Estonian Business School liitus mobiilsete teadlaste toetusvõrgustikuga EURAXESS

Välisteadlasi nõustava EURAXESS Eesti võrgustikuga liitus kümnes liikmesorganisatsioon, milleks on Estonian Business School. Varasemast kuuluvad võrgustikku Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, SA Archimedes, Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooli Tartu Observatoorium ning võrgustiku tööd koordineerivad SA Eesti Teadusagentuur ja Eesti Teaduste Akadeemia.

EURAXESS on Euroopa Komisjoni poolt käivitatud üleeuroopaline algatus, mille eesmärk on pakkuda tuge mobiilsetele teadlastele ja nende pereliikmetele, kui nad on kolimas ühest riigist teise. EURAXESS võrgustikul on üle 520 liikmesorganisatsiooni 40 riigis. Teadlasi nõustatakse praktilistes küsimustes, nagu viisad ja elamisload, maksusüsteemid, kohalik teadusmaastik, perega kolimisega seotud teemad jms.

EBSi teadusprorektor Kaire Põder ütles võrgustikuga liitumist kommenteerides: „EBS liigub muutuste suunal ning meie eesmärk on suurendada rahvusvaheliste õppejõudude osakaalu õppetöös. Selleks korraldasime 2017/2018 rahvusvahelise tööotsingu 14 akadeemilise positsiooni täitmiseks. Laekunud enam kui 100 avaldust väljastpoolt Eestit pani meid väikese ülikoolina keerulisse olukorda, kus nii Aasia, Ameerika aga ka Euroopa õppejõud ja teadlased ootasid meilt informatsiooni mitte ainult õppekavade ja organisatsiooni kohta, aga ka teavet Eesti teadusmaastiku, tööjõuturu, sotsiaalkindlustuse jms kohta. Võimalus EURAXESSiga ühineda oli seega meie jaoks parima ajastusega – nüüd on meil tugistruktuur ja platvorm, mis rahvusvahelise teadlaste ja õppejõudude mobiilsusega tegelevates küsimustes meid toetab.  Ootame huviga, kuidas saame oma rahvusvahelise õppejõudkonna kogemuse partneritele edastada ja panustada kogu võrgustiku tegevusse.“

EURAXESS Eesti võrgustik toetab kõiki Eestisse tulevaid välisteadlasi ja välismaalastest akadeemilisi töötajaid. Peamiseks infokanaliks on EURAXESS Eesti portaal (www.euraxess.ee), kuid pakutakse ka personaalset nõustamisteenust. Euroopa Komisjoni tasandil hallatakse teadlaste töö- ja rahastamispakkumiste portaali EURAXESS Jobs & Funding, tegeletakse teadlaste õiguste kaitsega ning hoitakse sidet teadlaste diasporaaga Euroopast väljaspool. EURAXESS Eesti infoportaali ja sellega seotud töö- ja rahastamispakkumiste portaali on oodatud kasutama lisaks teadlastele ka kõik asutused, kus välisteadlased Eestis tööle asuvad.

Statistikaameti andmetel on välisteadlaste arv Eestis pea pidevalt kasvanud,olles viimastel aastatel 400 ligi1. Kõige rohkem on välisteadlasi Eestisse tulnud Saksamaalt, keda 2016. aastal oli 50. Palju tullakse ka naaberriikidest – Venemaalt, Soomest ja Lätist ja Rootsist. Euroopa Liidust tullakse ka Itaaliast ja Suurbritanniast. Päritoluriikide esikümnes on veel Euroopa Liidu välistest riikidest lisaks Venemaale ka Ameerika Ühendriigid, India ning Ukraina. Suureneva välistöötajate hulga tõttu suureneb ka teadusasutustes vajadus nende vastuvõtuga seotud küsimuste lahendamiseks vajaliku kompetentsi järele. EURAXESSi Eesti võrgustik korraldab teadusasutuste administratiivtöötajatele koolitusi välismaalasi puudutava seadusandluse kohta erinevatel teemadel nagu näiteks maksustamine, sotsiaalkindlustus, viisad ja elamisload jms.

Lisainfo:

Hanna Raig, Eesti Teadusagentuur, hanna.raig@etag.ee

www.euraxess.ee/estonia/estonian-network EURAXESSi Eesti võrgustiku kontaktid ja tegevused

www.euraxess.ee/estonia/information-assistance/research-landscape-estonia/welcoming-programme Koondatud viited Kohanemisprogrammi Teadusmooduli õppematerjalile ja –videotele

——————————————–

1Välisteadlased kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites riigi ja soo järgi. Statistikaamet. Kasutatud 18.06.2018.

Kommenteerimine on suletud