Registreerimine Norra-Eesti teaduskoostöö programmi lõppkonverentsile on avatud

Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldavad 21. ja 22. septembril 2017 Laulasmaal  Norra-Eesti teaduskoostöö programmi lõppkonverentsi. Konverentsil tehakse kokkuvõtteid ja jagatakse infot Norra toetustest finantsmehhanismide järgmisel rahastamisperioodil. 

Norra toetusprogrammi eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.
Käesoleva perioodi toetussumma Eestile oli 3 miljonit eurot. Vaat lähemalt toetatud teaduskoostööprojekte: http://www.etag.ee/rahastamine/partnerlus-ja-koostootoetused/norra-toetused/

Registreerimine ja konverentsi programm: http://www.etag.ee/uritus/norra-eesti-teaduskoostoo-programmi-loppkonverents/

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Lisainfo: Iige Maalmann,  e- post:  iige.maalmann@etag.ee

Kommenteerimine on suletud