Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (veebruar – oktoober 2018)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Edastatavate teadusürituste loetelu lõpus esitatakse valik Bulgaaria EL-i Nõukogu eesistumisega seotud teadusüritustest.

Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused

Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

 

VEEBRUAR

Teine HBP üliõpilaskonverents: Distsipliinide vaheline teadustöö: neuroloogia, ajuravi ja arvutiteadus
14-16.02.2018 Ljubljana, Sloveenia

Neuroloogia, ajuravi ja arvutiteaduse vallas töötavatele noortele teadlastele antakse võimalus vahetada mõtteid ning väljavaateid ja jagada nende Human Brain Projectiga (HBP-ga) seotud ekspertiisi Sloveenias toimuval konverentsil. Konverentsi ajakavasse kuuluvad arutelusessioonid, loengud ja sotsiaalsed üritused.
Konverentsile oodatakse esinema teadlasi kõikidest HBP-ga seotud valdkondadest,  kes võiksid esitada originaalseid ja kõrgetasemelisi teadustöösid. Lisaks sellele võib esitada teoreetilisi ja empiirilist põhja rõhutavaid töösid, ning oodatud  on ka uued lähenemisviisid, mis keskenduvad HBP alaprojektidele. Eriti tuleb rõhutada uuenduslike ja relevantsete probleemide, mõistete ja ideede püstitamist, mis võiksid tervet teaduskogukonda inspireerida, isegi siis, kui uudne käsitlus on algfaasis.

Lisainfo ja registreerimine asub siin.

2nd HBP Student Conference: Transdisciplinary Research Linking Neuroscience, Brain Medicine and Computer Science
14-16.02.2018 Ljubljana, Slovenia

In the context of the 2nd HBP Student Conference, young researchers from the fields of neuroscience, brain medicine and computer science receive the possibility to exchange ideas and perspectives and discuss various aspects of their particular fields of expertise relevant to the Human Brain Project.
The conference offers a variety of discussion sessions, lectures and social events. We are looking for original high-quality submissions containing innovative research from all fields relating to the HBP research programme.
Contributions emphasising theoretical and empirical foundations are just as welcome as new approaches to specific questions concerning the Subprojects of the HBP. Finally, we particularly encourage submissions introducing new and relevant problems, concepts and ideas with the potential to inspire the research community – even if the approach is at an early stage of development.
For more information and registration click HERE.

Rakkude migratsiooni mõõtmine ja mudeldamine
22-23.02.2018 Viin, Austria

Austrias toimuva kahepäevase sümpoosioni eesmärk on koondada tervishoiu, bioloogia, biofüüsika, arvutiteaduse ja matemaatika vallast teadlased, kelle ühiseks huviks on rakkude migratsioon. Üritus toimub tänu EL-i poolt rahastatud Marie Skłodowska-Curie innovaatilisele koolituse võrgustikule InCeM (incem.rwth-aachen.de).
Kohtumine annab võimaluse karjääri alustavate teadlastel, akadeemikutel, tööstusvaldkonna vanemteaduritel  ning rahvusvaheliselt tunnustatud juhtidel osaleda multidistsiplinaarses arutelus. Kõigil osalejatel on võimalus enda teadustöö tulemusi esitada.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

Measuring and Modelling Cell Migration
22-23.02.2018 Vienna, Austria

The symposium intends to bring together researchers from the fields of medicine, biology, biophysics, computer science, and mathematics who share an interest in cell migration. It is based on the EU-funded Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network InCeM (incem.rwth-aachen.de/).
The meeting will provide the opportunity for early stage researchers and advanced scientists from academia and industry, as well as internationally acclaimed leaders to engage in interdisciplinary discussions.
For more information and registration click HERE.

Kodanike dialoog ja ümarlauadebatt Euroopa teaduse ja innovatsiooni tulevikust (otseülekanne internetis)
27.02.2018 Kopenhaagen, Taani

Euroopa Komisjon avaldab 2018. aastal ettepaneku EL-i uue teadus- ja innovatsiooniprogrammi kohta, mis järgneb Horisont 2020-le. Ettepaneku avaldamisele eelneval ajal korraldab Taani kõrghariduse- ja teadusministeerium koostöös Kopenhaageni ülikooli, Kopenhaageni EL-i büroo ja Euroopa Komisjoniga kodanike dialoogi ja kõrgetasemelise ümarlauadebati EL-i raamprogrammi kohta.
Üritusel arutatakse kuidas Euroopa innovatsiooni edendada, luua tugevamaid seoseid teaduse ja hariduse vahel ning kuidas suurendada mõju missioonikeskse lähenemisviisi abil. Osalejaid oodatakse debati ajal kommenteerima ning küsimusi esitama ning Euroopa Komisjoni teadusvolinik vastab ka teistele EL-iga seotud küsimustele.

