COST on see, milliseks Sa selle ise teed

COST on see, milliseks Sa selle ise teed“ – võtaksin selle Tallinna Ülikooli eduka COST projekti koordinaatorite naiskonna poolt välja öeldu kõigi eelnevate ning järgnevate COST osaluste juhtlauseks.

Viimane kuu on COST tegevuste poolest tihe olnud: 23.-24. augustil toimus Setomaal traditsiooniline, seekord juba seitsmeteistkümnes COST Eesti seminar ning 6.-7. septembrini külastas Eestit COST president professor Sierd Cloetingh oma meeskonnaga ning lisaks erinevatele kohtumistele korraldati koostöös Eesti EURAXESS võrgustikuga 7. septembril Teaduste Akadeemias COST infopäev.

COST Eesti seminar

Eesti on olnud COST liikmesriik alates aastast 1997. Sellest ajast on eestlased osalenud 382 projektis 1053st (36,3%). Märkimisväärse hüppe oleme teinud viimastel aastatel, kus eestlased osalevad 60% käimasolevatest projektidest. Kuigi COST toetab ainult suhtlust, siis erinevate sõidu-, ürituste organiseerimise toetustega on Eestisse tulnud perioodil 2013-2017 lisaressurssi €1 385 600. Need näitajad kasvavad hüppeliselt, sest esmakordselt on ülitihedas konkurentsis võidukalt välja tulnud professor Anu Tootsi (Tallinna Ülikool) projekt Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth“. Tallinna Ülikool kandideerib ka COST grandihoidja kohale, mis tähendab, et nelja-aastase projekti rahavoogude (€130 000 aastas) administreerimine hakkab toimuma Eestis.

Eelarve COST projektide läbiviimiseks eraldatakse EL raamprogrammist. Hetkel käimasolevas, Horisont 2020, on see 300 miljonit eurot, järgmises raamprogrammis loodetakse eelarvet kahekordistada. Maria Reinfeldt Haridus- ja Teadusministeeriumist andis seminaril osalejatele esimese ülevaate järgmise raamprogrammi (Euroopa Horisondi) ettevalmistamise seisust ning COST tulevikust. COST hakkab paiknema samas klastris, kus Twinning (koostöö tipptasemel teaduskeskustega), Teaming (tippkeskuste loomine) ning ERA Chairs (tippteadlase palkamine).

Läbi aegade on COST seminari väärtuslikem osa olnud traditsiooniline ümarlaud, kus osalejad annavad ülevaate projektides toimuvast. Tooksin esile mõned väljaöeldud tahud:

–      Eestis uute teemade käivitamisel on COST koostöö andnud hindamatut tuge nii uute kontaktide kui ka teoreetiliste suundade  ülevõtmisel;
–      Lisaväärtust annab COST temaatiline kui ka erinevate osapoolte kaasatuse lai spekter;
–      COST on olnud innustaja ning teaduskarjääri toetaja;
–      COST projektis kohtud autoritega, kelle töid oled nautinud vaid kirjasõnas;
–      Eestis toimuvatele üritustele on võimalik tänu COSTile kaasata võtmeisikuid Euroopast;
–      COST projekt kui valdkondliku tippkonverentsi traditsiooni algataja.

COST president professor Sierd Cloetingh

Eesti Teaduste Akadeemia suurde saali kogunenud kuulajate arvukus näitas ühelt poolt huvi COST erinevate võimaluste vastu, samas andis üritusele kindlasti sära juurde COST presidendi professor Sierd Cloetingh’i osalus. Oma ettekandes rääkis ta COSTist kui täiendavast vahendist tipptaseme toetamisel. Ta rõhutas, et teaduslikku tipptaset võib leida kõikjal, ka neis riikides, mis hetkel kuuluvad veel teadusriikide teise või kolmandasse ešeloni. Olles ise pikaajaline Euroopa Teadusnõukogu (ERC) liige, rõhutas ta ERC poolset soovi teha koostööd COSTiga. Potentsiaali näitavad kasvõi COST projektidest alguse saanud projektitaotlused Horisont 2020-s, mille  edukus 28%  (keskmine 15%).

Meeldiv oli kuulda presidenti kiitmas Eestit kui ühte aktiivsemat riiki COSTis. Samuti rõhutas ta Eesti eesistumise ajal vastu võetud “Tallinn Call for Action” tähtsust Euroopa teadusmaastiku korrastamisel.

Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere  ürituse  ühe korraldajana rõhutas mitteformaalsete kontaktide tähtsust (eelteavitus 2005. aasta jaanuaritormi võimalikkusest,  esimesed teated ID kaardi vigadest jne).

Bart Veys ja Christer Halen COST Assotsiatsioonist andsid kuulajatele juba konkreetseid soovitusi COST projektide taotluste tegemisel. Christer Halen rõhutas, et COST on erinevate kogukondade ühendaja ning kutsus üles mõtlema hulljulgelt ning piiriüleselt. Ehk nagu ta väljendas: “Kõik hullud ideed on teretulnud”. Bart Veys rõhutas veelkord COST projektide osalejate laia tausta. Näiteks osaleb hetkel käimasolevates projektides üle tuhande ettevõtja.

Esineb Christer Halen

Osalejate jaoks oli huvitav kuulda ka Eesti osalejate seisukohti. Professor Anu Toots andis võrratu ülevaate projekti kujunemise käigust. Käesoleva kirjutise autor kasutab seda kindlasti mõnes oma projektikoolituses. Ta tõi välja ka COST rolli kui trendilooja Euroopa teadusteemades. Samuti rõhutas ta võrgustike tähtsust tulemusliku teadustegevuse läbiviimisel: „Kui Sa ei ole võrgustikes, Sind pole olemas“. COST hindamispaneeli liige professor Jaanus Harro tõi välja COSTi  kulutõhususe, loomingulisuse ning leidlikkuse, alt-üles lähenemise. Professor Kuldar Taveter kinnitas isikliku kogemuse põhjal  COST rolli neile teadlastele, kes mujalt naastes vajavad tuge Euroopa teadussüsteemi sisseelamiseks.

COST delegatsioon kohtus ka Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe professor Aadu Mustaga ning Majandu- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammistega.

COST infopäeva materjalid on saadaval: http://www.etag.ee/uritus/cost-infopaev/

Ülevaated toimunud infopäevast:

http://www.akadeemia.ee/en/

http://www.cost.eu/media/newsroom/tallinn_info_day

 

Ülle Must, COST Eesti koordinaator

 

Kommenteerimine on suletud