Euroopa Komisjoni avalikud konsultatsioonid ELi järgmise eelarveperioodi ettevalmistamiseks

Euroopa Komisjon algatas mitmeid olulisi poliitikavaldkondi hõlmavaid avalikke konsultatsioone valmistamaks ette ELi järgmist eelarveperioodi (mitmeaastast finantsraamistikku) pärast 2020. aastat. Kuni 8. märtsini 2018 on interneti teel võimalus kodanikel, organisatsioonidel ja ettevõtetel oma seisukohtade esitamiseks.

Investeeringute, teadusuuringute ja innovatsiooni, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate ning ühtse turu valdkonna ELi fondide konsultatsioonid leiate siit: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en

Praegu on parim hetk väljendada oma toetust. Kõigi tagasiside on oodatud ja oluline.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Silver Lätt
Silver.latt@etag.ee

 

Kommenteerimine on suletud