Euroopa Teadusuuringute ühiskeskus (JRC) avab oma teadustaristu laiemale kasutajate ringile

Euroopa Teadusuuringute ühiskeskus on otsustanud järk-järgult avada oma teaduslikud laborid ja taristud ka välistele kasutajatele. 26. juunil avaldati konkursi tekst, kus kutsuti oma avaldusi esitama nii teadusorganisatsioonide, tööstuse kui ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete esindajaid.

Neljakümne ühest rajatisest avatakse katseliselt esialgu kolm: hoonete ohutus ja turvalisus (ELSA-Reaction Wall ja ELSA-HopLab) ning nanobiotehnoloogiad (NanoBiotech Lab).

Ülejäänud 38 rajatisele võimaldatakse järk-järgult  juurdepääs 2018. aastast.

Teadlastel on võimalus töötada järgmistes valdkondades: – tuumaohutus ja -julgeolek (Euratomi laborid); – keemia; – eluteadused; – füüsikateadused; – IKT; – prognoosimine

Põhjalikum informatsioon on saadaval: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.

Juurdepääsu andmise tingimused ja kriteeriumid: EL liikmesriikide, kandidaatriikide ja Horisont 2020 assotsieerunud riikide teadlastele avatakse juurdepääs ELi mitte-tuumauuringute alane taristu. ELi liikmesriikide, kandidaatriikide ja Euratomi uurimisprogrammiga ühinenud riikidele avatakse ka tuumauuringute alane taristu. Teadustöö tegemiseks juurdepääsu taotlemisel tuleb arvestada, et kasutajad peavad katma JRC lisakulud, samas juurdepääs tuumauuringute taristule on tasuta. Turule orienteeritud kasutajad peavad juurdepääsu andmisega seotud kulud ise katma.

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris Ülle Must JRC Eesti kontakt ulle.must@etag.ee

Kommenteerimine on suletud