Nagoya Protokolli nõuded Osalejaportaalis

Osalejaportaali hiljutised uuendused tõid kaasa ühtaegu nii võimaluse kui ka kohustuse viia bioloogilist mitmekesisust puudutavad teadusandmed vastavusse geneetilistele ressurssidele juurdepääsu määratleva Nagoya Protokolli nõuetega.

Meenutuseks: bioloogilise mitmekesisuse säilitamise põhimõtted on sätestatud konventsiooniga, mille toimimine omakorda on reguleeritud 193 riigi poolt tunnustatud Nagoya protokolliga. Euroopa Liidus on protokollist lähtuvad nõuded sätestatud EL määrusega 511/2014 “Geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokollist tulenevate kasutajate jaoks ette nähtud vastavusmeetmete kohta liidus”, millest kõnealune nõue tulenebki. Nimelt peab Euroopa Komisjon kui teaduse rahastaja tagama, et kogutud andmed vastaksid ka Nagoya Protokolli nõuetele.

Osalejaportaali grandihaldussüsteemis (Participant Portal Grant Management System (PPGMS)) on teadusprojekti tegevuste kooskõlastamine tehtud lihtsaks määruse 511/2014 põhimõtetega. Automaatselt genereeritud e-kiri teavitab projekti koordinaatoreid võimalikest kohustustest koos lingiga skriiningule, mis mõne küsimuse abil selgitab välja, kas projekt on määruse 511/2014 subjekt või mitte. Esialgu puudutab see vaid algavaid projekte, käimasolevate projektideni jõudmiseks vajab süsteem veel täiendamist.

Kui skriiningu tulemusel selgub, et projekti aines ongi määruse 511/2014 subjekt, siis saadetakse projekti koordinaatorile deklaratsiooni vorm. Deklaratsioon tuleb kooskõlastada koduriigi kompetentse asutusega, laadida see PPMGS’i ja sellega administratiivsed kohustused piirduvadki.

Seega, geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamise EL määruse 511/2014 vastavuse deklaratsioon saab olema seotud grandilepinguga ning algavate projektide puhul peab deklaratsioon olema esitatud enne projekti algust. Käimasolevatel projektidel tuleb see esitada enne projekti lõppu.

Reeglina esitab deklaratsiooni projekti koordinaator, kuid selle võivad esitada ka kõik need partnerid, kelle tegevust määrus 511/2014 puudutab. Kolmandate riikide partnerid peavad deklaratsiooni kooskõlastama selle EL liikmesriigiga, millises nende tegevus toimub.

Deklaratsiooni esitamise tehnilised aspektid ning muud üksikasjad on käsitletud Osalejaportaali vastavas sektsioonis.

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris
Argo Soon
argo.soon@etag.ee

Kommenteerimine on suletud