Paneeli liikmed:

 • Carlos Moedas, Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonivolinik
 • Søren Pind, Taani kõrghariduse- ja teadusminister
 • Professor Susana Borrás, Copenhagen Business School
 • Jim Hagemann Snabe, A.P. Moller-Maerski esimees
 • Professor Bente Merete Stallknecht, Kopenhaageni Ülikool
 • Flemming Besenbacher, Carlsberg Fondi esimees

Moderaator: Lykke Friis, Kopenhaageni Ülikooli prorektor.
Arutelu avab Kopenhaageni Ülikooli rektor Henrik Wegener.
Registreerida on võimalik lehel ufm.dk/en. Üritust on võimalik interneti teel jälgida aadressil http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_en.htm.

Citizens’ dialogue and roundtable debate about future European research and innovation
27.02.2018 Copenhagen, Denmark

 The European Commission will later this year publish its proposal for a new EU programme for research and innovation – the successor to Hori-zon 2020. In the warm-up to the proposal, the Danish Ministry of Higher Education and Science, in cooperation with the University of Copenha-gen, the Copenhagen EU Office, and the European Commission, is organ-ising a citizens’ dialogue and High Level round-table debate on the next EU framework programme.
The focus of this event will be on how to boost innovation in Europe, cre-ate better links between research and education – and increase impact through a mission-oriented approach. Participants will be invited to comment and ask questions throughout the debate – and the European Commissioner for research and innovation will be happy to take other EU-related questions as well.
Members of the panel

 • European Commissioner for research and innovation, Carlos Moedas
 • Minister for Higher Education and Science, Søren Pind
 • Professor Susana Borrás, ingl. Copenhagen Business School
 • Chairman, Jim Hagemann Snabe, A.P. Moller-Maersk
 • Professor Bente Merete Stallknecht, University of Copenhagen
 • Flemming Besenbacher, Carlsberg Foundation esimees

Moderator: Prorector, Lykke Friis, University of Copenhagen
Rector at the University of Copenhagen, Henrik Wegener, will open the debate.
Join the discussion on the direction for European research and innovation after 2020!
Register at ufm.dk/en. The debate will be webstreamed and can be viewed at: http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_en.htm

Sinine innovatsioon: „Oceans to Feed the Planet“ ümarlaud
27.02.2018 Brüssel, Belgia

Science|Business võrgustik korraldab ookeanidest pärineva toidu vajalikkuse teema rõhutamiseks ümarlaua. Põhiline küsimus, millele vastuseid otsitakse on „kuidas võib teadus ja innovatsioon ookeanidest leitud ressursside potentsiaali täielikult rakendada? Science|Business koondab üritusel enda liikmed ning eksperdid, et nad saaksid koos arutada merendusuuringute rolli globaalselt kasvava toidunõudlusega tegelemisel ja toiduahela muutmisel.
Esinejate hulka kuuluvad:

 • Pearl Dykstra – aseesinaine, teadusnõustamise mehhanismi ekspertgrupp (SAM)
 • Poul Holm – esimees, SAPEA sotsiaal- ja humanitaarteaduste „Toit ookeanidest“ töögrupp
 • Ricardo Serrão Santos – Euroopa Parlamendi liige

Blue innovation: Oceans to feed the planet – Round table
27.02.2018 Brussels, Belgium

This Round Table organised by the Science Business Network aims to once more bring the importance of Oceans in the food chain up to discussion.
”The over-exploitation of lands has shown its limits. In the meantime, oceans reveal more and more resources. How can research and innovation unlock this vital potential?”
Science|Business will bring together its members and experts to discuss the importance of marine research to face the growing global demand for food and transform the food chain.
Featured speakers are:

 • Pearl Dykstra – Deputy Chair, Scientific Advice Mechanism, High Level Group
 • Poul Holm – Chair, SAPEA Social Sciences and Humanities Working Group on Food from the Oceans
 • Ricardo Serrão Santos – Member, European Parliament

MÄRTS

Euroopaülene lähenemisviis industriaalsete infrastruktuuride rakendamisele teaduse ja innovatsiooni jaoks
01.03.2018 Brüssel, Belgia

