Tulekul on soouuringute alane ühiskonkurss

GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund on Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekt, mis keskendub soolise võrdõiguslikkuse probleemidele ja soo-uuringutele. Projekt koondab 16 teaduse rahastamisega tegelevat organisatsiooni 13 riigist, sh ETAg Eestist.

2017. a detsembris avab GENDER-NET Plus rahvusvahelise ühiskonkursi teadusuuringutele, mis vaatlevad põletavaid ühiskondlikke probleeme sotsiaalse ja bioloogilise soo ning sooliste erinevuste perspektiivist. Rahvusvahelised projektitaotlused peavad ühendama partnereid vähemalt kolmest riigist järgmiste hulgast: Austria, Belgia (Valloonia), Eesti, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Kanada, Küpros, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Tšehhi Vabariik. Uurimisprojekti kestus võib olla kuni kolm aastat.

Konkursi täpsemad teemad ja tingimused kuulutatakse välja enne k.a detsembri lõppu.

Vt lähemalt: www.gender-net-plus.eu

http://gender-net-plus.eu/2017/11/29/pre-announcement/

http://www.etag.ee/uritus/soouuringute-teemaline-uhiskonkurss/

Kontaktisik ETAgis: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee
——————————————————————————————

Pre-announcement: GENDER-NET Plus joint call to be announced in December, 2017

GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund is a European Research Area consortium that aims at promoting the integration of sex and gender analysis into research and fostering international collaboration in the field. 16 research funding organisations form 13 countries, including ETAg from Estonia, participate in the consortium.

In December 2017, GENDER-NET Plus will open a joint co-funded call, inviting research that integrates a gender dimension into the study of urgent societal challenges. The call will invite cooperative research with partners from at least 3 of the participating countries: Austria, Belgium (Wallonia), Canada, Cyprus, Czech Republic, Estonia, France, Ireland, Israel, Italy, Norway, Spain, Sweden. The project duration can be up to 3 years.

The specific topics and conditions of the call will be announced by the end of December.

See more at: www.gender-net-plus.eu

http://gender-net-plus.eu/2017/11/29/pre-announcement/

Contact point at ETAg: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee

Kommenteerimine on suletud