2017. aasta M-ERA.NET2 ühiskonkursi grandid on jagatud

Koostöövõrgustiku M-ERA.NET2 teisel rahvusvahelisel ühiskonkursil osalesid 31 rahastavat organisatsiooni 26 riigist.

Taotlusi sai esitada järgmistes valdkondades:

  1. Integrated computational materials engineering (ICME)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Multifunctional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials for additive manufacturing

Konkursile esitati 91 taotlust 68 miljonile eurole, neist 53 taotlust pääses lõppvooru. Lõppvoorus laekunud 48 lõpptaotlusest ületas lävendi 37, kogueelarvega 27,3 miljonit eurot, mis teeb projektitaotluse keskmiseks eelarveks napilt alla 740 000 euro. Ka 7 eesti teadlaste osalusega taotlust (milles osales 9 eesti partnerit) ületas hindamislävendi. 5 taotluses olid eesti teadlased koordinaatorid. Eesti partnerid taotlesid kokku 1 127 000 eurot.

Ühiskonkursi juhtkomitee otsusega rahastatakse 19 projekti kogueelarvega 15 miljonit eurot.

Eesti Teadusagentuuri eelarve taotlusvooruks oli kuni 300 000 eurot. Taotlusvooru rahastatakse Mobilitas Pluss programmist Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Rahvusvahelise hindamiskomitee hindamistulemuste põhjal moodustunud pingereast ning eesti teadlaste poolt küsitud eelarvetest lähtuvalt osutus võimalikuks rahastada kahte projekti, kogusummas kuni 247 000 eurot järgmiselt:

Development of boron-infused basalt-fiber reinforced concrete for nuclear and radioactive waste management applications. Koordinaator Tartu Ülikool (Dr. Madis Kiisk), partneriteks Gdanski Tehnikaülikool (Poola), US Basalt Corporation (USA), Laiers Grupp OÜ (Dr. Volodymyr Gulik) ja BasaltEst OÜ (Eesti, osaleb oma vahenditega).

Durable ceramic composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools. Koordinaator Dr. Piotr Klimczyk, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (Poola), partneriteks JG Service (Poola), Slovakkia Teaduste Akadeemia Materjaliuuringute instituut (Slovakkia) ja Tallinna Tehnikaülikool (Dr. Maksim Antonov).

M-ERA.NET2 on Euroopa materjaliteadust ja –tehnoloogiat rahastavate organisatsioonide ja programmide võrgustik, mille partneriteks on 30 riigi 44 rahastavat organisatsiooni ning vaatlejateks 5 rahastavat organisatsiooni.

 Üksikasjalikum info M-ERA.NET-i kodulehel https://www.m-era.net/

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:

Aare Ignat aare.ignat@etag.ee

Kommenteerimine on suletud