Juurdepääs uute tehnoloogiate testimise ja valideerimise infrastruktuuridele, sealhulgas ka õigusnormide täitmise teenustele, on hädavajalikud, et kiirendada tehnoloogiasiiret ja tärkavatele turgudele ligipääsemist. Kahjuks on investeerimise ja hooldamise tasud selliste infrastruktuuride puhul tavaliselt väga suured. VKE-d, tööstuslikud ettevõtted ja senised tarnijad ei saa neid kulusid kanda, kuid neil on siiski vaja ligipääsu nendele infrastruktuuridele. Industriaalsed infrastruktuurid teaduse ja innovatsiooni jaoks on enamasti tööstusele suunatud, eriti VKE-dele, ning tagavad ligipääsu tehnoloogiatele ja teenustele tehnoloogilise valmiduse astme skaala kõrgematel tasemetel.
Seminari eesmärk on arutada, milline võiks olla teaduse ja innovatsiooni jaoks loodud industriaalsete infrastruktuuride roll tulevikus.
Üritusel käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • Industriaalsete infrastruktuuride rakendamine teaduse ja innovatsiooni jaoks potentsiaalsete kasutajate seisukohalt
 • Ülevaade juba eksisteerivatest initsiatiividest
 • Nähtavus: tööstussektori nõudmised teaduse ja innovatsiooniga seotud industriaalsete infrastruktuuride loomisel

Osalemiseks tuleb saata kiri Maria.MORAGUES-CANOVAS@ec.europa.eu.
Programmi saab alla laadida siin.

Towards a European approach on Industrial Infrastructures for Research and Innovation
01.03.2018 Brussels, Belgium

Access to new technology and products testing and validation infrastructures, including regulatory compliance services, is essential to accelerate the technology transfer and access to emerging markets. But investment and maintenance costs of such infrastructures, in most cases, is high. SMEs, industrial start-ups, as well as traditional system suppliers, cannot afford these costs but need access to existing infrastructures. Industrial Infrastructures for Research and Innovation target primarily industry, SMEs in particular, and provide access to technologies and services for TRLs further up in the research and innovation value chain (from TRL 4 to 7).
The workshop aims mainly at discussing about the future role of Industrial Infrastructures for Research and Innovation.
The following specific issues will be addressed:

 • Industry needs from Industrial Research and Innovation infrastructures will be discussed from the different types of potential users.
 • General overview about already existing initiatives
 • Visibility: Industry requirements for developing the use of such industry infrastructures for open up and support full accessibility

Expressions of interest to participate in the workshop can be sent to Maria.MORAGUES-CANOVAS@ec.europa.eu.
Related documentation: Agenda 

COST Connect – Kvanttehnoloogia: Kuhu edasi?
08.03.2018 Varssavi, Poola

„Kvanttehnoloogia: Kuhu edasi?“ on COST Connecti üritus, mis annab osalejatele võimaluse arutada kvanttehnoloogia ja sellega seotud teadustöö teemadel. Maailmas suureneb huvi kvanttehnoloogia kasutamise vastu ning käesolev üritus toob kokku aktiivsed teadlased, kvantsektori esindajad ning EL-i huvigrupid, et toetada võrgustike loomist.
Üritus on avatud kutsutud külalistele. Lisainfo saamiseks võib kirjutada Cost.Connect5@cost.eu, kontaktisikuteks on Ralph Stübner, Fatima Bouchama, Lucia Forzi, COST teadusnõunikud, ja Elke Dall, COST poliitika.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

COST Connect – Quantum: Where will the next jump go?
08.03.2018 Warssaw, Poland

With increasing global interest in exploiting quantum technologies, the COST Connect event will provide networking opportunities that link active researchers with representatives from the Quantum sector and EU stakeholders.
The COST Connect Event “Quantum: Where will the next jump go?” will be a highly interactive event that will bring together stakeholders working within the Quantum Science field. The event will provide best support to priorities identified by the different participants and will help to:
The event is by invitation. Further information about this COST Connect event can be requested via Cost.Connect5@cost.eu from Ralph Stübner, Fatima Bouchama, Lucia Forzi, COST Science Officers, and Elke Dall, COST Policy
For further information and registration click here.

Teine rahvusvaheline infoüritus rahvusvahelistele reguleerivatele asutustele,  akadeemikutele ja VVO-dele
08-09.03.2018 London, Suurbritannia

Kahepäevane infoüritus rahvusvahelistele reguleerivatele asutustele ja VVO-dele annab ülevaate sellest, kuidas Euroopa ravimivõrgustik töötab, milline on Euroopa Ravimiagentuuri (ingl. EMA) roll, nende töö teaduse vallas ning nende suhtlus teadlastega.
Ürituse keskendub ekspertide rollile ning riski ja kasulikkuse vahekorra hindamisele, pakkudes ka võrgustiku loomise võimalust akadeemikutele, VVO-de töötajatele ning reguleerijatele EL-is ja väljaspool.
Üritust on võimalik interneti teel jälgida.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

Second international awareness session for international regulators, academia and NGOs
08-09.03.2018 London, Great Britain  

This two-day awareness session for international regulators and non-governmental organisations (NGOs) will give an insight into how the European medicines regulatory network works, the role of European Medicines Agency (EMA), scientific aspects of EMA’s work and its interaction with scientific experts.
It will address topics including the role of experts and benefit-risk evaluation. It will also provide networking opportunities with academics, NGOs staff and regulators from and outside the European Union.
The event will be broadcast live.
Further information and registration is available here.

