InnovFin Energy Demo Projects toetusmeede saab suure lisarahastuse

Euroopa Liit on võtnud selge suuna ja eesmärgi liikuda järjest jätkusuutlikuma, vähem saastavama ja rohelisema majandusmudeli poole. Sellest eesmärgist tulenevalt on EL asunud ellu viima ambitsioonikaid poliitikaid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja taastuvenergia eelisarendamiseks, lisaks on Euroopa peamine kliimamuutuste vastase võitluse eestvedaja globaalsel tasandil. Mahukas üleminek taastuvatele kütustele ja tehnoloogiatele eeldab aga seda, et olemas on adekvaatsed, efektiivsed ja kulutõhusad lahendused sellise transformatsiooni toetamiseks. Nii on EL asunud suures mahus toetama innovatsiooni energeetikasektoris, tagamaks selle, et EL oleks ka tulevikus roheliste- ja taastuvenergiatehnoloogiate vallas maailmas esirinnas.

2015. aastal tööle läinud InnovFin Energy Demo Projects instrument on loodud selleks, et kõrge potentsiaaliga taastuvenergiaprojektid suudaksid ületada „surmaoru“ (valley of death). Nii pakub InnovFin EDP riskifinantseerimise instrumenti tehnoloogiatele, mis on jõudnud oma tehnoloogilise valmisoleku tasemel (TRL – technological readiness level) 8ndale või 9ndale astmele ning seega ei ole sobilikud nn grandipõhise toetuse saamiseks. Küll võib aga sellistel projektidel tekkida probleeme finantsasutustest rahastuse saamisega – nii pakubki InnovFin EDP projektidele garantiid, mis on vajalik laenuandjatele  positiivse finantseerimisotsuse andmiseks.

Läbi fondi on võimalik saada riskifinantseerimist väga laia spektriga energeetikasektori projektidele: fookuses on nii taastuvenergialahendused kui ka energiasalvestustehnoloogiad, lisaks veel nn targad võrgutehnoloogiad ja erinevad süsiniku püüdmise, ladustamise ja kasutamise tehnoloogiad (CCS – carbon capture and storage ja CCU – carbon capture and utilization). Lisaks erinevad tööstussektori energiatarbimisega seotud tehnoloogilised lahendused ja taastuvenergial põhinevad transpordilahendused. Kui algselt oli InnovFin EDP mahuks ca 300 mln EURi, siis selle mai otsusega liigutati veel lisaks ligi 450 mln EURi NER300 fondist Innovfin EDPsse, suurendades selle mahtu märgatavalt.

Kuigi InnovFin EDP on peamiselt riskifinantseerimise instrument, siis saab selle läbi taotleda ka nn tagastamatut rahastust projekti „arendustoetuseks“ – seda küll ainult innovatiivsete taastuvenergialahendustele või CCSile keskendunud projektide puhul. Lisaks avatakse praeguste plaanide kohaselt ka 2019ndal aastal nn granditoetus fookusesse sobivatele projektidele kogumahuga kuni 100 mln EUR. Kuna aga Euroopa Investeerimispank, mis instrumenti kureerib, on InnovFin EDP puhul rakendamas ’first-come, first-assesed’ printsiipi, siis tuleks kõikidel Eesti huvilistel kiiresti härjal sarvist haarata, et mitte rongist maha jääda. Juba 56 projekti üle kogu Euroopa on uurinud EDP võimalust, kuid hetkel on vaid väike osa jõudnud neist hindamise faasi. Seega on kõik veel võimalik ja Eesti ettevõtetel-projektidel on kindlasti võimalus sobivusel antud instrumendist kasu saada.

Rohkem infot:
Keskkonnaministeeriumi energeetika nõunik Mart Raamatult (mart.raamat@envir.ee // +372 580 040 45)
või otse Euroopa Investeerimispangalt (innovfinadvisory@eib.org).

Kommenteerimine on suletud