Eesti Teadusagentuur korraldab Eesti eesistumise ajal teadus- ja arendusvaldkonnas kolme olulist sündmust viiest

Euroopa noorte teadlaste konkurss septembris, Euroopa tippteaduse konverents oktoobris ning Eesti teadust tutvustav digivaldkonna konverents detsembris on kolm teadus- ja arendusvaldkonna tippsündmust, mille korraldamise vastutus lasub suures osas teadusagentuuril.

„Eesistumise sündmused toovad Eestisse inimesi, kes esmakordselt meie riiki külastavad. Eestil avaneb harukordne võimalus – saame  kogu  Euroopale oluliste teemade arutamise kõrval näidata end nutika ja tegusa teadusriigina,“ rõhutas sündmuste korraldamise tähtsust teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss EUCYS 2017  22.-27. septembril 2017 Tallinnas

Konkursil osalevad 38 riigi õpilaste riiklike teadustööde konkursside võitjad, kes konkursipäevade jooksul tutvustavad stendiettekannetega oma uurimistööde tulemusi 20-liikmelisele rahvusvahelisele žüriile ja teistele huvilistele.

24. ja 25. septembril on konkursipaik SpaceX Ülemiste Citys avatud kõigile huvilistele, ootame rohkearvuliselt külastajaid Eesti koolidest, lisaks noortele on üritusele väga oodatud ka koolijuhid, õppejuhid ja uurimistöid juhendavad õpetajad.

Konkursi avalikul alal on võimalus osaleda Rakett69 võistlusrajal ja kohtuda Rakett 69 tegijatega, põnevaid tegevusi pakuvad teaduse populariseerijad. Külastajaid ootavad töötoad peredele, õpilastele ja õpetajatele.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös  Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga

Täpsem info: https://eucys2017.eu/

Konverents „Euroopa tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnale“  (European Research Excellence – Impact and Value for Society) – 12. oktoobril 2017 Tallinnas

Konverentsi eesmärk on näidata poliitikakujundajatele, et tipptasemel teadus on arenenud riikides üks peamisi konkurentsivõime aluseid ja majanduse arengumootor. Tänu teadusele on meil parem tervis ja pikem eluiga ning paljud keerulised probleemid leidnud lahenduse. Teaduse arengusse investeerimine on ühiskonnale hädavajalik.

Konverents toob kokku silmapaistavad tippteadlased ja poliitikakujundajad, aga ka ettevõtjate ja kodanikuühenduste esindajaid kogu Euroopast.

Konverentsi peaesinejad on Mark Ferguson EL teadusuuringute ja innovatsiooni programmide mõju suurendamise töögrupist, OECD teadus- ja tehnoloogiapoliitika divisjoni juht Dominique Guellec ning tippteadlased  – mitmekordse ERC grandi saaja Valeria Nicolosi Trinity Kolledžist ja Nicole Grobert Oxfordi Ülikoolist.

Esinejate hulgas on ka Euroopa Teadusnõukogu president Jean-Pierre Bourguignon, Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi juht Robert-Jan Smits, Euroopa akadeemiate ühenduse ALLEA president Günter Stock, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktor Martin Kern, Volkswagen grupi teadusdirektor Axel Heinrich jpt.

Konverentsi lõpus antakse teadusega seotud osapooltele üle Tallinna üleskutse, mis sõnastab poliitikute, rahastajate, teadlaste ja meedia rolli teaduse ühiskondliku mõju ja rahastamise suurendamiseks.

Konverentsi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Täpsem info: https://www.eu2017.ee/political-meetings/european-research-excellence-impact-and-value-society

Eesti teadust tutvustav konverents „Embedding Digital into Societal Challenges“-  7. detsembril 2017  Brüsselis

Konverentsi eesmärk on suurendada Eesti teaduse ja riigi nähtavust nutika riigina ning arutada selle üle, kuidas peaks praegune teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni raamprogramm Horisont2020 ja sellele järgnev programm digiteemasid toetama. Konverentsile on oodatud EL-i institutsioonide poliitikakujundajad, otsustajad, liikmesriikide esindajad ja teised Brüsselis asuvad osapooled.

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur ja selle Brüsseli kontaktbüroo, Eesti alaline esindus ELi juures, Haridus- ja Teadusministeerium ja välispartnerina Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik (Network of Universities from the Capitals of Europe, UNICA)

Täpsem info:  https://www.eu2017.ee/et/cultural-events/konverents-embedding-digital-societal-challenges

NB! Eesti EL eesistumise teadus-ja arendusvaldkonna sündmused:

24.–25. juuli                      Euroopa Liidu teadusministrite kohtumine Tallinnas
21.–22. september          Euroopa Teadusruumi komitee ja teaduse töörühma koosolek
23.–26. september          EL noorte teadlaste konkurss Tallinnas (korraldab Eesti Teadusagentuur)
12. oktoober Tippteaduse konverents European Excellenent Research – Impact and Value for Society Tallinnas (korraldab Eesti Teadusagentuur)
Konverentsiga assotsieerunud üritused: 11. oktoober ERC osaluse laienemise üritus
13. oktoober SAPEA üritus Crossing boundaries: new approaches to science for policy in Europe
13. oktoober Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teavitusüritus
13. oktoober projekti DANDELION temaatiline töötuba, kus tutvustakse EL innovaatilise ja kaasa mõtleva ühiskonna projekte.
7. detsember Eesti teadust tutvustav konverents „Embedding Digital into Societal Challenges“ Brüsselis (korraldab Eesti Teadusagentuur)

Veel infot: https://www.eu2017.ee

Kommenteerimine on suletud