Edukas teadus ja innovatsioon Euroopas – 9. Euroopa võrgustiku loomise üritus
15-16.03.2018 Düsseldorf, Saksamaa

Üheksandat korda kutsutakse teadlasi ja ettevõtjaid Nordrhein-Westfaleni ning teistest Euroopa regioonidest, et leida uusi partnereid teadus- ja innovatsiooni vallas koostöö tegemiseks Horisont 2020 programmi raames.
Ürituste sari on toonud kokku üle 2300 osaleja 2009. aastast saadik. 2018. aastal on erilisteks partneriteks Austria, Belgia, Soome, Prantsusmaa, Iisrael, Holland ja Poola. Üritus on muidugi avatud kõigile huvilistele teiste riikidest!
Võrgustiku loomise üritusel paralleelselt toimuvad seminarid keskenduvad järgnevatele teemadele:

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
 • Nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine (Nano)
 • Energia
 • Jätkusuutlik majandus
 • Bioteadused
 • Transport

Ürituse fookuses on ülikoolid ning teadusasutused, samuti ka VKE-d. Osalejaid kutsutakse liituma võrgustikega, mis koondavad teadlasi, ettevõtjaid ja teisi osapool, kes on Horisont 2020-ga seotud. Lisainfo on kättesaadav siin.

Successful R&I in Europe 2018 9th European Networking Event in Düsseldorf
15-16.03.2018 Düsseldorf, Germany

For the ninth time, the conference invites researchers and entrepreneurs from North Rhine-Westphalia and regions in Europe to find new European research and innovation (R&I) partners for Horizon 2020 projects.
The series of events has been a great success with over 2300 participants since 2009.
In 2018, special partner regions are: Austria, Belgium, Finland, France, Israel, the Netherlands and Poland. The event is, however, of course open to participants from all other countries!
There will be an exhibition “Innovations for Europe based in North Rhine-Westphalia” on 15 March 2018.
The networking event will be structured in parallel workshops focussing on seven topics:

 • Information and Communication Technologies (ICT)
 • Nanotechnology, Materials and Manufacturing (NMM) 
 • Energy
 • Sustainable Economy
 • Life Sciences
 • Transport

The event addresses especially universities and research institutes and small as well as medium-sized enterprises. Participants are invited to become involved in established and new technology networks between researchers, entrepreneurs and multipliers related to Horizon 2020.

Innovatsioon ja kultuuripärand – Horisont 2020 kõrgetasemeline Euroopa kultuuripärandi aasta konverents
20.03.2018 Brüssel, Belgia

Konverentsil pakutakse moodsa Euroopa ühiskonna ja kõige lootustandvamate innovatsioonide vahel dialoogi kultuuripärandi valdkonnas, mida Euroopa poliitika ja rahastus on toetanud.
Konverentsi sessioonid toovad esile poliitilisi, sotsiaalseid, tehnoloogilisi, metoodilisi innovatsioone ja uusi, lootustandvaid liite seoses kultuuripärandiga. Konverentsi kõrgetasemelised esinejad arutavad poliitilisi arenguid, edulugusid ja tuleviku väljakutseid.
Konverentsi korraldavad Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat koostöös hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi ning sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadiga.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

Innovation and Cultural Heritage – High-level Horizon 2020 conference of The European Year of Cultural Heritage
20.03.2018 Brussels, Belgium

The high-level Horizon 2020 conference – organised by the European Commission Directorate General for Research and Innovation, in close cooperation with Directorates General for Education and Culture and for Communications Networks, Content and Technology – will showcase the dialogue between contemporary European society and the most promising innovations in the field of Cultural Heritage that European policies and funds have supported.
The conference is part of the programme of the European Year of Cultural Heritage and will contribute to its legacy by launching the public discussion about the objectives of European research and innovation policy for Cultural Heritage beyond 2020.
Further information and registration is available here.

APRILL

Antibiootikumiresistentsus: Kriisi ennetamine
10.04.2018 Brüssel, Belgia

Seitsekümmend viis aastat tagasi olid antibiootikumid oma aja imeravimid, kuid antibiootikumide ülekasutamise tulemusel on mitmetel bakteritel nende vastu resistentsus tekkinud. Suurbritannias töötava hindamiskomisjoni hinnangul sureb maailmas umbes 700 000 inimest aastas antibiootikumiresistentne haiguste tõttu. Sealjuures on antibiootikumide kuritarvitamise kontrollimisel põllumajanduses natuke edu saavutatud, kuid antibiootikumide uuendamisele pühendatud tähelepanu on murettekitavalt väike.
Sellega seoses hoiatas ELi tervishoiuvolinik Vytenis Andriukaitis: „Me seisame silmitsi tulevikuga, milles rutiinsed operatsioonid, sünnitus, kopsupõletik, isegi nahanakkused võivad taaskord seada elud ohtu.“
Science|Businessi ümarlaual kogutakse probleemiga seotud informatsiooni ning arutatakse võimalikke lahendusi.
Üritus on avatud Science|Business liikmetele.
Lisainfo saamiseks palutakse kirjutada Lysiane Ponsile aadressil lysiane.pons@sciencebusiness.net

