Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) otsib autoreid, retsensente ja juhtkomitee liikmeid Enlightenment 2.0 raporti koostamiseks

Enlightenment 2.0 raporti eesmärgiks on kindlaks määrata, kuidas faktid, väärtused, huvid ja sotsiaalsed suhted aitavad kaasa poliitilisele käitumisele, otsuste tegemisele ning individuaalse ja grupi otsustusprotsessi vastastikusele mõjule.

Raportis tahetakse välja selgitada, millised ajendid mõjutavad poliitilisi otsuseid ja poliitilist diskursust (kas nt kultuur, ideoloogia, majandus, keel, psühholoogia, poliitika või füsioloogia).

Enlightenment 2.0 raport on suurema programmi esimene algatus, kus pannakse kokku laia teemaderingi hõlmav kirjanduse ülevaade ning identifitseeritakse erinevate valdkondade vahelised suhted laiemas süsteemis. Raporti haare on lai: kognitiivne lingvistika, etnoloogia, antropoloogia, evolutsioonibioloogia, valgustusajalugu, neuroteadused, organisatsioonikäitumine, teadusfilosoofia, füsioloogia, poliitikauuringud, poliitiline käitumine, poliitiline psühholoogia, politoloogia, psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, sotsioloogia, teoloogia.

JRC kutsub raporti koostamisel osalema laia ekspertide ringi nii üksikteadlaste, riiklike ekspertide kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate tasandil.

Avaliku konkursiga otsitakse nii autoreid, juhtkomitee liikmeid, samuti retsensente. Taotluse vormid ja lähteülesanne on kättesaadav: https://ec.europa.eu/jrc/en/flaghsip-initiatives/enlightenment-flagship-report/call-experts

Taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2018.a.

Täiendava info saamiseks saata küsimused aadressile: JRC-ENLIGHTENMENT2@ec.europa.eu

Ülle Must, JRC Eesti kontakt ulle.must@etag.ee

Kommenteerimine on suletud