Uudsed õppekavad aitavad käima panna teadushuviringi

Eesti Teadusagentuuri tellimusel on valmis saanud teadushuvihariduse näidisõppekavad. Näidisõppekavad on mõeldud nii neile, kes esmakordselt teadushuviringi tegevusega alustada plaanivad, kui ka neile, kes juba töötava ringi tegevusi tahaksid värskendada.

Loodusteaduste ja –tehnika valdkonna huviringe on meil vähe ja selleks, et anda ideid ning lihtsustada uute ringide käivitamist, on loodud üheksa näidisõppekava, mis on abimaterjaliks erinevate teadushuviringide läbiviimiseks. Sealt leiab nii õppeprotsessi kirjeldusi kui metoodilisi juhendeid huviringi tegevusteks. Lisaks on õppekavade juures ka vajaminevate materjalide loetelu ning abimaterjalid juhendajale ja viited taustainfole.

Õppekavad on vabalt muudetavad ja kohandatavad, materjali võib kasutada valikuliselt. Näidisõppekavade eesmärk on luua huviringe, kus toimub avastamine koos õpilastega.

  1. 1.-3. klassile on erinevad loodusringid „Loomariiki avastamas – esimesed tutvused“, Maa ja teadusja „Igapäevane teadus lastele“.
  2. 4.-6. klassile on valida loodusringide materjale „Seiklused loomariigis – lõputu mitmekesisus“ või „Geoloogiaring ehk tunne Eestimaad“ aga ka kosmoseringideks „Uurime Universumi“ või „Astronautika akadeemia“.
  3. Tehnikavaldkonnast huvitatutele on ideid inseneeria huviringiks ja audio- ja videoproduktsiooniga tegelemiseks 7.-9. klassides.

Enamuse näidisõppekavade maht on 210 tundi, mis on jaotatud kolmele õppeaastale ja kasutatavad huviringitegevuseks nii huvikoolis kui üldhariduskoolis.

Õppekavad on kättesaadavad lingilt  www.etag.ee/teadushuviharidus/

Näidisõppekavad on tehtud Euroopa Regionaalfondi TeaMe+ programmi raames.

 

Rohkem infot:

Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, tel 730 0378, katrin.saart@etag.ee

Kommenteerimine on suletud