Antibiotic resistance: Preventing a crisis
10.04.2018 Brussels, Belgium

Seventy-five years ago, antibiotics were the wonder drugs of the age; today, they are the worry drugs. Through over-use, antibiotics have prompted many bacteria to develop resistance to them – so much so that, a UK review panel estimated, about 700,000 people a year die due antibiotic-resistant disease around the world. In response, we have made a little progress in controlling antibiotic overuse in farming; but the innovation pipeline of new antibiotics is worryingly small. At this rate, EU Health Commissioner Vytenis Andriukaitis recently warned, “we face a frightening future where routine surgery, childbirth, pneumonia and even skin infections could once again become life threatening.” This Science|Business roundtable discussion will gather latest information on the problem, and brainstorm for new solutions.
The event is open to members of Science|Business.
For more details, please contact Lysiane Pons at lysiane.pons@sciencebusiness.net

Transpordialaste teadusuuringute ja innovatsiooni konverents TRA 2018 – “Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks – lahendused ühiskonnale, majandusele ja keskkonnale”
16.-19.04.18 Viin, Austria

Euroopa Komisjon korraldab koostöös Austria transpordi- ja innovatsiooniministeeriumiga 7. Transport Research Arena (TRA) konverentsi. TRA on suurim transpordialane teadusuuringute ja innovatsiooni konverents Euroopas. Seitsmenda iga kahe aasta järel toimuva konverentsi teema on “Digitaalne Euroopa teadusruum transpordi jaoks – lahendused ühiskonnale, majandusele ja keskkonnale”.
Konverents toob kokku kõik transpordisüsteemi sidusrühmad, nagu teadlased, tööstused ja avaliku sektori asutused, et pakkuda neile platvormi, kus nad saavad poliitikakujundajatega arutada väljakutseid ja võimalusi, millega tööstus silmitsi seisab.
Konverentsi peamised teemad on:

 • Uue transpordimaastiku kujundamine – nägemus transpordist ja liikuvusest Euroopas.
 • Kuidas digitaliseerimine muudab transpordisüsteeme.
 • Dekarboniseerimine ja edasine kasv – kuidas muuta transpordisüsteemi ja jääda konkurentsivõimeliseks.
 • Euroopa tuleviku transpordiuuringute kujundamine.

Konverentsil on ka näituseruum, kus demonstreeritakse uusimaid tehnoloogiaarenguid (näiteks elektriautosid, akusid, automatiseerimist). Euroopa Komisjonil on oma ala, kus kõik transpordiga seotud peadirektoraadid ja agentuurid esitlevad ELi rahastatud TAI projektide tulemusi.

TRA 2018 “A Digital ERA For Transport – Solutions for Society, Economy and Environment”
16-19 April 2018, Vienna, Austria

European Commission’s DG RTD and DG MOVE are co-organising with the Austrian Ministry for Transport and Innovation, the 7th edition of Transport Research Arena (TRA), to be held in Vienna from 16 to 19 April 2018.
TRA is the largest Transport Research and Innovation Conference in Europe. The seventh edition of this biennial event will have as overaching theme “A Digital ERA For Transport – Solutions for Society, Economy and Environment”.
The Conference brings together all the stakeholders of the transport system, bringing researchers, industries and public bodies closer to each other and providing a forum where they can exchange with policy makers on the challenges and opportunities the industry faces. The main TRA sessions fully reflect the multimodal and multidisciplinary nature of the transport sector and, for this reason, address all stakeholders regardless of mode.
The four main themes of the conference will be:

 • Shaping the new mobility landscape – a vision for transport & mobility for Europe
 • How digitalisation is transforming transport & mobility systems
 • Decarbonisation & future growth – how to change our mobility system & remain competitive
 • Shaping future transport research in Europe

There will be also an important exhibition area with both static and live demonstrations on latest technology developments (e.g. on electric vehicles, batteries, automation, etc.). The European Commission will have its own stand with the involvement of all transport-relevant services (DG RTD, DG MOVE, DG CNECT, DG JRC, INEA; EASME, etc.) presenting the results of EU-funded research and development projects.

Toidupõhised haigustekitajad: farmist apteegini
26.04.2018 Kinsale, Iirimaa

H2020 MSCA ETN võrgustiku List_MAPS korraldab ajaloolises Kinsale’i linnas Lõuna-Iirimaal 26. aprillil 2018 sümpoosioni, mis käsitleb toidupõhiste haigustekitajate ökoloogiat. Toidu saastumine on tõsine risk ning toidutööstusele lisakoorem.
Lisainfo on kättesaadav siin.

