Eesti Teadusagentuuri nõukogu kinnitas kolm uut hindamisnõukogu liiget

Eesti Teadusagentuuri nõukogu kinnitas teadusagentuuri hindamisnõukogu uuteks liikmeteks terviseuuringute valdkonnas Tartu Ülikooli professor Jaan Eha, ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas Tartu Ülikooli vanemteadur Piret Ehini ja loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur Toomas Rõõmu.

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on kõigi teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis hindab uurimistoetuste taotlusi. Hindamisnõukogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks. Praeguse hindamisnõukogu volitused lõppevad 2018. aasta veebruari lõpus.

Uuteks liikmeteks esitati kümme kandidaati – neist neli ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonda, kolm loodusteaduste- ja tehnoloogia valdkonda ning kolm terviseuuringute valdkonda. Kandiaate said esitada kõik positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused ja Eesti Teaduste Akadeemia.

Uued hindamisnõukogu liikmed alustavad tööd 1. septembril 2017.

Senine ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonda esindav professor Lauri Mälksoo asus ajutiselt tööle USA ülikooli ning terviseteadusi esindav Margus Viigimaa ei saa järgneval poolaastal hindamisnõukogu töös osaleda. Kuna loodusteaduste ja tehnika valdkonnas on taotluste arv teiste valdkondadega võrreldes suurem, vajas ekspertkomisjon täiendavat liiget.

Uute hindamisnõukogu liikmete lühitutvustused

Jaan Eha (terviseuuringute valdkond)

Jaan Eha on akadeemik, Tartu Ülikooli kardioloogia professor ja kardioloogiakliiniku juhataja. Ta on ka pikaaegne Sotsiaalministeeriumi peakardioloog ja kardioloogianõunik; kardioloogia eriala juhtiv ekspert Eestis, Eesti kardioloogia praktiliste ja ka teaduslike traditsioonide jätkaja. Ta on mitmete rahvusvaheliste teadusuuringute Eesti koordinaator või vastutav täitja, rahvusvaheliste uuringute juhtkomiteede ja tulemusi hindavate komiteede liige, mitmete rahvusvaheliste erialaseltside liige. Jaan Eha on olnud Euroopa Kardioloogide Seltsi mitme komitee, sh teaduslike ja kliiniliste uuenduste komitee liige ja kuulub kardioloogianõunikuna Euroopa Ravimiametisse. Alates 2016. aastast on Jaan Eha Eesti Teaduste Akadeemia liige.

Piret Ehin (ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond)

Piret Ehin on Tartu Ülikooli Johann Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika vanemteadur ja asejuhataja teadustöö alal. Piret Ehin on ennast tõestanud võimeka sotsiaalteadlase ja pädeva teadusorganisaatorina, kes osalenud ka arvukates rahvusvahelistes teadusprojektides. Aastatel 2011–2015 oli ta Tartu Ülikooli Euroopa Liidu-Venemaa uuringute keskuse tegevjuht; alates 2016. aastast juhib ta Horisont 2020 Twinning programmi konsortsiumiprojekti.

Piret Ehini teadustöö põhisuunad on seotud integratsiooniteooriate, Euroopa Liidu demokraatia ja legitiimsuse, Euroopa Parlamendi valimiste küsimustega, samuti poliitiliste hoiakute ja laiemalt valimiskäitumisega seotud probleemidega. Viimastel aastatel on ta enam tähelepanu pööranud Baltimaade ja Venemaa ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhetele.

Toomas Rõõm (loodusteaduste ja tehnoloogia valdkond)

Toomas Rõõm on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur. Toomas Rõõm on eksperimentaalse materjaliteaduse juhtiv ekspert Eestis, kes on materjaliteadlasena väga mitmekülgne. Suur osa tema teadustööst on toimunud tihedas rahvusvahelises koostöös. Teadustöö põhisuund on seotud madalamõõduliste ja tugevalt korreleeritud elektron- ja spinnsüsteemide, fullereenide infrapuna ja THz-spektromeetria, tugevate magnetväljade ja madalate temperatuuridega.

2016. aastal pälvis Toomas Rõõm Eesti Vabariigi teaduspreemia täppisteaduste alal tööde tsükliga “Terahertskiirguse vastasmõju materjalidega”.

 

Lisainfo:

Andres Koppel
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
731 7340
andres.koppel@etag.ee

Kommenteerimine on suletud