Algab uuring rändest ja muutuvast tööturust tulenevate väljakutsetega toime tulemiseks

Eesti Teadusagentuur kiitis heaks uuringukava muutuvast tööturust ja rändest tulenevate võimaluste ja väljakutsete analüüsiks haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis. Kolmeaastast uuringut asub läbi viima viiest asutusest koosnev konsortsium, mida juhib Tartu Ülikool. Uuringu eelarve on 1,5 miljonit eurot. Saadud tulemusi asuvad valdkonna poliitika kujundamisel kasutama Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium ning Sotsiaalministeerium.

„Rännet ja rändes osalejaid on väga mitmesuguseid: töö või õppe eesmärgil rändajad, sunnitud sisserändajad; väljarändajad, pendelrändajad; võimalikud ja tegelikud tagasirändajad; ning kõigi nende rühmade pereliikmed. Rändeteemas on palju muutujaid ja ebaselgust ning täna on puudu tõenduspõhiseid töövahendeid ja lahendusi, mis aitaksid rändega seotud võimalusi ära kasutada ja probleemidega toime tulla. Antud projektis on fookuses rändega seotud teemad ja tegevused ennekõike haridus- ja sotsiaalsüsteemis,“ selgitas Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk.

Uuringu  „Muutuvast tööturust ja rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu ja sotsiaalsüsteemis“ eesmärk ongi kaardistada erinevad stsenaariumid, töötada välja rände kulutõhususe mudel ning pakkuda välja praktilised meetmed ja õppevahendid, mis võimaldaks näiteks haridustöötajatel rändes osalejatega paremini toime tulla.

Põhitähelepanu haridusele

„Tööealiste inimeste arvu kahanemine ja majanduse dünaamiline areng on tekitanud Eesti ettevõtetes suure huvi välistööjõu ja kõrgkoolides välistudengite värbamise vastu. Otsime vastust küsimusele, kuidas tagada saabujate valutu kohanemine Eesti ühiskonnas, keskendudes koos asjaomaste ministeeriumitega nii sisserände- kui lõimumispoliitikate sõlmprobleemide lahendamisele. Põhitähelepanu pöörame haridusele kahel põhjusel. Esiteks on saabujad valdavalt noored, kellest paljudel juba on või peatselt sünnivad lapsed ehk Eesti kool muutub rände tõttu enam kui Eesti ühiskond tervikuna. Teiseks on riigil just hariduse korraldamisel võtmeroll, erinevalt näiteks tööturust,“ selgitas uuringukonsortsiumi juht, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru.

Uuringukonsortsiumisse kuuluvad Tartu Ülikooli kõrval veel Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Rakendusuuringute Keskus CENTAR ning Positium LBS.

Tegu on uuringuga, mille hindamine oli lihtne, sest taotlus oli nii hästi ja koordineeritult ette valmistatud, et selles ei osanud ka kõige kriitilisemad hindajad olulisi puudusi leida. Hea koostöö ilmnes juba lähteülesande ette valmistamisel, kui mitu ministeeriumi oma huvid ja oskused kokku tõid, ning loodame väga, et uuringu tulemused vastavad nende ootustele ja vajadustele,“ rääkis RITA programmi juht Liina Eek Eesti Teadusagentuurist.

Uuringu tellib Eesti Teadusagentuur, rahastades seda Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi toel „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmist“ (RITA).

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, telefon 731 7383, 5300 1912, liina.eek@etag.ee
Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja, aune.valk@hm.ee
Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, tiit.tammaru@ut.ee

Kommenteerimine on suletud