Foodborne pathogens: from farm to pharmacy
26 April 2018, Kinsale, Ireland

The H2020 MSCA ETN Network List_MAPS welcomes you to its symposium which will be held in the historic town of Kinsale, on the south coast of Ireland on Thrusday 26th April 2018. The symposium will address several facets of the ecology of foodborne pathogens. Contamination of foodstuff by pathogenic microorganisms is a major safety issue and a burden to the food industry.
Further information is available here.

MAI

26. Euroopa Biomaasi konverents ja näitus – EUBCE 2018
14-18.05.2018 Kopenhaagen, Taani

EUBCE on juhtiv platvorm biomassi vallas toimuva teadustöö kokku kogumiseks ja jagamiseks, olles üks maailma juhtivatest teadus- ja innovatsioonikonverentsidest, mis on kokku ka pandud rahvusvahelise näitusega.
Kutsutakse osalema 26-ndal Euroopa biomassi konverentsil ja näitusel ning esitlema enda teadustöö tulemusi spetsialistidele ja poliitikakujundajatele, kes kuuluvad biomassi ja bioenergia sektori tipptegijate hulka.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

26th European Biomass Conference and Exhibition -EUBCE 2018
14-18 May 2018, Copenhagen, Denmark

As one of the world’s leading R&D conference combined with an international exhibition, the EUBCE represents the leading platform for the collection, exchange and dissemination of scientific know-how in the field of biomass.
Be part of the 26th European Biomass Conference and Exhibition and present your results to specialists and decision makers operating at the top end of the biomass and bioenergy sector.
Further information and registration is available here.

JUUNI

Iga-aastane Science|Businessi konverents „Teadus ja innovatsioon: EL-i uus strateegia“
05.06.2018 Brüssel, Belgia

Viimase aasta jooksul on Brüsselis ja mujal suurenenud poliitiline toetus teaduse ja innovatsiooni teeemadele, kuid kuidas võiks seda rakendada tulemusliku poliitika ja programmide näol? Aastaid on teadust enamikes Euroopa pealinnades suunatud kitsastesse poliitikavaldkondadesse, asjakohastesse ministeeriumitesse või peadirektoraatidesse. Kuid nüüd, kui surve EL-i eelarvele Suurbritannia lahkumisel kasvab, on suurenemas toetus teaduse ja innovatsiooni rolli laiendamisele Euroopa tuleviku nimel: põllumajanduse, regionaalse arengu, julgeoleku, kaitsetööstuse, energia, keskkonna, tervishoiu, kliima, transpordi ja rahvusvaheliste suhete vallas.

Science|Business konverents, mis toimub pärast Euroopa Komisjoni eelarveplaani avalikustamist 30. mail, käsitleb teaduse ja innovatsiooni teemade integreerimist  erinevatesse poliitikavaldkondadesse. Aruteluteemade hulka kuuluvad:

 • Kuidas järgmine raamprogramm võib kiirendada teaduse ja innovatsiooni arengut kõikides sektorites?
 • Kuidas suurendada teaduse ja innovatsiooni rolli põllumajanduses ja regionaalarengu programmides?
 • Teaduse ja innovatsiooni rakendusvõimalused rahvusvahelistes suhetes ja arengukoostöös.
 • Kuidas „teaduspilv“ võiks kiirendada teaduse ja innovatsiooni arengut kõikides sektorites?
 • Põhjalik analüüs AI, kvantelektroonika andmetöötlemisvõimsuse, isesõitvate liiklusvahendite, tervishoiuandmete ja teiste tehnoloogiate mõjust erinevatele sektoritele.

Registreerimine avaneb varsti. Lisainfo saamiseks võib kirjutada Lysiane Ponsile   lysiane.pons@sciencebusiness.net.

Research & Innovation: Towards a new EU strategy The Annual Science|Business Framework conference
05.06.2018 Brussels, Belgium

In the past year, political support has risen in Brussels and beyond for research & innovation – but how to translate that into effective policy and programmes? For years, research has been siloed in most EU capitals into narrow policy categories, in dedicated ministries and directorate-generals. But now, as EU budget pressures rise with the likely departure of Britain, there’s more support for broadening the role of research & innovation – to build Europe’s future: in agriculture, regional development, security, defence, energy, environment, health, climate, transport, and international relations.

