IPCC otsib autoreid

Kätte on jõudnud aeg kandideerida Valitsustevahelise kliimamuutuste nõukogu (IPCC) 6. hinnanguraporti (AR6) koordineeriva juhtivautori, juhtivautori või retsensendi kohale.

Hinnanguraport koosneb kolmest väljaandest ning koondaruandest. Kolme töögrupi poolt koostatavate aruannete temaatika on järgmine:

(1) I töögrupp hindab kliimasüsteemi ja kliimamuutuste teaduslikke aspekte;

(2) II töögrupp hindab teaduslikke, tehnilisi, keskkonnaalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte, mis on seotud  haavatavusega (tundlikkus ja kohanemisvõime) kliimamuutuste suhtes. Lisaks hinnatakse negatiivseid ja positiivseid tagajärgi (mõjusid) ökosüsteemidele, sotsiaalmajanduslikule sektorile ja inimeste tervisele, rõhuasetusega piirkondlikel ja valdkondadevahelistel küsimustel. Tähelepanu pööratakse ka kohanemise vajadustele, võimalustele ja piirangutele, et vähendada praeguseid ja tulevasi riske.

(3) III töögrupp hindab teaduslikke, tehnilisi, keskkonnaalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid kliimamuutuste mõju leevendamisega seotud aspekte.

Töögruppide väljaannete täpsema ülesehituse ja koostamise ajakavaga saab tutvuda siin: http://bit.ly/2wg2QtT

Töö IPCC heaks nõuab märkimisväärset ajalist panustamist ning mitmetel kohtumistel osalemist. IPCC seda omalt poolt rahaliselt ei toeta.

Kandideerimine toimub läbi IPCC Eesti poolse kontaktisiku, kelleks on Keskkonnaagentuuri direktor. Kandideerimise lõpptähtaeg on 27.10.2017

Kui Teil tekkis huvi kandideerimise vastu või täiendavaid küsimusi, pöörduge palun:

Kai Rosin
E-post: kai.rosin@envir.ee
Tel: 666 0957

Kommenteerimine on suletud