Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) uus töövahend linnauurijatele

Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) on käivitanud uue töövahendi, mis sisaldab andmeid 10 000 linnakeskuse kohta üle maailma. See on suurim ja põhjalikum andmebaas, mida  kunagi on avaldatud linnade kohta.

Tänu JRC Global Human Settlement Layer (GHSL) andmetele on teadlased avastanud, et maailm on muutunud seni arvatust veelgi enam linnastunuks. Aastail  1990-2015 kasvas linnapiirkondade elanike arv Aafrikas kaks korda ning Aasias 1,1 miljardi võrra.
Üle kogu maailma on üle 400 linna, kus elanike arv on 1-5 miljonit, enam kui 40 linnas elab 5-10 miljonit inimest ja 32 megalinnas on üle 10 miljoni elaniku.

Linnastumisele vaatamata on perioodil 2000-2015 linnad 25% võrra muutunud keskkonnasõbralikumaks.

Linnakeskuste andmebaas näitab viimase  40 aasta jooksul toimunud muudatusi rahvastikutiheduse suurenemisel. Keskkonnategurid, mida jälgitakse on järgmised:

• Linnade rohelisus – hinnang kesklinnas kasvavate taimede elujõule;
• Pinnase tihendamine – maapinna katmine selliste materjalidega nagu betoon ja kivi uute hoonete, teede jm ehituste tõttu;
• Õhusaaste: saastavate osakeste (näiteks PM2.5) sisaldus õhus;
• Kaitsealade lähedus: looduskaitsealuste alade osakaal linnakeskuse piirist 30 km kaugusel;
• Katastroofioht elanikele ja hoonetele, mis on seotud ehitustega madalatel aladel või järskudel nõlvadel.

Andmed on kõigile vabalt kättesaadavad.

 

Ülle Must, JRC Eesti kontakt
ulle.must@etag.ee

Kommenteerimine on suletud