This Science|Business conference, to follow the Commission’s May 30 publication of its long-term budget plan, will examine how to implement more research and innovation across broad policy areas. Topics of discussion will include:

 • How the next Framework Programme could accelerate R&I across all sectors
 • How to boost R&I in agriculture and regional development programmes
 • Using R&I for international relations and development
 • How the ‘science cloud’ could accelerate Europe’s science and technology development – across all sectors
 • In depth looks at the likely impact, across sectors, of AI, quantum computing, autonomous vehicles, health data and other technologies

Registration will open soon. For more details, please contact Lysiane Pons at lysiane.pons@sciencebusiness.net

JUULI

FENS FOORUM 2018
7-11.07.2018 Berliin, Saksamaa

FENS on Euroopa neuroteaduse ühine hääl. 42 neuroloogia võrgustikku 32 Euroopa riigist koondav foorum on Euroopa kõige väljapaistvaim neuroteaduse kohtumine.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

FENS FORUM 2018
7-11.07.2018, Berlin, Germany

FENS is the voice of European neuroscience. With 42 neuroscience member societies across 32 European countries, The FENS Forum is Europe’s preeminent neuroscience meeting.
Further information and registration is available here.

EuroScience avatud foorum
09-14.07.2018 Toulouse, Prantsusmaa

ESOF (ingl. EuroScience Open Forum) on suurim interdistsiplinaarne teaduskohtumine Euroopas. Üritus keskendub teadustööle ja innovatsioonile ning pakub unikaalset raamistikku suhtlemiseks ja debateerimiseks, mis hõlmab teadlasi, uuendajaid, poliitikakujundajaid, ettevõtjaid, meediat ja avalikkust.
2004. aastal EuroScience’i poolt loodud iga kahe aasta tagant toimuv foorum toob kokku üle 4000 osaleja üle maailma, et arutada teaduses toimunud läbimurdeid.
Üle 40% osalejatest on üliõpilased ja noored teadlased. ESOF-il osalemine annab võimaluse:

 • Täiendada teadmisi teaduse ja innovatsiooni vallas toimunud läbimurretest ja väljakutsetest ning nende suhestumisest ühiskonnaga;
 • Suhelda ja pidada debatti teadusilma juhtivate tegijatega interdistsiplinaarses kontekstis;
 • Edastada uudiseid teadusvaldkondadest rahvusvahelisele publikule;
 • Luua teaduskarjääri toetav võrgustik.

Lisainfo ja registreerimine asub siin.

EuroScience Open Forum
09-14.2018, Toulouse, France

ESOF (EuroScience Open Forum) is the largest interdisciplinary science meeting in Europe. It is dedicated to scientific research and innovation and offers a unique framework for interaction and debate for scientists, innovators, policy makers, business people, media and the general public.
Created in 2004 by EuroScience, this biennial European forum brings together over 4 000 participants from all over the world to discuss breakthroughs in science.
More than 40% of the participants are students and young researchers.
Taking part in ESOF is a unique opportunity to:

 • Further knowledge on the challenges and breakthroughs in research, innovation and their relation to society;
 • Create links, exchange and debate with leaders of the scientific community worldwide in an interdisciplinary context;
 • Communicate the latest news on scientific research and innovation to an international audience;
 • Develop a network in view of building a research career.

 Further information and registration can be found here.

SEPTEMBER

Bioteadused Baltikumis 2018
26-27.09.2018 Vilnius, Leedu

Bioteadused Baltikumis 2018 on ainus rahvusvaheline foorum Balti riikides, mis koondab maailmatasemel biotehnoloogia, ravimite ja tervishoiu valla eksperte.
Osalejatel on võimalus luua uusi partnerlusi, vahetada mõtteid ning luua võrgustikke.
Kõigil on võimalik avastada biotehnoloogia valdkonna tegevusi Leedus ja terves Baltikumis.
Lisainformatsioon ja registreerimine asub siin.

Life Sciences Baltics 2018
26-27.09.2018 Vilnius, Lithuania

Life Sciences Baltics 2018 is the only international forum in the Baltics for world-class biotechnology, pharmaceutical and medical devices experts from all around the world.
It provides a unique opportunity to explore the new horizons of partnerships, exchange ideas and seek progress through networking.
Discover enormous potential and passion in the field of life sciences in Lithuania and the Baltics – the gateway to emerging markets.
Further information and registration is available here.

