Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid 17. septembrini

Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile. Töid ootame kuni 17. septembrini 2018. Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursikeskkonnas https://konkursid.etag.ee

Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt.

Konkursi eesmärk on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Lisaks riiklikele preemiatele antakse välja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi ning Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

Konkursi preemiafond on 70 877,79  eurot ja preemiasummad jagunevad järgmiselt:

  1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
  2. magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
  3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
  4. kaks valdkondade ja tasemete ülest peaauhinda väärtuses 3600 eurot;
  5. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi 3 eripreemiat, kokku 5497,79 euro väärtuses
  6. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad, kokku 3400 euro väärtuses.

Eesti Teadusagentuur korraldab üliõpilaste teadustööde konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tänavu juba 27. korda.

Lisainfo:

Sirli Taniloo
Konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
telefon: 731 7347, +372526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

 

Estonian National Contest for University Students awaits participants

The Estonian Research Council invites students to submit research papers to the national contest. We are waiting for the works until 17 September 2018. Submission of research papers is now officially open on the website of the Estonian Research Council https://konkursid.etag.ee/

The aim of the national contest for university students is to promote research among university students, stimulate them to be more active and to acknowledge students who have achieved outstanding results with their thesis, study, research or scientific publication.

The contest is open for all students studying in Estonia (including foreign students studying in Estonia) and Estonian citizens studying abroad. Research papers can be submitted on all university levels: applied higher education and bachelor’s studies; master’s studies; doctoral studies and in all fields of research:

In addition to national awards, special prizes of the President of the Estonian Academy of Sciences and the Ministry of Social Affairs are issued.
The prize pool of the competition is EUR 70 877.79 and the prizes are divided as follows:
1. Research papers of applied higher education and undergraduate students (I prize of EUR 960, II prize of EUR 650, III prize of EUR 320);
2. Master’s degree students’ research papers (1st prize 1600 EUR, II prize 1300 EUR, III prize 700 EUR);
3. Doctorate students’ research papers (1st prize 1600 EUR, II prize 1300 EUR, III prize 700 EUR);
4. two major prizes at the level and level of 3600 euros;
5. Special prizes of the President of the Estonian Academy of Sciences, totaling EUR 5497.79
6. Special prizes from the Ministry of Social Affairs, totaling EUR 3400.

The Estonian Research Council is organizing the contest for student research in cooperation with the Ministry of Education and Research for the 27th time this year.
• Contest homepage.
• The conditions of the contest can be found here.

Additional information:
Sirli Taniloo
Contest Coordinator
Estonian Research Council
phone: + 372 731 7347, +372 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

Kommenteerimine on suletud