Kutse EXCEPT projekti lõpukonverentsile

TLÜ Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse (RASI) juhitav Horisont 2020 programmi projekt EXCEPT  kutsub osalema projekti lõpukonverentsil Brüsselis, mis toimub 14. märtsil 2018.

Konverentsi eesmärk on edendada dialoogi poliitikute, kodanikuühiskonna ja teadlaste vahel arutlemaks tõrjutuse vähendamise võimaluste üle Euroopas. Konverentsile on kaasatud rahvusvahelise tasandi eksperdid poliitika ja teaduse valdkonnast, kes tegutsevad poliitikate analüüsi ja uuenduste rakendamise esirinnas.

Konverentsil arutletakse järgmistel teemadel:

  • Millised on noorte kogemused, kellel pole õnnestunud tööturul kanda kinnitada?
  • Mida saab erinevate poliitikate kaudu nende olukorra parandamiseks teha?
  • Kuidas saab vältida praeguste noorte sattumist vaesusesse vanaduses?

Esialgse ajakavaga saab tutvuda  SIIN 
Registreeru SIIN

Sündmust korraldab TLÜ ÜTI Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juhitav Horisont 2020 projekt “Social Exclusion of Youth In Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer” koostöös Eesti Teadusagentuuri bürooga Brüsselis.

Projekti raames tehtuga saab tutvuda selle kodulehel: http://www.except-project.eu/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649496

 

Täiendav info
Sisuteemad: except@tlu.ee
Tehnilised küsimused: brussels@etag.ee

Kommenteerimine on suletud