OKTOOBER

STEMM võrdõiguslikkuse kongress
11-12.10.2018 Amsterdam, Holland

STEMM (ingl. Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine) võrdõiguslikkuse kongressil 2018 on osalejatel võimalus kuulata ja suhelda arvamusliidritega, kes tegelevad võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise strateegiate ning STEMM-i poliitika ja praktikaga üle maailma.
Konverents arendab edasi 2017. aastal esitatud teemasid, keskendudes intersektsionaalsusele jagades edulugusid ning praktilisi meetmeid, mis teiste organisatsioonide töös toimivad; probleeme, mis organisatsioonidel kohalikul tasandil tõstatuvad; vahendeid, mida nad nende väljakutsetega tegelemiseks kasutavad, ning kuidas kõnealuste vahendite kasutamist teistes regioonides ja riikides.
2018. aastal on fookuses arengumaade esitlused ning kõige värskemad teemad. Oodatud osalejate arv ulatub 350-ni, kelle hulka kuuluvad teadlased, poliitikakujundajad, võrdõiguslikkuse nõunikud, erasektori esindajad, akadeemikud, valitsuste esindajad ja VVO-d, seega on 2018. aasta kongress täiuslik koht võrgustiku loomiseks, enda harimiseks ja koostööpartnerite leidmiseks, et saavutada STEMM-i valdkonnas sooline võrdõiguslikkus, mitmekesisus ja kaasatus.
Lisainfo ja registreerimine asub siin.

STEMM Equality Congress
11-12.10.2018 Amsterdam, Netherlands
 

The STEMM Equality Congress 2018 will offer delegates an opportunity to hear from and interact with thought leaders in equality, diversity and inclusion strategy, policy and practice in STEMM worldwide.
Building on some of the key themes and issues presented during the 2017 congress, 2018 will focus on inter-sectionality, sharing success stories from around the world, practical measures that are working for other organisations, local challenges that organisations are facing, the tools they are using to address these challenges and how these tools can be applied in other countries and regions.
In 2018 special attention will be given to presentations from emerging countries and the latest themes. Attended by over 350 leading researchers, policy makers, equality staff, the private sector, academic staff, government representatives and NGOs from across the globe, the 2018 congress offers a perfect opportunity to network, learn and collaborate to achieve greater equality, diversity and inclusion in STEMM.
Further information and registration is available here.

Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

Ülikoolide-ettevõtete foorum
22.-23.02.18 Sofia, Bulgaaria

Euroopa Komisjon korraldab koostöös Bulgaaria haridus- ja teadusministeeriumiga ja Bulgaaria tööandjate organisatsiooniga järgmise ülikoolide-ettevõtete foorumi “Ülikoolide-ettevõtete koostöö – moderniseerimise ja majanduskasvu partnerlus”. Üritus toimub Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumise raames, selles rollis on Bulgaaria esimest korda.
Ülikoolide-ettevõtete foorumi 10. aastapäeval tuleb kokku 300 osalejat kõrgharidusasutustest, ettevõtetest, kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest ning riigiasutustest. Foorumil käsitletakse seda, kuidas moderniseerimist ja kasvu saab toetada tõhusamate sidemete ja suhete kaudu kõrgharidusasutuste ja ettevõtete vahel.
Ürituse avavad Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri volinik Tibor Navracsics ning Bulgaaria haridus- ja teadusminister Krasimir Valchev.
Üritus koosneb kolmest järgmisest teemast:

 • Juhtroll, valitsemine
 • Piirkondliku innovatsiooni ja arengu juhtimine
 • Ettevõtlus, haridus ja areng

Registreerimine avaneb varsti.

University-Business Forum
Location / Venue: Sofia, Bulgaria
Organiser: European Commission, Bulgarian Presidency

The European Commission, in partnership with the Bulgarian Ministry of Education and Science and the Bulgarian Employers organisation will host the next thematic University-Business Forum ‘University – Business Cooperation – A  Partnership for Modernisation and Growth’. The event is organised in the framework of the first ever Bulgarian Presidency of the Council of the European Union and will take place at the National Palace of Culture (NDK) in Sofia.
Celebrating University Business Forum’s 10th anniversary, the day and a half event will bring together around 300 representatives from higher education and business as well as local, regional and public authorities. The participants will address how modernisation and growth can be supported through more effective links and relationships between higher education institutions and business.
The forum will be opened by the European Commissioner for Education, Youth, Sport and Culture, Mr Tibor Navracsics and the Bulgarian Minister of Education and Science, Mr Krasimir Valchev.
The event will be structured around the three following themes:

 • Leadership, Management and Governance
 • Driving Regional Innovation and Development
 • Entrepreneurship Education and Development

The Online registration will open soon.

 —————————————————————————-

Muud teadus- ja innovatsiooniüritused (rohkem infot selgub hiljem)

Other R&I events (more information to follow)

 • Conference “Research Infrastructures” 22.-23.03.18, Sofia, Bulgaria
 • EIT Awareness Day 19.04.18 Sofia, Bulgaria
 • Food 2030: Research and Innovation for Food and Nutrition Security Conference 14.-15.06.18 Plovdiv, Bulgaria
 • Conference “Financial Instruments for boosting R&I” 13.-15.06.18 Sofia, Bulgaria

Koostajad
Kadri Sirg
ETAg-i Brüsseli büroo juht
kadri.sirg@etag.ee

Ingrid Annilo
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör
ingrid.annilo@etag.ee

Kommenteerimine on suletud