätkusuutlikkust kui ka iga üksiku teadlase arengut ja eneseteostust.

Selle eesmärgi ja tegelikkuse vahel on aga vaja ületada kolm suurt vastuolu (vt täpsemalt tausta­materjalis):

  1. Teadusliku taseme hindamisel ei arvestata teadlaskarjääri individuaalseid erisusi. Teadlaste karjääriteed on muutunud mitmekesisemaks kui kunagi varem, ent teadusliku edukuse arvestamine on jäänud traditsioonilistesse kammitsatesse.
  2. Tulevikuteaduse potentsiaali hinnatakse teadlaste valdkonnakesksete minevikusaavutuste pealt. Teadlastelt oodatakse teaduslikke läbimurdeid tulevikuproblee­mide ettenägemisel, ennetamisel ja lahenda­misel, ent teadusrahastuse otsustamisel on suurema kaaluga teadlaste senised saavutused.
  3. Teadlaskarjääris on eelisseisundis nn lineaarse karjääritee valinud meessoost teadlased. Vaatamata paindlike karjäärivõimaluste propageerimisele teaduses on nn mittelineaarse karjääriteega teadlased, sh naisteadlased rahastustaotluste konkurentsis nõrgemal positsioonil.

Teadusfoorumil arutatakse

  • kuidas saaks lahendada teadlaskonna mitmekesisuse ja edukuse ühetaolise hindamise vastuolusid,
  • millised abinõud oleksid vajalikud ja võimalikud uurimistoetuste andmise tingimustes ja hindamiskogude moodustamises.

Teadusfoorumi arutelu ja osalejate ettepanekud on sisendiks uurimistoetuste taotlemise ja hindamise korralduse ülevaatamisel.

 

Esialgne ajakava

10.30-11.00     Registreerimine ja kohv
11.05-11.35      Teadusest 2018 – Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees;
Indrek Reimand, Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika)
Elo Tuppits, Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik
11.45-12.00      Küsimused ja arutelu
12.05-12.25      Kuidas arvutada bibliomeetriliselt teadlase akadeemilist vanust? – Jüri Allik (Tartu Ülikool)
12.30-12.40      Kommentaar: Elin Org (Tartu Ülikool)
12.45-13.00      Arutelu ja ettepanekud
13.00-14.00      Lõuna
14.10-14.30      Kuidas hinnata tulevikuteadust? – Erle Rikmann (Välisministeerium; Tallinna Ülikool)
14.35-14.50      Kommentaar: Jarek Kurnitski (Tallinna Tehnikaülikool)
14.50-15.20       Arutelu ja ettepanekud
15.20-15.40      Millised peaks tulevikus olema Eestis teadusrahastuse hindamis- ja otsustuskogud? – Katrin Pihor (Haridus- ja teadusministeerium)
15.45-15.55      Kommentaar: Mario Kadastik (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)
16.00-16.30     Arutelu ja ettepanekud
16.30-16.45      Kokkuvõte
16.45-18.00      Arutelu jätk vabas vormis; vein ja suupisted

 

Täpsem info:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Eesti Teadusagentuur
7317 381
53420639

Kommenteerimine on suletud