Algas konkurss avalike teenuste tarbimist ja riiklike registreid käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites”.

Statistikaameti andmetel on kuni viiendikul Eesti inimestel elukoha andmed rahvastikuregistris ebatäpsed ehk nad ei ela tegelikult alaliselt oma rahvastikuregistris registreeritud aadressil. Samas on enamiku avalike teenuste (nt koolid, lasteaiad, sotsiaaltoetused ja –teenused) pakkumiseks oluline teada inimeste peamise elukoha õigeid andmeid. Riik peab oma teenuseid kujundades arvestama, kus ja mis mahus on avaliku teenuse tarbijaid või kust inimest leida (nt arstiabi, politsei, pääste, ajateenistus).

Uuringu eesmärk on leida toimivad lahendused avalike teenuste pakkumise planeerimisele, osutamisele ja finantseerimisele võttes arvesse mobiilsusmustreid, tehnoloogia ja digiajastu trende ning riigi võimekust uut lahendust administreerida.

Konkursil võivad osaleda minimaalselt kaheliikmelised interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahe erineva avaliku TA asutuse või eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt kolme erineva TA alamvaldkonna uurimisrühmast. Konsortsiumis osalev uurimisgrupp ei või samaaegselt sama vooru raames osaleda teise konsortsiumi koosseisus.

Uuringu eelarve on 947 370 eurot koos käibemaksuga. Täiendavate rahaliste vahendite lisandumisel RITA tegevuse 1 eelarvesse on Eesti Teadusagentuuril õigus projekti eelarvet suurendada kuni 1 000 000 euroni.

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.

Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Konkursil osaleda soovivad konsortsiumid teavitavad oma osalemissoovist Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultanti Maikki Moosust, e-mail maikki.moosus@etag.ee, kes võimaldab ligipääsu ETIS-e taotlusvormile.

Konkurss jääb avatuks kuni 01.10.2018.  

Soovi korral on konkursil osalevatel Konsortsiumitel võimalus kohtuda tellija esindajatega (ETAg-i, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, KOV liitude esindajad), et rääkida läbi ettevalmistatava pakkumuse sisu.   Vaata lähemat infot siit.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee

Kommenteerimine on suletud